Bizi takip edin
Bizi takip edin

İşçileri ve sendikaları bekleyen tehlikeler...

16.4.2019 09:19:50
<p>AKP iktidarının ekonomik krize karşı a&ccedil;ıkladığı programa g&ouml;re &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki d&ouml;nemde iş&ccedil;i ve emek&ccedil;ileri zor g&uuml;nler bekliyor. Başta kıdem tazminatı olmak &uuml;zere iş&ccedil;ilerin bir &ccedil;ok hakkı ellerinden alınmak isteniyor.&nbsp;</p> <p>ODT&Uuml; &Ouml;ğretim &uuml;yesi Aydınlık Yazarı Yıldırım Ko&ccedil;, iş&ccedil;ileri ve sendikaları bekleyen tehlikelere dikkat &ccedil;ekti.&nbsp;</p> <p>Yıldırım Ko&ccedil;'un <strong>"İş&ccedil;ileri ve sendikaları bekleyen tehlikeler..."</strong>&nbsp;başlıklı yazısı ş&ouml;yle:&nbsp;</p> <div class="cn-news"> <p>Artan işsizliğin yarattığı sıkıntılar, sosyal g&uuml;venlik haklarında kısıtlamalar, toplus&ouml;zleşme g&ouml;r&uuml;şmelerinde tıkanmalar, işverenlerin h&uuml;k&uuml;metin ama&ccedil;ladığı enflasyona g&ouml;re &uuml;cret zammı verme talepleri, imzalanmış toplu iş s&ouml;zleşmelerinin uygulanmaması gibi sorunlar g&uuml;ndemdedir.</p> <p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_3120c13e820791ec525fc6453eb6180a">G&uuml;ndemdeki diğer sorunlar da ş&ouml;yle &ouml;zetlenebilir:</p> <p data-kiosked-context-name="kskdUIContext_3120c13e820791ec525fc6453eb6180a"><strong>KİRALIK İŞ&Ccedil;İLİK</strong></p> <p>4857 sayılı İş Kanunu&rsquo;nun 7.maddesi, &ouml;zel istihdam b&uuml;rolarına iş&ccedil;i kiralama yetkisi vermektedir. Buna g&ouml;re, işyerinde &ccedil;alışan iş&ccedil;i sayısının d&ouml;rtte birine kadar sayıda iş&ccedil;i kiralanabilmektedir. Kiralık iş&ccedil;ilerin iş s&ouml;zleşmeleri &ouml;zel istihdam b&uuml;rosuyla imzalanmaktadır. İşg&uuml;c&uuml; maliyetini d&uuml;ş&uuml;rmek ve işyerlerinde sendikanın etkisini azaltmak isteyen işverenler, &ouml;zel istihdam b&uuml;rolarından iş&ccedil;i kiralama yoluna gidecektir. B&ouml;ylece işyerinde kadrolu iş&ccedil;i, ge&ccedil;ici iş&ccedil;i, taşeron iş&ccedil;isi, kiralık iş&ccedil;i, İŞKUR&rsquo;un g&ouml;nderdiği iş&ccedil;i gibi farklı gruplar oluşacaktır.</p> <p><strong>İŞKUR&rsquo;DAN G&Ouml;NDERİLEN İŞ&Ccedil;İLER</strong></p> <p>İŞKUR&rsquo;un aktif işg&uuml;c&uuml; programları kapsamında &ldquo;mesleki eğitim kursları&rdquo;, &ldquo;toplum yararına programlar&rdquo; ve &ldquo;işbaşı eğitim programı&rdquo; uygulamalarıyla &ccedil;ok sayıda iş&ccedil;i belirli s&uuml;relerle işyerlerinde &ccedil;alışmaktadır. 2017 yılında işbaşı eğitim programından yararlanan iş&ccedil;i sayısı 297 bindi. 2015 yılında mesleki eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı 169 bin, toplum yararına programdan yararlanan kişi sayısı 523 bindi.</p> <p><strong>ESNEK &Ccedil;ALIŞMA</strong></p> <p>Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı&rsquo;nda şu ifade bulunmaktadır: &ldquo;Esnek &ccedil;alışma bi&ccedil;imlerinin uygulamaya konulması amacıyla y&uuml;r&uuml;t&uuml;len &ccedil;alışmalar tamamlanacaktır.&rdquo; (s.134)</p> <div class="continues">Esnek &ccedil;alışma ile kastedilen, işverenin işyerinde &ccedil;alışma d&uuml;zenini kendi lehine d&uuml;zenleyebilmesidir. &Ouml;zellikle denkleştirme, iş&ccedil;inin işinin ve işyerinin değiştirilmesi, işten iş&ccedil;i &ccedil;ıkarmanın kolaylaştırılması gibi konular &ldquo;esneklik&rdquo; kapsamındadır.</div> <p><strong>KA&Ccedil;AK İŞ&Ccedil;İLİK</strong></p> <p>T&uuml;rkiye&rsquo;de ka&ccedil;ak iş&ccedil;ilik son yıllara kadar azalmıştı. Ancak Suriyeli sığınmacıların b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml; ka&ccedil;ak iş&ccedil;i olarak &ccedil;alışmaktadır. Ayrıca, kazancına haciz gelen iş&ccedil;iler, işsizlik &ouml;deneğinden yararlanan iş&ccedil;iler ve net &uuml;cretini artırmak isteyen iş&ccedil;iler, sigortalı &ccedil;alışmak yerine, işverenle pazarlık yaparak ka&ccedil;ak &ccedil;alışma eğilimindedir. Yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının ağırlaştırılması ve yaşlılık aylığı miktarının iyice azalması da bu eğilimi g&uuml;&ccedil;lendirmektedir.</p> <p><strong>&Ouml;DEMELERDE GECİKME</strong></p> <p>Ege Cansen 11 Mayıs 2018 D&uuml;nya Gazetesi&rsquo;nde yayımlanan r&ouml;portajında, işverenlere, nakitsiz kalmamak i&ccedil;in, iş&ccedil;ilerine, &ldquo;şimdi &uuml;cretinin yarısını &ouml;d&uuml;yorum, diyebilmelerini&rdquo; &ouml;neriyordu. Ekonomik krizin derinleşmesiyle birlikte, nakit sıkıntıları artan işverenler, iş&ccedil;i alacaklarını &ouml;demede sıkıntı &ccedil;ekeceklerdir. İşverenlerin nakit sıkıntısı, sendikaların aidat tahsilatında da gecikmelere neden olabilir.</p> <p><strong>BES</strong></p> <p>Yeni Ekonomi Programı&rsquo;nda şu ifade yer almaktadır: &ldquo;&Ccedil;alışanların işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak katılması uygulaması yeniden yapılandırılarak daha s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir hale getirilecektir.&rdquo; (s.18)</p> <p>Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak&rsquo;ın 10 Nisan 2019 g&uuml;n&uuml; a&ccedil;ıkladığı Yeni Ekonomi Programı, Yapısal D&ouml;n&uuml;ş&uuml;m Adımları (2019) belgesinde yıl sonuna kadar ger&ccedil;ekleştirilecek &ldquo;bireysel emeklilik sistemi&rsquo;nin (BES) yeniden yapılandırılması&rdquo; ve &ldquo;kıdem tazminatı fonu ile BES&rsquo;in entegrasyonu&rdquo; ifadeleri yer almaktadır.</p> <p>Bireysel emeklilik sisteminde kalmayı zorunlu hale getiren d&uuml;zenlemeler g&uuml;ndeme gelebilir.</p> </div>