Bizi takip edin
Bizi takip edin

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

28.7.2019 11:08:49
<p>Y&uuml;ksek mahkeme, iş&ccedil;inin yıllık izin hakkının &uuml;crete d&ouml;n&uuml;şmesi i&ccedil;in iş s&ouml;zleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna h&uuml;kmetti. Kararda, istifa eden iş&ccedil;inin de izin &uuml;cretini alabileceği belirtildi.&nbsp;</p> <p>2. İş Mahkemesine başvuran bir&nbsp;iş&ccedil;i, iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini ileri s&uuml;rerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme,&nbsp;&nbsp;toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabul&uuml;ne karar verdi. Karar, davalı avukatı tarafından temyiz edildi.&nbsp;Yargıtay&nbsp;22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, kararında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. maddesinde iş s&ouml;zleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde iş&ccedil;iye kullandırılmayan yıllık izin s&uuml;relerine ait &uuml;cretlerin son &uuml;cret &uuml;zerinden &ouml;deneceğinin h&uuml;kme bağlandığı hatırlatıldı. Kararda, &ldquo;Yıllık izin hakkının &uuml;crete d&ouml;n&uuml;şmesi i&ccedil;in iş s&ouml;zleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada&nbsp; s&ouml;zleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının &ouml;nemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat y&uuml;k&uuml; işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat y&uuml;k&uuml; &uuml;zerinde olan işveren, iş&ccedil;iye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin s&uuml;relerine ait &uuml;cret, iş&ccedil;inin kendisine veya hak sahiplerine &ouml;denir. B&ouml;ylece iş s&ouml;zleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık &uuml;cretli izin hakkı izin alacağına d&ouml;n&uuml;ş&uuml;r&rdquo; denildi.<br /><br />Yargıtay kararından sonra iş&ccedil;i, yıllık izin &uuml;cretini tahsil edecek.</p> <div class="rhd-all-article-detail">&nbsp;</div>