Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Aşı reddinin hiçbir bilimsel dayanağı yok'

24.3.2019 10:33:36
<p>T&uuml;rkiye&rsquo;de aşı reddinin 2017 yılında 23 bin 600'e y&uuml;kseldiğinin belirtildiği T&uuml;rk Eczacılar Birliği a&ccedil;ıklamasında şu ifadelere yer verildi:</p> <p>"Kamuoyunda aşı kabul&uuml; noktasında yaşanan direncin arttığına, hi&ccedil;bir bilimsel dayanağı olmayan bilgi kirliliğinin hızla yayıldığına endişeyle tanıklık ediyoruz. Yapılan araştırmalar, &uuml;lkemizde 2011 yılında 183 olarak kaydedilen aşı reddi sayısının 2017 yılında 23 bin 600&rsquo;e y&uuml;kseldiğini ortaya koyuyor. Bu akıl almaz artış halk sağlığı sorunlarını, salgın risklerini, &ouml;l&uuml;mle sonu&ccedil;lanabilecek vakaları beraberinde getirdiği gibi &uuml;lkemizin geleceği olan &ccedil;ocuklarımızı da tehdit etmektedir."</p> <div id="FIOnDemandWrapper_fiInstance_109771_1_588785131431395300" class="FIOnDemandWrapper">&nbsp;</div> <p><strong>D&Uuml;NYA SAĞLIK &Ouml;RG&Uuml;T&Uuml; AŞI REDDİNİN SAĞLIĞI TEHDİT ETTİĞİNİ A&Ccedil;IKLADI</strong></p> <p>Aşının sağlık alanındaki en &ouml;nemli buluşlardan biri olduğunun belirtildiği a&ccedil;ıklamada bu veriler 'korkutucu' olarak nitelendirildi. A&ccedil;ıklama ş&ouml;yle devam etti:</p> <p>"Sağlık alanındaki en &ouml;nemli buluşlardan olan aşılar sayesinde ge&ccedil;mişte pek &ccedil;ok kişinin &ouml;l&uuml;m&uuml;ne yol a&ccedil;mış olan menenjit, &ccedil;ocuk felci, kızamık, kabakulak gibi hastalıklar &ouml;l&uuml;mc&uuml;l olmaktan &ccedil;ıkmıştır. &Ouml;te yandan D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;n&uuml;n verileri, aşı sonucunda her yıl yaklaşık 3 milyon kişinin enfeksiyona bağlı &ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n engellendiğini, pek &ccedil;ok hastalığın ve salgının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ildiğini g&ouml;stermektedir. Ancak son zamanlarda b&uuml;y&uuml;k oranda artış g&ouml;steren aşı reddi, uzun yıllar s&uuml;ren &ccedil;alışmalar sayesinde olumluya giden tablonun hızla olumsuza d&ouml;nmesine sebebiyet vermektedir. S&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir halk sağlığının &ouml;n&uuml;ndeki en b&uuml;y&uuml;k engellerden birisi olan aşı reddi, yalnızca &uuml;lkemizde değil d&uuml;nyada da artış g&ouml;stermiş durumda. &Ouml;yle ki D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;n&uuml;n a&ccedil;ıklamaları, 2019 yılında sağlığı tehdit eden 10 sebepten birisinin de aşı kararsızlığı olduğunu g&ouml;steriyor. Kızamık vakalarının d&uuml;nya genelinde y&uuml;zde 30 oranında artmış olması, Avrupa&rsquo;da yaşanan geniş &ccedil;aplı kızamık salgını da aşı reddinin sonu&ccedil;larından. &Uuml;lkemizdeki verilere baktığımızda 2016 yılında 9, 2017 yılında 69, 2018 yılında ise 557 kızamık vakasının bildirilmiş olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. 2001 yılında g&ouml;r&uuml;len kızamık vakası sayısının 30.509 olduğunu g&ouml;z &ouml;n&uuml;ne aldığımızda ise bağışıklama &ccedil;alışmalarının ne denli başarılı olduğu ortaya &ccedil;ıkmaktadır. UNICEF&rsquo;in istatistikleri ise boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, &ccedil;ocuk felci ve verem sebebiyle t&uuml;m d&uuml;nyada ger&ccedil;ekleşen &ccedil;ocuk &ouml;l&uuml;mlerinin 1989 yılında 5 milyon civarında iken, gelişen aşılama uygulamaları sayesinde bu sayının g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde 100 bin dolaylarına gerilemiş olduğunu g&ouml;stermektedir."</p> <p><strong>&ldquo;T&Uuml;RKİYE'DEKİ AŞILAR, KURUMLAR TARAFINDAN KABUL G&Ouml;REN AŞILARDIR&rdquo;</strong></p> <p>Sağlık Bakanlı tarafından aşıların g&uuml;venilir &uuml;r&uuml;nler olduğunun belirtildiği s&ouml;ylenirken, "Sağlık Bakanlığımız, aşıların g&uuml;venilir &uuml;r&uuml;nler olduğunu, &ouml;zellikle bebek ve &ccedil;ocuklarda aşı ile &ouml;nlenebilir hastalıkların ortaya &ccedil;ıkışının engellemesinin, bu hastalıklardan kaynaklanan &ouml;l&uuml;mlerin ve sakatlıkların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesinin hedeflendiğini kamuoyu ile sıklıkla paylaşmaktadır. Aşılama programları, halk sağlığına yaptığı katkının yanı sıra ekonomik ve sosyal alanlarda da başarıyı beraberinde getirmektedir. Aşı reddinde sıklıkla karşılaşılan arg&uuml;manlardan birisi de aşıların g&uuml;venilir olmadığı y&ouml;n&uuml;ndeki bilimsel temelden yoksun iddialardır. Oysa aşılar, &uuml;retim ve dağıtım aşamalarında &ccedil;ok sıkı kontrollerden ge&ccedil;irilmekte. &uuml;lkemizde uygulanan t&uuml;m aşılar D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (DS&Ouml;), EMA, FDA gibi d&uuml;nyaca kabul g&ouml;rm&uuml;ş otoritelerce ya da T&uuml;rkiye İla&ccedil; ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından ruhsatlandırılmakta, D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml; tarafından &ouml;nerilen ve onaylanan GMP (İyi &Uuml;retim Prosed&uuml;rleri) kurallarına uygun &uuml;retilmektedir" denildi.</p> <p><strong>&ldquo;MEDYADA BİLİMSEL TEMELLİ KONUŞMAYANLARA YAPTIRIM UYGULANMALI&rdquo;</strong></p> <p>Son olarak kamuoyuna &ccedil;ağrıda bulunulan a&ccedil;ıklamanın son b&ouml;l&uuml;m&uuml; ise ş&ouml;yle:</p> <p>"Başta Sağlık Bakanlığı olmak &uuml;zere konunun t&uuml;m muhataplarına &ccedil;ağrımızdır: &Ouml;ncelikle aşı ile ilgili medyada yaratılmaya &ccedil;alışan olumsuz algının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Medyada bilimsel temelden yoksun a&ccedil;ıklamalar yapan kişilere yasal yaptırımlar uygulanmalıdır. İtalya&rsquo;nın aşı politikası g&uuml;ndeme alınmalı, bir &ccedil;ocuğun aşılanmamasının t&uuml;m &ccedil;ocukların sağlığının tehlikeye attığı g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak &ccedil;ocuklarını aşılatmayan ailelere tıpkı zorunlu eğitime karşı &ccedil;ıkanlara uygulanan yasal işlemlere benzer işlemler uygulanmalıdır. Son olarak &uuml;lkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler &Ccedil;ocuk Haklarına Dair S&ouml;zleşmesi&rsquo;nin 3. Maddesi kapsamında &ccedil;ocuğun &uuml;st&uuml;n yararı g&ouml;zetilerek aşı politikaları bir an &ouml;nce g&ouml;zden ge&ccedil;irilmeli, aşı karşıtlığına karşı yaptırımlar uygulanmalıdır. Aşı reddine ilişkin karşımızda duran tablonun vahim bir hal aldığını ve mevzunun geleceğimiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, sağlık otoritesini ve sağlık alanındaki t&uuml;m paydaşları konuya ilişkin duyarlılık g&ouml;stermeye, sorumluluk almaya, hep birlikte hareket ederek halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı ortak tavır sergilemeye davet ediyoruz."</p>