Bizi takip edin
Bizi takip edin

Çarpıcı araştırma: Türkiye 100 kişi olsaydı...

3.5.2019 21:49:40
<p>KONDA araştırma şirketinin 2018 yılında 18 yaş &uuml;st&uuml; 26 bin 871 kişi ile g&ouml;r&uuml;şerek hazırladığı 10 farklı araştırmadan derlenen verilerle oluşturulan 'T&uuml;rkiye 100 kişi olsaydı' isimli &ccedil;alışma dikkat &ccedil;ekici sonu&ccedil;lara ulaştı.</p> <p class="fi-incontent-mark">&Ccedil;alışmaya g&ouml;re eğer T&uuml;rkiye demografisi 100 kişiye indirgenseydi bunlardan 50'si kadın 50'si erkek olacaktı. 33 kişi 18-32 yaş arası, 34 kişi 33-48 yaş arası ve 33 kişi de 49 yaş &uuml;st&uuml; olarak belirecekti. Yani cinsiyet ve yaş dağılımında neredeyse eşit bir demografi s&ouml;z konusu.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>Yalnızca 18 kişi &uuml;niversite mezunu olurdu</strong></p> <p>Euronews'un aktardığına g&ouml;re denge eğitim rakamlarında ise hızla bozuluyor. Buna g&ouml;re 52 kişi lise altı, 30 kişi lise ve yalnızca 18 kişi &uuml;niversite ve &uuml;st&uuml;n&uuml; bitirmiş g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor. Lise altı olan 52 kişiden 2.5 kişinin hi&ccedil;bir diploması yok ve 5.5 kişi de okuma-yazma dahi bilmiyor.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>100 kişiden 68'i evli</strong></p> <p>Medeni durum konusunda da 100 kişiden 68'i evli, 23'&uuml; bekar, 5 kişi dul, 2 kişi nişanlı ve 2 kişi boşanmış. Evli olan 68 kişiden 35'i g&ouml;r&uuml;c&uuml; usul&uuml; ile evlenirken 4 kişi de rızası dışında evlendirilmiş.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>51 kişi metropollerde, 15 kişi kırsalda</strong></p> <p>Yaşam alanlarına gelindiğinde 51 kişinin metropollerde, 34 kişinin kentlerde ve sadece 15 kişinin de kırsalda yaşadığı bir tablo ortaya &ccedil;ıkıyor. 26 kişi doğduğu yerden g&ouml;&ccedil;m&uuml;ş, 13 kişinin zamanında babası g&ouml;&ccedil;m&uuml;ş ve 61 kişi ise hala doğduğu yerde yaşıyor. 66'sı kendi evinde oturuyor. 29'u kiracı ve 5 kişi de lojmanda kalıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">21 kişi &ccedil;ekirdek ailede 54 kişi 3-5 kişilik bir hanede ve 15 kişi 6 veya daha kalabalık hanelerde yaşamını s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>100 kişiden 18'i kenara para koyabildi</strong></p> <p>Aylık gelir dağılımındaki farklar da dikkat &ccedil;ekici. Buna g&ouml;re 100 kişiden 3'&uuml; 700 TL gelire sahipken 41 kişi 700 ila 2000 TL arası para kazanıyor. 48 kişi 2000 ila 5000 TL arası kazanırken sadece 8 kişi ayda 5000 TL &uuml;zeri gelire sahip. 15 kişi bor&ccedil;lu, 12 kişi ge&ccedil;inemiyor, 55 kişi kıt kanaat ge&ccedil;iniyor ve sadece 18 kişi kenara para koyabilmiş.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>Sadece 3 &ccedil;ift&ccedil;i var</strong></p> <p>Toplamda 43 kişi &ccedil;alışıyor ve 57 kişi &ccedil;alışmıyor. &Ccedil;alışan 43 kişiden 8'i iş&ccedil;i, 10'u esnaf ve 7 kişi &ouml;zel sekt&ouml;rde. 6 kişi memur. 2 kişi ise serbest meslek sahibiyken sadece 3 &ccedil;ift&ccedil;i var. 7 kişi 'diğer' meslek kollarında. &Ccedil;alışmayan 57 kişinin 26'sı ev kadını, 12'si &ouml;ğrenci. 12'si emekli ve 7 kişi de iş arıyor ama bulamıyor. 36 kişinin kredi kartı var 64 kişinin yok.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>79 kişi i&ccedil;ki i&ccedil;miyor</strong></p> <p>Etnik k&ouml;ken dağılımında ise 100 kişilik T&uuml;rkiye'nin 79'u T&uuml;rk, 14 kişi K&uuml;rt, 1'i Zaza, 3'&uuml; Arap ve 3 kişi de başka etnik k&ouml;kenden geliyor. İnan&ccedil; olarak ise 92 S&uuml;nni, 5 Alevi ve 3 'diğer' inan&ccedil;lara mensup kişi bulunuyor. 50 kadından 18'i &ouml;rt&uuml;nmezken 32'si farklı formlarda baş&ouml;rt&uuml;s&uuml; takıyor. 100 kişi i&ccedil;erisinde 18 kişi hayatında hi&ccedil; namaz kılmamış ve 12 kişi de hi&ccedil; oru&ccedil; tutmamış. 5 kişi kendini ateist olarak tanımlıyor. 79 kişi ise i&ccedil;ki i&ccedil;miyor ve 76 kişi yılbaşı kutlamıyor.</p> <p class="fi-incontent-mark">100 n&uuml;fuslu T&uuml;rkiye'de 26 kişi hi&ccedil; internet kullanmamış. 66 kişinin Facebook veya Twitter hesabı var. 68 kişi akıllı telefon sahibi.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>Sadece 14 kişide pasaport var</strong></p> <p>Sadece 14 kişi pasaporta sahipken 87 kişi yurt dışında tatile hi&ccedil; gitmemiş. Sadece 26 kişi gazete okuyor ve 72 kişi haber i&ccedil;in en g&uuml;venilir kaynak olarak televizyonu g&ouml;r&uuml;yor. 29 kişi kendi hayat tarzını 'modern' olarak tarif ederken, 45 kişi 'geleneksel/muhafazakar' ve 26 kişi 'dindar/muhafazakar' olarak tarif ediyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kaynak: T24</strong></p>