Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kandilli: Şu anda 7.2 büyüklüğünde bir deprem sürpriz olmaz

17.7.2019 19:47:59
<p>Bogazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstit&uuml;s&uuml; M&uuml;d&uuml;r&uuml; Prof. Dr. Haluk &Ouml;zener, "Şu anda 7.2'lik bir enerji birikmiş durumda. Dolayısıyla 1 ay sonra olabilir, 15 g&uuml;n sonra olabilir, 10 sene sonra olabilir diyemiyoruz ama biz bu periyot i&ccedil;erisinde bazı depremlerle karşılaşacağız" &nbsp;dedi.</p> <p>Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi (İT&Uuml;) ve Ankara &Uuml;niversitesi'nden bilim insanları, son 1500 yılın deprem verilerini inceleyerek İstanbul ve &ccedil;evresi i&ccedil;in olası depremin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;ne dair senaryolar hazırladı. Hazırlanan senaryoya g&ouml;re, İstanbul'un hemen g&uuml;neyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğudan batıya doğru sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde depremler bekleniyor.</p> <h3 class="p-title">"1500 YILLIK DEPREM KAYITLARINI İNCELEDİK"</h3> <p>Deprem senaryosuyla ilgili a&ccedil;ıklamada bulunan Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstit&uuml;s&uuml; M&uuml;d&uuml;r&uuml; Prof. Dr. Haluk &Ouml;zener, "Tarihsel depremler ve kayıtların devam edeceği gibi bir d&uuml;ş&uuml;ncemiz varsa, bu periyotun dolması i&ccedil;in minimum 2, maksimum 4 tane daha depreme ihtiyacımız var" dedi.</p> <p>"Biz bu &ccedil;alışmayı yaparken 1500 yıllık deprem kayıtlarını inceledik" diyen &Ouml;zener, "Fayın yerlerini tespit ettik, son yıllardaki sismik aktiviteyi, GPS hızlarını inceledik ki Kuzey Anadolu Fayı'nın 2,5 santim civarında bir hızla G&uuml;neybatı y&ouml;n&uuml;nde hareket ettiğini biliyoruz. B&ouml;ylelikle bir enerji birikiyor. Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi i&ccedil;inde hen&uuml;z kırılmamış olan kısmının ne kadarlık deprem &uuml;retebileceği konusunda detaylı bir &ccedil;alışma. Biz depremleri k&uuml;melediğimizde aslında 7 tane periyod buluyoruz. Bu periyotlar i&ccedil;inde d&uuml;şen depremlere baktığımız zaman, her bir k&uuml;mede 4 ila 6 deprem olduğunu tespit ediyoruz. İ&ccedil;inde bulunduğumuz periyotta ise sadece 2 deprem olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. Dolayısıyla tarihsel depremler ve kayıtların devam edeceği gibi bir d&uuml;ş&uuml;ncemiz varsa, bu periyotun dolması i&ccedil;in minimum 2, maksimum 4 tane daha depreme ihtiyacımız var. Bu yapılan hesaplamalara g&ouml;re Marmara Denizi i&ccedil;erisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın 3 tane farklı segmentinin olduğu, bu segmentlerinde 7.2, 7.4, 7.5 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde deprem &uuml;retecek potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyoruz" diye konuştu.&nbsp;</p> <h3 class="p-title">"ŞU ANDA 7.2'LİK BİR DEPREM OLURSA S&Uuml;RPRİZ OLMAZ"</h3> <p>&Ouml;zener, "Şu ana kadar elde ettiğimiz bilgilerle şu anda bu r&ouml;portajı yaparken 7.2 b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde bir deprem olursa s&uuml;rpriz olmaması lazım. Yani şu anda 7.2'lik bir enerji birikmiş durumda. Dolayısıyla 1 ay sonra olabilir, 15 g&uuml;n sonra olabilir, 10 sene sonra olabilir diyemiyoruz. Ama biz bu periyot i&ccedil;erisinde bazı depremlerle karşılaşacağız" şeklinde konuştu.</p> <p>Haluk &Ouml;zener, "Marmara Denizi i&ccedil;inde olacak depremde, n&uuml;fus yoğunluğuna bakarsanız tabii ki İstanbul başta olmak &uuml;zere &ccedil;evre iller, belki bir 10 tane il bu depremden etkilenecek. Ama tabii ki başta 15-17 milyon diye telaffuz ettiğimiz n&uuml;fus yoğunluğu olan İstanbul, en &ccedil;ok etkilenecek kent olacak. N&uuml;fusun yoğun olması, ekonominin kalbi olması, sanayinin kalbi olması dolayısıyla İstanbul, Marmara b&ouml;lgesi &ccedil;ok &ouml;nemli " ifadesini kullandı.</p> <h3 class="p-title">"KENTSEL D&Ouml;N&Uuml;Ş&Uuml;M BİRAN &Ouml;NCE TAMAMLANMALI"</h3> <p>&Ouml;zener, "Deprem &ouml;ld&uuml;rmez bina &ouml;ld&uuml;r&uuml;r. Dolayısıyla deprem g&uuml;venli binalarda yaşamamız lazım. Bu noktada karar vericilere b&uuml;y&uuml;k rol d&uuml;ş&uuml;yor. Karar vericiler belli &ouml;nlemler almalı. Bunların en b&uuml;y&uuml;ğ&uuml; de kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m'. Kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;n biran &ouml;nce tamamlanması, hedeflerin takip edilmesi b&uuml;y&uuml;k &ouml;nem taşıyor. Ve bu s&uuml;re i&ccedil;erisinde bize d&uuml;şen şey, belki biraz dua etmek, olası depremin biraz bizi &nbsp;beklemesi ve dolayısıyla depreme hazır hale gelmemiz. &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıllık kentsel d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m hedefinin 300 bin olduğunu s&ouml;yledi. 20 yılda bu işin tamamen &ccedil;&ouml;z&uuml;leceğinden bahsetti. Biz bilim insanları olarak bu hedefleri &ccedil;ok &ouml;nemsiyoruz. Bu hedefler g&uuml;zel ama takip edip ger&ccedil;ekleştirmek kesinlikle karar vericilere d&uuml;ş&uuml;yor. &Uuml;mit ediyorum bu kapıda olan Marmara depremi bizi 20 yıl bekler" ifadelerini kullandı.</p> <p>Prof. Dr. Haluk &Ouml;zener, "Olası depremle birlikte tsunami de olur mu" sorusuna ise şu yanıtı verdi:&nbsp;</p> <p>"Tarihsel kayıtlarda da Marmara Denizi i&ccedil;erisinde Tsunami g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş. Hayalinize Uzak Doğu'da depremlerden sonra olan tsunamiler gelmesin. Kuzey Anadolu Fayı'nın batı kesimindeki fay doğrultu atımlı bir fay. &Ccedil;ok ciddi bir tsunami beklenmeyebilir. Marmara Denizinde olabilecek tsunami a&ccedil;ık&ccedil;ası deniz tabanında meydana gelecek heyelanlardan sonra olacak. Bu heyelanlardan sonra oluşacak dalgalar tsunami yaratacak. Marmara Denizi i&ccedil;in arkadaşlarımızın yaptığı sim&uuml;lasyon &ccedil;alışmalarında 2 - 2 metre 20 santim gibi dalga boyu y&uuml;kseklikleri geliyor. Şunu s&ouml;yleyeyim, Tsunami olacaktır ama Marmara Denizinde olacak depremden sonra meydana gelecek zararlar, tsunaminin meydana getireceği zararlardan &ccedil;ok kat ve kat b&uuml;y&uuml;k olacaktır. Ancak tsunamiyi de boş ge&ccedil;meyelim, biliyorsunuz Bodrum-Kos depremi oldu. Oradan sonra oluşan k&uuml;&ccedil;&uuml;k bir tsunami dalgası, 30 santimlik y&uuml;kseklikteki bir dalga denizdeki teknelerin &ccedil;arpışmasına sebep oldu. Dolayısıyla diz kapağını ge&ccedil;ecek miktardaki bir tsunami dalgası a&ccedil;ık&ccedil;ası insanların yaralanmasına ve &ouml;l&uuml;m&uuml;ne sebep olacaktır. Dolayısıyla olası bir Marmara Denizi depreminden sonra vatandaşları meraklı bir şekilde kıyıya, deniz kenarlarına gitmektense i&ccedil; b&ouml;lgelere y&uuml;ksek kesimlere gitmelerini &ouml;neriyoruz"</p>