Bizi takip edin
Bizi takip edin

Genel Başkanı Çalışkan: İşçinin emeği ile oynanmış

13.5.2019 07:40:35
<p>DİSK&rsquo;e bağlı Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi &Ccedil;alışkan, kıdem tazminatının kırmızı &ccedil;izgileri olduğunu belirterek, fona d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme girişimleri karşısında yanıtlarının &ldquo;genel grev&rdquo; olacağını s&ouml;yledi. Ekonomideki krizin iş&ccedil;inin, emek&ccedil;inin sırtından giderilmeye &ccedil;alışıldığına dikkat &ccedil;eken &Ccedil;alışkan, &ldquo;Buna asla m&uuml;saade etmeyiz&rdquo; dedi. &Ccedil;alışkan, belediyelerde se&ccedil;im &ouml;ncesinde yapılanlarla ilgili de dikkat &ccedil;eken bilgiler verdi. Bazı belediyelerde işkolları ile oynama yapılarak bazı sendikaların var olmalarının sağlandığına dikkat &ccedil;eken &Ccedil;alışkan, yine yıllarca hakları g&ouml;rmezden gelinen iş&ccedil;ilerin se&ccedil;im &ouml;ncesinde giderayak bazı sendikalara &uuml;ye yapıldıklarını s&ouml;yledi. &Ccedil;alışkan, &ldquo;2-3 yıllık s&ouml;zleşmeler imzalanmış.iş&ccedil;ilerin emeği ile oynanmış&rdquo; diye konuştu.</p> <p>Ağırlıklı olarak belediyelerde &ouml;rg&uuml;tl&uuml; bulunan Genel-İş Sendikası&rsquo;nın Genel Başkanı &Ccedil;alışkan, Cumhuriyet'in sorularını yanıtladı.</p> <p><strong>Se&ccedil;imlerin ardından &uuml;ye sayınızda artış oldu mu?&nbsp;</strong><br />31 Mart se&ccedil;imlerinin ardından sendikal alanda bir hareketlenme yaşandı. Sendikamıza 5 bine yakın yeni &uuml;ye katıldı.</p> <p><strong>Bazı sendikaların iş&ccedil;ilere sendikalarını değiştirmeleri y&ouml;n&uuml;nde baskı yapıldığı iddiaları var...&nbsp;</strong><br />Evet, feryat figan bağıranlar var. Ge&ccedil;mişte yaşananları unutturmak onların derdi. 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde daha &ouml;nce ortada olmayanlar bir anda &uuml;ye sayısını artırmaya başladı. İktidar desteği ile &uuml;ye sayıları şişirildi. Şimdi de 31 Mart&rsquo;tan sonra sesleri &ccedil;ıkmaya başladı. İşveren desteği ile &uuml;yelerini artırdıkları i&ccedil;in bir anda &uuml;ye kaybetme telaşına d&uuml;şt&uuml;ler. Oysa iş&ccedil;iler &ouml;zg&uuml;rce sendika se&ccedil;me olanağı yakaladı. Bundan rahatsız oldular.</p> <p><strong>İş&ccedil;ilerin &ouml;zg&uuml;rce sendikalarını se&ccedil;ebilmesi i&ccedil;in neler yapılmalı?</strong><br />Bunun i&ccedil;in de işyerlerinde referandum &ouml;neriyoruz. Sandık koyalım. İş&ccedil;iler sendikalarını &ouml;zg&uuml;rce se&ccedil;sinler. Kimse karışmasın.</p> <p><strong>&lsquo;Dayanışma Fonu yasaklandı&rsquo;</strong></p> <p><strong>KHK&rsquo;ler ile ka&ccedil; &uuml;yeniz işten &ccedil;ıkarıldı?</strong><br />&Ouml;ncelikle biz demokrasi dışı y&ouml;nelimlere her zaman karşı olduk. 15 Temmuz darbe girişiminin karşısında durduk. Hep birlikte karşı olmamız, demokrasinin yanında olmamız gerekiyor. Ancak bu fırsat olarak değerlendirildi. Haksız, hukuksuz olarak &uuml;yelerimiz ihra&ccedil; edildi. Mahkeme kararı, soruşturma olmadan bunlar yapıldı. Doğu ve G&uuml;neydoğu Anadolu&rsquo;daki belediyeler başta olmak &uuml;zere yerel y&ouml;netimlerde 3 bine yakın &uuml;yemiz ihra&ccedil; edildi. Bu iş&ccedil;iler aileleri ile birlikte a&ccedil;lığa mahk&ucirc;m edildiler. 20-25 yıldır &ccedil;alışan iş&ccedil;iler mağdur edildi. Şu anda kamuya da giremiyorlar. Biz ihra&ccedil; edilen &uuml;yelerimizin hi&ccedil;biri hakkında bir su&ccedil; tespit edemedik. İhra&ccedil; edilen &uuml;yelerimize maddi destek vermeye t&uuml;z&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z izin vermiyor. Bu nedenle Dayanışma Fonu kurmak istedik. Ancak İ&ccedil;işleri Bakanlığı ile valilikler yasakladı. Buna karşın hukuki yardımları eksiksiz yaptık.</p> <p><strong>&lsquo;Genel grev nedeni&rsquo;</strong></p> <p><strong>Kıdem tazminatını fona d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rme girişimi var. Değerlendirmeniz nedir?</strong></p> <p>Kıdem tazminatı bizim kırmızı &ccedil;izgimizdir. Bu değişikliğin karşısında duracağız. &Uuml;retim olmayan, demokrasi, adalet olmayan &uuml;lkede, ekonomideki a&ccedil;ık emek&ccedil;inin sırtından giderilmeye &ccedil;alışılıyor. B&uuml;t&uuml;n mesele bu. Reform &ldquo;faydalı yenilik&rdquo; demektir. Ancak bu değişiklik iş&ccedil;iye yıkım getirecek. H&uuml;k&uuml;mete, sermayeye faydalı, iş&ccedil;iye yıkım getiren bu değişikliği kabul etmiyoruz. Uzun vadede kıdem tazminatı tamamen kaldırılmak isteniyor. Kıdem tazminatı iş&ccedil;inin 13. &uuml;cretidir. Biriken para iş&ccedil;i i&ccedil;in yaşam ve iş g&uuml;vencesidir. Bu ortadan kaldırılırsa işveren istediği zaman iş&ccedil;iyi işten &ccedil;ıkarabilecektir. Biz bunu tartışmak bile istemiyoruz.</p> <p><strong>H&uuml;k&uuml;met tazminatta değişikliği Meclis&rsquo;e getirirse tavrınız ne olacak?</strong></p> <p>Bu değişikliğin &ouml;n&uuml;nde iş&ccedil;iler &ouml;yle bir set &ouml;recek ki bu d&uuml;ş&uuml;nce duvara &ccedil;arpıp yerle bir olacak. Asla m&uuml;saade etmeyiz. Sendikalar bunu kabul etmeyecek. T&uuml;rk-İş&rsquo;in de genel kurul kararı var. DİSK b&uuml;t&uuml;n kurullarında bunu genel grev nedeni olarak kabul etti. G&uuml;ndeme gelirse sendikalar olarak alanlarda oluruz. Bunu tartışmayız.</p> <p><strong>Pahalılık artıyor. Enflasyon y&uuml;zde 20&rsquo;lerde. &Uuml;cretler &uuml;yelerinizin yaşam koşulları i&ccedil;in yeterli mi?</strong></p> <p>Cumhurbaşkanlığı H&uuml;k&uuml;met Sistemi adıyla yeni bir sisteme ge&ccedil;ildi. Bu sistem &uuml;lkeyi geriye g&ouml;t&uuml;rd&uuml;. Ortaya konulan toz pembe tablolar doğru değil. Enflasyondaki artış, &uuml;cretlerdeki d&uuml;şme, hayat pahalılığı bizim &uuml;yelerimizi de derinden etkiliyor. &Uuml;cretler yarıya yarıya d&uuml;şt&uuml;. Biz &uuml;cretlerin enflasyondaki artış oranında g&uuml;ncellenmesini istiyoruz. İş&ccedil;iler mağdur, sefalet &ccedil;ekiyor.</p> <p><strong>&lsquo;Haklar gaspedildi&rsquo;</strong><br /><strong>Belediyelerdeki iş&ccedil;iler belediye şirketlerine ge&ccedil;irilmişti. Sorunlar &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml; m&uuml;?</strong></p> <p>Hayır. Biz &ouml;ncelikle bu iş&ccedil;ilerin kamu hizmeti g&ouml;rd&uuml;klerini, şirketlere değil, belediye kadrolarına ge&ccedil;irilmesini istiyoruz. Şu anda yapılan hak gaspıdır. 450 bin iş&ccedil;i kadro bekliyor. İş&ccedil;ilerin &uuml;cretleri 2020 yılına kadar 6 ayda bir yapılacak y&uuml;zde 4&rsquo;l&uuml;k zamlara mahkum edildi. Yaptığımız s&ouml;zleşmelerle iş&ccedil;ilerin mağduriyetlerini gidermeye &ccedil;alışıyoruz. &Ouml;rneğin giyim yardımı, fazla mesai, asgari &uuml;cret farkının &ouml;denmesi, &ccedil;alışma s&uuml;releri gibi uygulamalarla iş&ccedil;ilerin &uuml;cretlerini artırmaya &ccedil;alışıyoruz. Ancak bu iş&ccedil;ilerin toplu s&ouml;zleşme hakkı gaspedilmiştir. İş&ccedil;ilere şu anda 52 g&uuml;nl&uuml;k ikramiyeleri verilmiyor. Enflasyon farkı alamıyorlar. Bu iş&ccedil;iler mutlaka belediye kadrolarına ge&ccedil;irilmeli. Sanki şirket iş&ccedil;ilerine kadro verildi gibi duyuruldu. Asla doğru değil.</p> <p><strong>İstanbul se&ccedil;imlerinin yenilenmesi kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?</strong><br />Sendika olarak emek ve demokrasi m&uuml;cadelesi veren bir sendikayız. Son yaşananlar demokrasi adına kabul edilebilecek şeyler değil. Kutuplaştıran, &ouml;tekileştiren politikalara hayır diyen bir sonu&ccedil; &ccedil;ıktı. Ancak YSK iptal etti. Umut ediyoruz 23 Haziran&rsquo;da halk demokratik iradesini ortaya koyacaktır. Sonrasında da &uuml;lkenin se&ccedil;im g&uuml;ndeminden &ccedil;ıkarak ekonomik krize &ccedil;&ouml;z&uuml;me odaklanmasını bekliyoruz.</p> <p><strong>&lsquo;İş&ccedil;ilerin emeği ile oynanmış&rsquo;</strong></p> <p><strong>İşyerlerinde &ouml;rg&uuml;tlenmenin &ouml;n&uuml;nde ne t&uuml;r engellerle karşılaşıyorsunuz?</strong><br />Bazı belediyelerde &ouml;yle şeyler yapılmış ki... &Ouml;rneğin Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&rsquo;nde işkolları &uuml;zerinde oynanmış. Genel hizmetler işkolunda olması gereken iş&ccedil;iler taşımacılık işkoluna alınmış. Adeta işkolları Hak-İş&rsquo;e bağlı sendikalar arasında paylaştırılmış. Hak-İş&rsquo;e bağlı sendikaların belediyelerde var olması sağlanmış. İşkollarında oynama yapılarak g&uuml;&ccedil;lendirme yapılmış. İş&ccedil;ilerin emeği &uuml;zerinden bunlar yapılmış. Bu keşmekeşe, kargaşaya gerek yok. Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&rsquo;nden bu durumun d&uuml;zeltilmesini bekliyoruz. Bu t&uuml;r sorunlar yaşıyoruz. Ayrıca bazı belediyelerde yıllarca iş&ccedil;iler sendikaya &uuml;ye yapılmamış. İş&ccedil;ilerin hakları d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemiş. Se&ccedil;im &ouml;ncesi son anda, giderayak iş&ccedil;iler &uuml;ye yapılmış. Yetki alınmış. 2-3 yıllık s&ouml;zleşmeler imzalanmış. B&uuml;t&uuml;n bunlar iş&ccedil;ilerin başka sendikaya ge&ccedil;melerini engellemek i&ccedil;in yapılmış. İş&ccedil;ilerin emeği ile oynanmış. Biz emek ve demokrasi m&uuml;cadelesi veren bir sendikayız. İktidar, devletin &uuml;st organları, sendikal alana m&uuml;dahale etmemeli. İş&ccedil;ilerin sendika se&ccedil;me hakkına, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne saygı g&ouml;sterilmeli.</p>