Bizi takip edin
Bizi takip edin

CHP'li Erdoğdu: Borç yapılandırma fonu kurulmalı

15.7.2019 13:31:06
<p>CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı a&ccedil;ıklamada bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının nisan 2019'da ge&ccedil;en yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re y&uuml;zde 24 arttığını belirtti.</p> <p>"Hanelerin bor&ccedil; sorununa acilen el atılmazsa sosyal patlamalar ka&ccedil;ınılmaz olacak" değerlendirmesinde bulunan Erdoğdu, T&uuml;rkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin bireysel kredi kartı bor&ccedil;lularına ilişkin a&ccedil;ıklamasıyla ilgili g&ouml;r&uuml;şlerini aktardı.</p> <p>Erdoğdu, insanların ge&ccedil;inebilmek i&ccedil;in zorunlu olarak krediye y&ouml;neldiğini ve her ge&ccedil;en yıl hane halkı bor&ccedil;larının arttığını vurgulayarak, "Bu bor&ccedil;lar vatandaşların yeterli geliri olmamasından dolayı &ouml;denememiş, icraya d&uuml;şm&uuml;ş ve nihayetinde varlık y&ouml;netim şirketlerinin eline d&uuml;şm&uuml;ş durumda. T&uuml;ketici kredileri ve bireysel kredi kartlarındaki tahsili gecikmiş alacak miktarı 5 Temmuz 2019 itibarıyla 19,7 milyar TL'yi ge&ccedil;ti. Bu insanların hayata yeniden başlayabilmesini sağlamak i&ccedil;in vatandaşın &ouml;deyemediği kredi borcunu, varlık y&ouml;netim şirketlerinin bankalardan aldığı fiyattan alacak ve anapara &ouml;demesini belli bir takvime yayarak tahsil edecek bir 'Bor&ccedil; Yapılandırma Fonu' kurulması gerekli" ifadelerini kullandı.</p> <p><strong>'MAAŞLARI ERİYEN VATANDAŞ İSTER İSTEMEZ KREDİ KARTINA Y&Ouml;NELİYOR'</strong></p> <p>Amacın bor&ccedil;ların silinmesi ya da affedilmesi değil, vatandaşın &ouml;deyebileceği seviyelere &ccedil;ekilerek tahsil edilmesi olduğunu belirten Erdoğdu, şunları kaydetti:</p> <p>"BDDK verilerine g&ouml;re, tasfiye olunacak alacak miktarı oranı, toplam bireysel kredilerde son bir yıl i&ccedil;inde, yani mayıs 2018'den mayıs 2019'a kadar y&uuml;zde 3,3'ten y&uuml;zde 3,8'e y&uuml;kseldi. İhtiya&ccedil; kredileri kategorisinde de tasfiye olunacak batık kredilerin oranı aynı d&ouml;nemde y&uuml;zde 4,7'den y&uuml;zde 5,3'e &ccedil;ıktı. Bireysel kredi kartı kaynaklı tasfiye olunacak alacakların oranı mayıs 2019'da y&uuml;zde 6,15'e y&uuml;kseldi. Enflasyon karşısında maaşları eriyen vatandaş ister istemez kredi kartına y&ouml;neliyor. Ama faizlerin geldiği seviye nedeniyle de bor&ccedil;larını &ouml;deyemiyor. Krizin en sert bi&ccedil;imde etkilediği bu kesimin bor&ccedil; sorununa acilen el atılmazsa sosyal patlamalar ka&ccedil;ınılmaz olacak.</p> <p>Maliyeti d&uuml;ş&uuml;rmenin esas yolu, bankaların takibe d&uuml;şm&uuml;ş kredi kartı ve t&uuml;ketici kredisi bor&ccedil;larını sekt&ouml;r ortalaması rakamlarından fona satmasının sağlanması olacak. 5-10 yıllık ticari ve takipteki kredi portf&ouml;ylerini y&uuml;zde 1-2 ortalamayla varlık y&ouml;netim şirketlerine satan bankaların, tahsili gecikmiş bireysel ve kredi kartı alacaklarını fahiş oranlarla fona devretmesi engellenmeli, ellerinde tuttukları bireysel ve kredi kartı bor&ccedil;larını bankalardan aldıkları oranların c&uuml;zi bir miktar fazlasıyla fona devretmesi sağlanmalı."</p> <p><strong>'YOKSUL KESİMİN SORUNUNA ACİLEN BU &Ccedil;&Ouml;Z&Uuml;M GETİRİLMELİ'</strong></p> <p>Bor&ccedil; yapılandırmasına başvurabilecek olanlar i&ccedil;in aylık gelir limitinin asgari &uuml;cretin iki katına kadar belirlenebileceğine işaret eden Erdoğdu, "Kurulan fon, piyasadan devlet tahvili faiziyle bor&ccedil;lanarak yapılandırmayı finanse edebilir" g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; savundu.</p> <p>Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:</p> <p>"Faiz oranlarında değişim, tahsili gecikmiş alacak miktarının son aylarda fırlaması, yapılandırma başvurusunda bulunacakların kesin sayısının bilinememesi gibi nedenlerden kesin maliyet hesabı m&uuml;mk&uuml;n değil. Ancak faiz silme ve yapılandırma maliyetinin Cumhurbaşkanlığının son 10 yılda kullandığı 12,8 milyar TL &ouml;rt&uuml;l&uuml; &ouml;denek parasının enflasyonla bug&uuml;ne getirilmesi ile ortaya &ccedil;ıkan 20,4 milyar TL'lik harcama rakamından daha fazla olmayacağı ve milyonlarca emek&ccedil;iyi rahatlatacağı a&ccedil;ıktır. Borcunu &ouml;deyemeyen bu yoksul kesimin sorununa acilen bu &ccedil;&ouml;z&uuml;m getirilmeli."</p>