Bizi takip edin
Bizi takip edin

Ayşe Kulin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

11.5.2019 19:41:02
<p><span class="large">Cumhurbaşkanım,</span></p> <p><br /><span class="large">D&uuml;n akşam saatlerinde okuduğum, kim veya kimler tarafından yazıldığını bilme&shy;diğim sosyal medya &uuml;zerinden yayılmak&shy;ta olan &ccedil;ağrıyı ben kısaltıp kişileştirerek si&shy;ze bir a&ccedil;ık mektup olarak sunmaya karar verdim.&nbsp;</span></p> <p><span class="large">Ben size a&ccedil;ık mektup yazmaya alışkınım ama dilerim bu &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ve son mektubum olur &ccedil;&uuml;nk&uuml; aşağılanmaya, aptal yerine kon&shy;maya sabrın bittiği yerdeyiz!&nbsp;</span><br /><span class="large">Benim sabrım biterse benim d&uuml;nyamda hi&ccedil; bir şey değişmez, ben m&uuml;tevekkil ya&shy;pıda biriyim, hayatın y&uuml;k&uuml;n&uuml; de, bana ya&shy;pılan haksızlıkları da sırtlanıp, isyan etme&shy;den bu yaşıma kadar y&uuml;r&uuml;d&uuml;m. Yine &ouml;y&shy;le yaparım. Ama bu g&uuml;n&uuml;n gen&ccedil;leri benim kuşağım gibi değil. Aynı terbiyeyi almadı&shy;lar, aynı eğitimi g&ouml;rmediler. Siyasi g&ouml;r&uuml;ş&shy;leri ne olursa olsun, hırslı, kızgın ve bencil&shy;ler. Bir kısmı ger&ccedil;ekleşmeyecek beklenti&shy;ler i&ccedil;inde, bir kısmı ise umutsuz! Dua ede&shy;lim, onların sabrı t&uuml;kenmesin. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; onla&shy;rın delikanlılıklarını s&ouml;m&uuml;rerek onları ben&shy;cil siyasetlere alet eden s&ouml;ylemler sonu&ccedil;&shy;ta b&uuml;y&uuml;k sorunlara yol a&ccedil;abilir ki d&uuml;zeltme&shy;si kolay olmaz.&nbsp;</span></p> <p><span class="large">Bizler, yani siz başta olmak &uuml;zere he&shy;pimiz &ccedil;ocuklarımıza savaşa bulaşmadan, cephelere b&ouml;l&uuml;nmeden, bu topraklar &uuml;s&shy;t&uuml;nde kardeşliğimizi yitirmeden huzur i&ccedil;in&shy;de ve h&uuml;r yaşamanın m&uuml;mk&uuml;n olduğunu is&shy;pat etmeliyiz. Demokrasinin bir bayrak de&shy;ğiştirme rejimi olduğunu &ouml;nce kendimiz i&ccedil;&shy;selleştirip, sonra onların i&ccedil;ine sindirmeli&shy;yiz. K&uuml;rt, Ermeni, Laz, S&uuml;ryani, S&uuml;nni, Ale&shy;vi, Yahudi, Hıristiyan, inan&ccedil;lı, inan&ccedil;sız b&uuml;&shy;t&uuml;n yurttaşlarımızla barış ve huzur i&ccedil;inde yaşayabileceğimizin m&uuml;mk&uuml;n oluğunu on&shy;lara g&ouml;stermeliyiz. &Ouml;zellikle gen&ccedil;ler kin ve nefret s&ouml;zleriyle ayrışmadan, onların &ouml;f&shy;kelerini dindirmeli, barış i&ccedil;inde bir &uuml;lke&shy;de yaşamayı umut etmelerini sağlamalıyız. &Ouml;m&uuml;r biter ama umut hi&ccedil; bitmez! İşte ben de bu mektubu az kalan &ouml;mr&uuml;mde umudu&shy;mu h&acirc;l&acirc; diri tutmak adına yazıyorum.&nbsp;</span></p> <p><span class="large">Şu anda &uuml;lkemin Cumhurbaşkanı sizsiniz. Başvuracağım merci de dolayısıyla sizsiniz. Hangi su&ccedil;la su&ccedil;landığımızı bilmeden, darbey&shy;le ter&ouml;rle hi&ccedil; ilgimiz yokken yalan ihbarlar&shy;la, sahte delillerle işimizden, mesleğimizden atılmadan ya da uzun yıllara mahk&ucirc;m edilme&shy;den, keyfi kararlarla işimizin, emeğimizin eli&shy;mizden alınmasına du&ccedil;ar kalmadan, kadın ol&shy;duğumuz i&ccedil;in hırpalanmadan, &ouml;rt&uuml;l&uuml; veya kısa etekli kadınlarız diye aşağılanmadan, en adi su&ccedil;ları işleyip sırf tarikat mensubu olundu&shy;ğu i&ccedil;in cezasız kalanlara katlanmadan, onu&shy;rumuzla yaşamak istiyoruz. Hakkın, hukukun, adaletin h&uuml;k&uuml;m s&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; bir &uuml;lke umut etmek istiyoruz.&nbsp;</span><br /><span class="large">Duyun bizi! Bizi duyun!&nbsp;</span></p> <p><strong><span class="large">Ayşe Kulin</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span class="large">Cumhuriyet</span></strong></p>