Bizi takip edin
Bizi takip edin

'Aşı Reddi' toplum sağlığını tehlikeye sokuyor

23.4.2019 18:15:17
<p>Sağlık &ouml;rg&uuml;tleri "&Ccedil;ocuklara verilebilecek en g&uuml;zel hediye aşıdır" diyerek aşı kararsızlığına karşı bir a&ccedil;ıklama yayınladı.</p> <p>T&uuml;rk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşg&uuml;d&uuml;m Kurulu,&nbsp;T&uuml;rk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği,&nbsp;T&uuml;rkiye Milli Pediatri Derneği,&nbsp;T&uuml;rk Pediatri Kurumu,&nbsp;Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği,&nbsp;T&uuml;rk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve&nbsp;Halk Sağlığı Uzmanları Derneği imzalı a&ccedil;ıklamada, aşı uygulamalarının temiz i&ccedil;me suyunun sağlanması ile birlikte hastalıklardan korunmak i&ccedil;in en etkili y&ouml;ntem olduğunun altı &ccedil;izildi.</p> <p>A&ccedil;ıklamada şu g&ouml;r&uuml;şler dile getirildi:&nbsp;</p> <p>-"&Uuml;lkemizde uygulanmakta olan &ccedil;ocukluk &ccedil;ağı aşı takvimi ile birlikte 13 farklı vir&uuml;s ve bakteri hastalığına karşı etkin bir bağışıklama sağlanabilmektedir. Bu aşılar sayesinde &ccedil;ocuklar hastalıkları ge&ccedil;irmezler veya &ccedil;ok hafif şekilde atlatırlar.</p> <p>-"&Ouml;l&uuml;mler ve sakatlıklar &ouml;nlenebildiği gibi g&uuml;nler, haftalar s&uuml;ren zorlu tedavilere, hastane yatışlarına gerek kalmaz. Hepatit ve HPV aşıları sayesinde kanserler &ouml;nlenebilir. Difteri, boğmaca, tetanos gibi hastalıklardan &ouml;l&uuml;mlerin artık &ccedil;ok &ccedil;ok nadir olmasının tek sebebi yaygın aşılama &ccedil;alışmalarıdır."</p> <p>Aşı kararsızlığı ve aşı reddinin bireysel bir karar olmadığı, bu yaklaşımların, bilimsel dayanaktan uzak tercihler olduğu ve bu nedenle de toplum sağlığını da tehlikeye soktuğu belirtilerek ş&ouml;yle denildi:</p> <p>"Bunun en belirgin &ouml;rneği hem &uuml;lkemizde hem de d&uuml;nya genelinde sayıları yeniden artan kızamık vakalarıdır. "S&ouml;z konusu en değerli varlıklarımız olan &ccedil;ocuklarımız olduğunda konuya bilimden aldığımız g&uuml;&ccedil; ile birlikte sağduyu ve dikkatle yaklaşılması gerektiğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. Unutmayalım; aşı bir &ccedil;ocuğa verilebilecek en g&uuml;zel hediyedir."</p> <h2>&nbsp;</h2>