Bizi takip edin
Bizi takip edin

Hileli gıdalar neden açıklanmıyor...

13.6.2019 15:25:51
<p>Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili &Ouml;mer Fethi G&uuml;rer, Gıda konusunda kamuoyunda g&uuml;venli gıda algısına y&ouml;nelik olumsuzlukların aşılabilmesi i&ccedil;in bakanlığın denetim sonu&ccedil;larını bir an &ouml;nce a&ccedil;ıklamasını istedi. G&uuml;rer,&nbsp;<strong>&ldquo;Piyasada satılan ve &uuml;retilen &uuml;r&uuml;nlerle ilgili vatandaşın bilgilendirilmesi gerekmektedir&rdquo;</strong>dedi.</p> <p>Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ge&ccedil;mişte yaptığı a&ccedil;ıklamayı hatırlatan G&uuml;rer,&nbsp;<strong>&ldquo;Bakanlık, hileli gıda &uuml;reten veya ithal eden firmaları a&ccedil;ıklama uygulamasını 'bazı mağduriyetler yaşanması' nedeniyle durdurduğunu a&ccedil;ıklamıştı. Bu kabul edilebilir bir a&ccedil;ıklama değildir&rdquo;&nbsp;</strong>dedi.</p> <p>5996 sayılı&nbsp;<strong>&ldquo;Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu&rdquo;</strong>&nbsp;ve Kanun kapsamında hazırlanan&nbsp;<strong>&ldquo;Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Y&ouml;netmelik&rdquo;</strong>gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları &uuml;reten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye d&uuml;ş&uuml;recek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları &uuml;reten ve/veya satan firmanın adı, &uuml;r&uuml;n adı, markası, parti ve/veya seri numarasını i&ccedil;eren bilgilerin kamuoyunun bilgisine&nbsp;ge&ccedil;miş yıllarda sunulduğunu hatırlatan &Ouml;mer Fethi G&uuml;rer,&nbsp;<strong>&ldquo;Bakan Pakdemirli d&ouml;neminde hali hazırda bir a&ccedil;ıklama nedense yapılmadı&rdquo;</strong>&nbsp;dedi.</p> <p>CHP milletvekili &Ouml;mer Fethi G&uuml;rer t&uuml;keticinin sağlığı ve menfaatinin korunması, haksız rekabetin &ouml;nlenmesi, t&uuml;keticiler aracılığıyla firmalar &uuml;zerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların g&uuml;venilir gıda &uuml;retimine teşvik edilmesi ama&ccedil;lanan denetim sonu&ccedil;larının kamuoyuna a&ccedil;ıklanmamasının sebebini merak ettiğini s&ouml;yleyerek,&nbsp;<strong>&ldquo;Gıda ile ilgili tek yetkili merci Tarım Ve Orman Bakanlığıdır. Gıda ve gıda ile temas eden maddelerin doğrudan kişiyi ve &ccedil;evreyi etkilediği unutulmamalıdır. &Uuml;lkemizde gıda kaynaklı sağlık sorunlarına y&ouml;nelik veriler d&uuml;zenli belirlenip bu bağlamda yapılması gerekenler bir an &ouml;nce uygulamaya konmalıdır&rdquo;</strong>&nbsp;dedi.</p> <p>&Uuml;lkemizdeki ekonomik kriz ile bitkisel ve hayvansal &uuml;r&uuml;nlerin &uuml;retim maliyetlerinin artmasının yarattığı sorunların altını &ccedil;izen G&uuml;rer, &ldquo;Gıda g&uuml;venliğinin bu bağlamda ikinci plana d&uuml;şme riski artmaktadır. &Uuml;lkemizde gıda g&uuml;venilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin &ouml;nlenmesi, sağlığın ve t&uuml;ketici menfaatlerinin korunması ile sekt&ouml;rde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin &uuml;retim, işleme ve dağıtımının t&uuml;m aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin Bakanlık tarafından titizlikle yapılıp kamuoyuna duyurulması gerekmektedir. Bir yıldır bakanlığın bu konuda bir a&ccedil;ıklama yapmamasının sebebi nedir? Denetimler yapılmamakta mıdır? Yapılıyorsa kamuoyu ile neden paylaşılmamaktadır? Kamuoyu bu konuda a&ccedil;ıklama beklemektedir&rdquo; dedi.</p>