Bizi takip edin
Bizi takip edin

Yönetmelik yürürlüğe girdi... İnternet üzerinden TV-Radyo yayınlarında yeni dönem

1.8.2019 12:29:18
<p>&ldquo;Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Y&ouml;netmelik&rdquo;le yapılan d&uuml;zenlemeler bug&uuml;n itibariyle Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı.</p> <p>Y&ouml;netmeliğe g&ouml;re yayınlarını internet &uuml;zerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RT&Uuml;K'ten yayın lisansı alması gerekiyor.</p> <p>Y&ouml;netmeliğe g&ouml;re yayınlarını internet &uuml;zerinde sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarının RT&Uuml;K'ten yayın lisansı alması gerekiyor.&nbsp;Yayın lisansına başvuruları sadece ananomim şirketlerinin yapabileceğini belirten d&uuml;zenlemede, lisans &uuml;cretleri de belirtildi.&nbsp;İnternet radyoları i&ccedil;in lisans &uuml;creti 10 bin TL, internet TV yayın lisansı i&ccedil;in 100 bin lira istendi.</p> <p>İnternetten yayın yapmak i&ccedil;in lisans almanın zorunlu hale getirildiği d&uuml;zenlemede şunlar kaydedildi:</p> <p>&ldquo;Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar &Uuml;st Kuruldan internet ortamından yayın lisansı almak zorundadır.</p> <p>Bu Y&ouml;netmelikte belirtilen şartları sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan internet ortamından radyo yayını sunmak i&ccedil;in talepte bulunanlara İNTERNET-RD yayın lisansı, internet ortamından televizyon yayını sunmak i&ccedil;in talepte bulunanlara İNTERNET-TV yayın lisansı, internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak i&ccedil;in talepte bulunanlara İNTERNET-İBYH yayın lisansı verilir.</p> <p><strong>Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler i&ccedil;in ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.&rdquo;</strong></p> <p><strong>YABANCI MEDYAYI DA KAPSIYOR</strong></p> <p>Yabancı i&ccedil;erik sağlayıcıları i&ccedil;in de yeni d&uuml;zenlemeler yapıldı:</p> <p>&ldquo;İ&ccedil;erik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunmasına rağmen, T&uuml;rkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu &Uuml;st Kurulun g&ouml;rev alanına ilişkin uluslararası antlaşmalar ve 6112 sayılı Kanun h&uuml;k&uuml;mlerine aykırı yayın yaptığı &Uuml;st Kurulca tespit edilen bir başka &uuml;lkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi ile internet ortamından T&uuml;rk&ccedil;e olarak T&uuml;rkiye&rsquo;ye y&ouml;nelik yayın yapan veya yayın dili T&uuml;rk&ccedil;e olmamakla birlikte T&uuml;rkiye&rsquo;ye y&ouml;nelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri hakkında da bu Y&ouml;netmelik h&uuml;k&uuml;mleri uygulanır.&nbsp;<strong>Bu kuruluşların internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri i&ccedil;in T&uuml;rkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi &Uuml;st Kuruldan internet ortamından yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de internet ortamından yayın iletim yetkisi alması zorunludur.&rdquo;</strong></p> <p><strong>YILLIK NET SATIŞLARININ BİNDE BEŞİNİ RT&Uuml;K ALACAK</strong></p> <p>Netflix, BluTV gibi abonelerine i&ccedil;erik sağlayanlardan da ayrıca para istendi:</p> <p><strong>"Yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara &uuml;cret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yıllık net satışlarının binde beşini izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar &Uuml;st Kurula &ouml;derler."</strong></p> <p>&nbsp;Y&ouml;netmelikte, gereken şartları yerine getirmeyenlerin lisanslarının iptal edileceği, yayın durdurma uygulanacağı belirtildi.</p> <p>İnternetteki yayınların da mahkeme kararıyla erişime engellenebileceği vurgulandı.</p> <p>&Ccedil;ocuklarla ilgili de d&uuml;zenleme getirildi:</p> <p>"İnternet ortamından yayın lisansı verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile yayın iletim yetkisi verilen internet yayın platform işletmecileri, &ccedil;ocukların fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek t&uuml;rde yayınlara ebeveyn kontrol&uuml;n&uuml; sağlayıcı tedbirleri almakla y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;r.&rdquo;</p> <p><strong>1 AY S&Uuml;RE VERİLDİ</strong></p> <p>Yayıncılara lisans almak i&ccedil;in 1 ay s&uuml;re verildi. Y&ouml;netmelikle şu h&uuml;k&uuml;mler getirildi:</p> <p>&ldquo;Karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan ilgili mevzuata uygun olarak &Uuml;st Kuruldan ge&ccedil;ici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan ve bu yayınlarını internet ortamından da sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar bir ay i&ccedil;erisinde 7 nci maddenin &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; fıkrasında istenilen bilgi ve belgelerle birlikte 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca &Uuml;st Kurula başvuruda bulunmaları halinde yayınlarına internet ortamından da devam edebilirler.</p> <p><strong>Karasal, uydu, kablolu veya diğer ortamlardan ge&ccedil;ici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunmadığı halde internet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunan ger&ccedil;ek ve t&uuml;zel kişiler bir ay i&ccedil;erisinde internet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaları halinde yayın lisansı verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar yayın hizmetlerini sunmaya devam edebilirler.</strong></p> <p>İnternet ortamından yayın hizmetlerinin iletimini ger&ccedil;ekleştiren platform işletmecileri yayın iletim yetkisi almak i&ccedil;in bir ay i&ccedil;erisinde &Uuml;st Kurula başvurmak zorundadır. Bir ay i&ccedil;erisinde internet ortamından yayın iletim yetkisi başvurusunda bulunmaları halinde yayın iletim yetkisi verilmesi işlemleri tamamlanıncaya kadar yayın hizmetlerinin iletimini yapmaya devam edebilirler.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p>