Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kurtuluşun ilk adımı 100 yıl önce atıldı

19.05.2019 08:50:17
<div class="news-header-wrapper"> <div class="detail-news-img"><img class="lazyload" src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/iecrop/28_16_9_1558224955.jpg" alt="Kurtuluşun ilk adımı 100 yıl &ouml;nce atıldı" data-src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/iecrop/28_16_9_1558224955.jpg" /></div> </div> <div class="news-body"> <div class="content-element"> <p>Ulu &Ouml;nder Mustafa Kemal Atat&uuml;rk, 19 Mayıs 1919 g&uuml;n&uuml; Samsun'a ayak bastı. İstanbul'da başlayıp Samsun'da son bulan o yolculuk, bir millete kurtuluşu, bağımsızlığı ve milli egemenliği getirdi. D&uuml;nya tarihine altın harflerle yazılan bir zaferin ilk adımı oldu&hellip; Milli M&uuml;cadele'nin başladığı o g&uuml;n&uuml;n &uuml;zerinden bir asır ge&ccedil;ti. Bug&uuml;n, 19 Mayıs Atat&uuml;rk'&uuml; Anma, Gen&ccedil;lik ve Spor Bayramı'nın 100'&uuml;nc&uuml; yılını b&uuml;y&uuml;k bir coşku ve heyecanla kutluyoruz&hellip; 100 yıl &ouml;nce başlattığı m&uuml;cadeleyle bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi ebedi kılan, bize bu toprakları vatan yapan Ulu &Ouml;nder Atat&uuml;rk ve kahraman silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz&hellip;</p> <p><strong>ANADOLU YOKLUK İ&Ccedil;İNDE</strong></p> <p>Mustafa Kemal, yıllarca bir&ccedil;ok farklı cephede aralıksız savaşmak zorunda kalmış, her şeyini kaybetmiş, toprakları d&uuml;şman tarafından işgal edilmiş, yorgun ve yoksul bir milleti ayağa kaldırmayı başardı. Milleti, &ldquo;Ya istiklal, ya &ouml;l&uuml;m&rdquo; parolası altında birleştirmek, Kuvay-ı Milliye &ccedil;atısı altında toplamak kolay olmadı. &ldquo;&Ccedil;anakkale Kahramanı&rdquo; olarak b&uuml;t&uuml;n d&uuml;nyanın tanıdığı Mustafa Kemal, kurtuluş m&uuml;cadelesinin &ouml;n hazırlığını İstanbul'da yaptı.</p> <p><strong>İLK İŞARET FİŞEĞİ</strong></p> <p>&Ccedil;anakkale'de d&uuml;şmanı denize d&ouml;ken Mustafa Kemal Atat&uuml;rk, savaş sonrası Anadolu'ya ge&ccedil;ti. 13 Kasım 1918'de ise İstanbul'a d&ouml;nd&uuml;. Haydarpaşa Garı'ndan bindiği Kartal İstimbotu'yla Galata'ya doğru giderken, kenti işgal eden d&uuml;şman donanmasını g&ouml;rd&uuml;. Yanındaki yaveri Cevat Abbas G&uuml;rer, bu manzara karşısında g&ouml;zyaşlarını tutamadı. Mustafa Kemal Atat&uuml;rk ise İstanbul Boğazı'na bakıp kararlılıkla &ldquo;Ağlama &ccedil;ocuk, geldikleri gibi giderler&rdquo; dedi. Bu s&ouml;z, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaret fişeği oldu.</p> <p><strong>YENİ G&Ouml;REVE ATANDI</strong></p> <p>Mayıs 1919'a kadar İstanbul'da &ccedil;eşitli temaslarda bulunan Atat&uuml;rk, vatanı kurtarmak i&ccedil;in Anadolu'ya ge&ccedil;me kararı aldı. Ulu &Ouml;nder Mustafa Kemal Atat&uuml;rk'&uuml;n 9. Ordu M&uuml;fettişi olarak Anadolu'ya atanması kurtuluş planlarını hayata ge&ccedil;irmek i&ccedil;in &ouml;nemli bir fırsattı. Atat&uuml;rk, bu g&ouml;revi kabul etti. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını Samsun'a g&ouml;t&uuml;rmek i&ccedil;in Bandırma Vapuru ayarlandı ve geminin kaptanlığına da İsmail Hakkı atandı. Yolculuk i&ccedil;in b&uuml;t&uuml;n hazırlıklar yapıldı. Atat&uuml;rk ve silah arkadaşları, Samsun'a doğru yola &ccedil;ıktı. Tarih: 16 Mayıs 1919 idi&hellip;</p> <p><strong>O S&Ouml;Z&Uuml; GER&Ccedil;EK OLDU</strong></p> <p>Ulu &Ouml;nder ve beraberindekiler, &uuml;&ccedil; g&uuml;n s&uuml;ren zorlu bir yolculuktan sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaştı. T&uuml;t&uuml;nc&uuml; İskelesi'ne ilk adımı attıklarında vatan harap haldeydi. Ve asıl &ouml;nemli yolculuk şimdi başlıyordu. Vatanı d&uuml;şman işgalinden kurtarmak, bağımsız ve &ccedil;ağdaş bir &uuml;lke kurmak i&ccedil;in her alanda m&uuml;cadele zamanıydı&hellip; Atat&uuml;rk, Erzurum ve Sivas kongreleriyle t&uuml;m milleti bağımsızlık ateşi etrafında birleştirdi. &Ouml;nce vatanı d&uuml;şmandan kurtardı, sonra t&uuml;m d&uuml;nyanın parmakla g&ouml;sterdiği &ccedil;ağdaş T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'ni kurdu&hellip; 13 Kasım 1918'de İstanbul Boğazı'ndaki d&uuml;şman donanmasına bakarken s&ouml;ylediği o s&ouml;z&uuml; ger&ccedil;ek kıldı: Geldikleri gibi gittiler&hellip;</p> <div class="rb-detail-image"><a href="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/25.jpg" data-med-size="0x0" data-size="0x0" data-med="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/25.jpg"><img class="lazyload" src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/25.jpg" alt="" data-src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/25.jpg" /></a></div> <h2>Bandırma Vapuru'yla &uuml;&ccedil; g&uuml;n s&uuml;ren zorlu yolculuk</h2> <p>9. Ordu M&uuml;fettişliği g&ouml;revine atanan Atat&uuml;rk, 16 Mayıs 1919 g&uuml;n&uuml; İstanbul'dan Samsun'a gitmek &uuml;zere yola &ccedil;ıktı. Ancak işgal kuvvetlerini vapurun ge&ccedil;işine izin vermeyeceği ya da Bandırma Vapuru'nun Karadeniz'e &ccedil;ıktıktan sonra batırılacağına dair haberler vardı. Mustafa Kemal Atat&uuml;rk, bu ihtimallere karşı da &ouml;nlemini aldı. D&uuml;şmanın tahmin ettiğinden farklı bir rota belirlendi. Atat&uuml;rk, Beşiktaş'tan bir askeri motorla İstanbul Boğazı'na a&ccedil;ıldı, Kız Kulesi a&ccedil;ıklarında Bandırma Vapuru'na bindi. Atat&uuml;rk'e verilen g&ouml;rev, Anadolu'daki isyanları kontrol altına almaktı. Ancak o Anadolu'daki direniş &ouml;rg&uuml;tlerini birleştirip Milli M&uuml;cadele'yi başlatmayı planlıyordu. T&uuml;m planlarını da hayata ge&ccedil;irdi.</p> <div class="rb-detail-image"><a href="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/26.jpg" data-med-size="0x0" data-size="0x0" data-med="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/26.jpg"><img class="lazyload" src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/26.jpg" alt="" data-src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/26.jpg" /></a></div> <h2>İşte işgal altındaki İstanbul</h2> <p>Ulu &Ouml;nder Mustafa Kemal Atat&uuml;rk, 13 Kasım 1918'den 16 Mayıs 1919'da kadar 6 ay İstanbul'da kaldı. Kente ilk geldiği g&uuml;n, 61 par&ccedil;alık itilaf donanması İstanbul'u işgal ediyordu. Kartal İstimbotu'yla Galata'ya ge&ccedil;erken, d&uuml;şman donanmasının arasında kaldı. İngiliz, Fransız bayraklarını taşıyan gemilerin ge&ccedil;işini seyrederken, kafasında kurtuluş ve bağımsızlık planları vardı. &Ccedil;anakkale'de d&uuml;şmanı denize d&ouml;ken Anafartalar Kahramanı Atat&uuml;rk, d&uuml;şman donanmasına bakıp o unutulmaz s&ouml;z&uuml;n&uuml; s&ouml;yledi: &ldquo;Geldikleri gibi giderler!&rdquo; Kurtuluş m&uuml;cadelesinin parolası ise şu oldu: &ldquo;Ya istiklal, ya &ouml;l&uuml;m.&rdquo;</p> <div class="rb-detail-image"><a href="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/27.jpg" data-med-size="0x0" data-size="0x0" data-med="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/27.jpg"><img class="lazyload" src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/27.jpg" alt="" data-src="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2019/05/19/27.jpg" /></a>&nbsp;</div> <h2>Atat&uuml;rk'&uuml;n g&ouml;z&uuml;nden Anadolu'nun durumu</h2> <p>Mustafa Kemal Atat&uuml;rk, Milli M&uuml;cadele'yi başından sonuna kadar meşru bir hak m&uuml;cadelesi olarak y&uuml;r&uuml;tt&uuml;. İşgallere karşı başlayan hak ve hukuk direnişine M&uuml;dafaa-i Hukuk adı da işte bu sebeple verildi. Atat&uuml;rk, Nutuk'un daha ilk sayfalarında, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a &ccedil;ıkarken g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; o korkun&ccedil; manzarayı &ldquo;Genel Durum ve G&ouml;r&uuml;n&uuml;ş&rdquo; başlığı altında ş&ouml;yle anlatıyor: &ldquo;Osmanlı Devleti'nin i&ccedil;inde bulunduğu topluluk genel savaşta yenilmiş, koşulları ağır bir ateşkes antlaşması imzalanmış, b&uuml;y&uuml;k savaşın uzun yılları boyunca millet yorgun ve yoksul bir durumda. Milleti ve &uuml;lkeyi genel savaşa s&uuml;r&uuml;kleyenler kendi yaşamlarının kaygısına d&uuml;şerek yurttan ka&ccedil;mışlar. Vahdettin soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu al&ccedil;ak&ccedil;a &ouml;nlemler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki h&uuml;k&uuml;met g&uuml;&ccedil;s&uuml;z, onursuz, korkak; yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş. Orduların elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri, ateşkes antlaşması h&uuml;k&uuml;mlerine uymayı gerekli g&ouml;rm&uuml;yorlar.&rdquo;</p> </div> </div>