Bizi takip edin
Bizi takip edin

Gıda mühendisleri uyardı: Mikroplar her yerde

28.6.2019 12:28:43
<p>A&ccedil;ıklamada, a&ccedil;ıkta satılan gıdaların tehlikeleri sıralandı. Gıda hijyeninin sağlanması i&ccedil;in yapılması gereken işlemlere değinildi.</p> <p><strong>Gıda M&uuml;hendisleri Odası tarafından yapılan a&ccedil;ıklama ş&ouml;yle:</strong></p> <p>&ldquo;Gıda fiyatlarındaki artış daha &ouml;nce de yaptığımız a&ccedil;ıklamalarda belirttiğimiz gibi, halkımızın daha d&uuml;ş&uuml;k fiyatlı olan &uuml;r&uuml;nlere, yani daha d&uuml;ş&uuml;k kalitede, mikrobiyal-fiziksel-kimyasal analizlerle g&uuml;venli olduğu garanti altına alınmamış, bu analizlerden ge&ccedil;ememiş ve bir şekilde tezgahlardaki yerini almış ya da tağşişe uğramış gıda &uuml;r&uuml;nlerine y&ouml;nelmesine sebep oluyor.</p> <p>Yaz d&ouml;neminin gelmesi ve hava sıcaklığının y&uuml;kselmesiyle birlikte a&ccedil;ıkta sergilenen, satılan gıdalardaki tehlikeler de artıyor. Gıda g&uuml;venliği ve halk sağlığı tehlike altına giriyor.</p> <p>&Ouml;ncelikle gıda g&uuml;venliğinin ne demek olduğuna değinmek istiyoruz:</p> <div id="rekx"><center> <div id="div-gpt-ad-1547540606027-0" data-google-query-id="CIXDh4jti-MCFcM24AodO-oMew">&nbsp;</div> </center> <p>5179 sayılı Gıdaların &Uuml;retimi, T&uuml;ketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun&rsquo;da gıda g&uuml;venliği,<strong>&nbsp;&lsquo;gıdalarda ortaya &ccedil;ıkabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her t&uuml;rl&uuml; zararların bertaraf edilmesi i&ccedil;in alınan tedbirlerin b&uuml;t&uuml;n&uuml;n&uuml;&rsquo;&nbsp;</strong>ifade eder. Yine bu konudaki bilimsel &ccedil;alışmalara baktığımızda gıda g&uuml;venliği, sağlıklı ve kusursuz gıda &uuml;retimini sağlamak amacıyla, gıdaların; &uuml;retim, işleme, muhafaza ve dağıtımları sırasında gerekli kurallara uyulması ve &ouml;nlemlerin alınması, olarak tanımlanmaktadır.</p> <p>Her iki tanımdan da g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z gibi, g&uuml;venli gıda, fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerden arındırılmış gıdadır. &Uuml;retiminden satışına kadar gıda g&uuml;venliği ile ilgili &ouml;nlemlerin alınması ve insan sağlığı i&ccedil;in tehlike oluşturmaması gerekir.</p> <p><strong>Sokaklarda satılan gıdaları ele alalım:</strong></p> <p>Genel olarak a&ccedil;ık havada bir&ccedil;ok&nbsp;mikrop&nbsp;bulunur ve bunlar tozla birleşerek kolayca yayılmaya başlar. &Ouml;zellikle havaların ısındığı d&ouml;nemlerde salgınlara sebep olan a&ccedil;ıkta satılan besinler, hareket eden insan ya da ara&ccedil;larla beraber daha kolay hareket eder ve mikroplar her yana yayılır.</p> <p>&Ouml;zellikle a&ccedil;ık havada simit satan simit&ccedil;iler, kuru meyve, şeker, &ccedil;ikolata satan toptancılar, pirin&ccedil;, bulgur gibi a&ccedil;ıkta satılan bakliyatlar ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nleri sağlık i&ccedil;in bir&ccedil;ok olumsuzlukla doludur. Bazı mikroorganizmalar &uuml;r&uuml;n&uuml;n i&ccedil;erisinde ya da g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;nde farklılığa sebep olmadan sadece muhafaza koşulları, satış koşulları ve uygun olmayan hijyen koşullarından &ouml;t&uuml;r&uuml; besin zehirlenmesine sebep olabilmektedir. Sıcak havalarla birlikte bu tehlike daha da artmaktadır. Ambalajı, etiket bilgileri olmayan, ambalajı yırtılmış ya da zarar g&ouml;rm&uuml;ş gıda &uuml;r&uuml;nleri satın alınmamalıdır.</p> <p><strong>A&Ccedil;IKTA SATILAN GIDALAR HİJYENİK DEĞİL</strong></p> <p>A&ccedil;ıkta satılan yiyecekler sadece mikrop ve bakteri etkisiyle değil; kuşlar, sinekler, kedi, k&ouml;pek ve &ccedil;eşitli b&ouml;ceklerin de etkisiyle mikropla daha hızlı buluşur. Hastalıklara davetiye &ccedil;ıkarır.</p> <p><strong>MİKROPLAR HER YERDE</strong></p> <p>Sokakta satılan bir&ccedil;ok yiyeceğin i&ccedil;erisinde bir&ccedil;ok mikrop yani bakteri bulunur. Bu bakterilerin zaman ge&ccedil;tik&ccedil;e sayıları artış g&ouml;sterir. A&ccedil;ık havanın etkisiyle savrulan ve taşınan mikrop ve bakteriler sebebiyle bir&ccedil;ok hastalık ortaya &ccedil;ıkmaktadır. R&uuml;zg&acirc;rlı hava ya da sıcak havanın etkisiyle bakteriler hızla yayılır ve &ccedil;oğalırlar.</p> <p><strong>GIDALARDA HIZLI BOZULMA</strong></p> <p>Isı ve ışıktan uzakta muhafaza edilmesi ve soğukta bekletilmesi gereken gıdalar, bu şartlara uyulmadığında, &ccedil;eşitli sağlık sorunlarına yol a&ccedil;ar, hızlıca k&uuml;flenir. Bu y&uuml;zden uygun olmayan koşullarda satılan gıdalar insan sağlığı i&ccedil;in zararlıdır.</p> <p><strong>GIDA HİJYENİNİ SAĞLAMA YOLLARI NELERDİR</strong></p> <p>Gıda Hijyenini sağlamak temelde d&ouml;rt fakt&ouml;re bağlıdır. Bunlar, Kişisel Hijyen, Gıda Hijyeni, Ekipman Hijyeni ve Ortam Hijyenidir.</p> <p>Birincil tarladan sofraya birincil &uuml;retim yerleri, satış yerleri ve tabii ki en &ouml;nemlisi bu bileşenlerin ahengini sağlama g&ouml;revini y&uuml;r&uuml;ten Tarım Bakanlığı, halkımızın g&uuml;venli gıdaya erişimi konusundaki asli g&ouml;revlilerdir.</p> <p>Gıda &uuml;r&uuml;nlerinin satışında ve satın alınmasında &ouml;zen g&ouml;sterilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:</p> <p>*Gıda maddelerinin kaynakları bilinmeli ve g&uuml;ven vermelidir.</p> <p>*Gıda maddelerinin sevkiyatı uygun olmalı, ambalajlama ve i&ccedil;eriklerin temiz, sağlam, ve a&ccedil;ılmamış olmasına &ouml;nem verilmelidir.</p> <p>*Past&ouml;rize s&uuml;tlerden yapılmış, olgunlaşmış ve uygun s&uuml;re salamura edilmiş peynirler taze peynirlere tercih edilmelidir.</p> <p>*A&ccedil;ıkta satılan s&uuml;t satın alınmamalıdır.</p> <p>*Potansiyel riskli besinlerde (et, balık, tavuk, s&uuml;t vb.) soğuk zincir korunmalıdır (4&deg;C ya da daha altında teslimat ve depolama)</p> <p>*Etlerin elastik yapıda olmasına, renk, koku ve g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml;n kendine has olmasına ve yenilebilir damgalı olmasına dikkat edilmelidir.</p> <p>*Hazır kıyma ve par&ccedil;a tavuk yerine kıyma &ccedil;ektirme ve b&uuml;t&uuml;n tavuk alma tercih edilmelidir.</p> <p>*Etiketsiz, &ccedil;atlamış, kirlenmiş ve kırılmış yumurta satın alınmamalıdır.</p> <p>*Dondurulmuş yiyecekler -18&deg;C&rsquo;nin altında teslim alınmalıdır ve hemen dondurucuya konulmalıdır. Ambalaj i&ccedil;inde kristalleşmeye izin verilmemelidir.</p> <p>*Dondurulmuş besinler alışverişin sonunda alınmalıdır.</p> <p>*Etiket bilgilerine (&uuml;retim tarihi, son kullanma tarihi, &uuml;retim izni vb.) dikkat edilmelidir.</p> <p>*Ezilmiş, k&uuml;flenmiş, &ccedil;amurlu ve b&ouml;cek yeniği olan sebze ve meyveler satın alınmamalıdır.</p> <p>*Mevsimine uygun, sebze ve meyveler tercih edilmelidir.</p> <p>*Alt ve &uuml;st kapakları şişkin, kutusu hasar g&ouml;rm&uuml;ş, kapağı gevşemiş, zedelenmiş olan konserve kutuları satın alınmamalıdır.</p> <p>*K&uuml;fl&uuml;, b&ouml;cek yenikli, kırık taneli tahıl ve kuru baklagiller satın alınmamalıdır.</p> <p>Bu şartların sağlandığından emin olunması i&ccedil;in Tarım Bakanlığı ve Belediyeler tarafından gıda &uuml;retim ve satış yerleri belirli periyotlarda etkin olarak denetlenmelidir. Denetimlerde halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere aynı uygunsuzluğu tekrar etmemesi i&ccedil;in caydırıcı cezalar verilmelidir.</p> <p>Denetimlerin yeterli ve etkin bir şekilde yapılabilmesi i&ccedil;in hem Belediyelerde ve hem de ilgili Bakanlıklarda yeter sayıda gıda m&uuml;hendisi istihdamı sağlanmalıdır.</p> <p>Aksi takdirde neredeyse her g&uuml;n gazete ve televizyonlarda izlediğimiz gıda zehirlenmeleri haberleri sıradan haberler haline d&ouml;n&uuml;şecektir. Hatta ge&ccedil;mişte de olduğu gibi, gıda zehirlenmelerinden &ouml;l&uuml;mler yaşanabilecek, sorun gittik&ccedil;e kronikleşecektir.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><a class="vglnk" href="http://odatv.com/" rel="nofollow">Odatv.com</a></strong></p> </div>