Bizi takip edin
Bizi takip edin

CHP'nin RTÜK üyesinden yeni düzenlemeye tepki

1.8.2019 12:42:44
<p>Taşcı, şu ifadeleri kullandı:</p> <p>&ldquo;Ge&ccedil;en yıl mart ayında TBMM&rsquo;de yasa &ccedil;ıkmıştı. Ancak uygulama y&ouml;netmeliği ancak bug&uuml;n, Resmi Gazete&rsquo;de yayımlandı. Bu y&ouml;netmelikle birlikte radyo ve televizyonlarından ardından ilk kez internet mecrası ve isteğe bağılı yayınlar denetim altına alınacak.</p> <p>İnternette yayın yapanlar 1 ay i&ccedil;erisinde lisans başvurusu yapmak zorunda. Eğer yapmazlarsa ka&ccedil;ak yayın yapmış sayılacak.</p> <p>Medya ve yayıncılık alanında g&uuml;nden g&uuml;ne artan kısırlaşma ve &ccedil;&ouml;lleşmenin ardından yayıncılık internet mecrasına y&ouml;neldi. Ve bu alandaki yayınların bazıları dolu i&ccedil;erikleri &nbsp;ve nitelikleriyle &ouml;yle bir noktaya geldi ki, ana akım olarak adlandırılan kimi yayıncılardan bile &ccedil;ok izlenir dinlenir hale geldi.</p> <p><strong>Yayıncılık d&uuml;nyasında oluşan baskı ve &uuml;zerine &ouml;rt&uuml;len &ouml;l&uuml; toprağı&nbsp;deyim yerindeyse internet mecrasıyla silkelenip atıldı. Haliyle bu durum iktidar tarafının da rahatsızlığını arttırdı.&rdquo;</strong></p> <p><strong>&ldquo;&Ouml;ZG&Uuml;RL&Uuml;K ALANINI TIKAYAN BİR Y&Ouml;NETMELİK OLARAK TARİHE GE&Ccedil;ECEKTİR&rdquo;</strong></p> <p>Taşcı a&ccedil;ıklamasını ş&ouml;yle s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;:</p> <p>&ldquo;Yazılı, g&ouml;rsel medya ve yayıncılığın sıkı denetim altına alındığı, ekran komiserlerinin canhıraş g&ouml;rev yaptığı, gazete manşetlerinin saray eşrafında belirlendiği ortamda internet boş ge&ccedil;ilemezdi ki &ouml;yle de yapıldı.&nbsp;<strong>Uygulama y&ouml;netmeliği, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanını tıkayan bir y&ouml;netmelik olarak tarihe ge&ccedil;ecektir.</strong></p> <p>Artık interneti RT&Uuml;K g&ouml;zetleyecek. Ancak sorun şu ki, RT&Uuml;K&rsquo;&uuml;n teknik alt yapısı, insan kaynağının bu konuda yeterliliği tartışmalıdır. G&ouml;&ccedil; yolda d&uuml;z&uuml;lecek ama subjektif &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerle denetim yapılacak. Bu denetimin sınırı uygulamada belirlenecek.</p> <p>Lisans aşamasını ge&ccedil;enler ise iktidarın istemediği, RT&Uuml;K&rsquo;&uuml;n kimi zaman subjektif &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerle yaklaşımı nedeniyle &ouml;zg&uuml;r bir yayıncılık yapamayacaklar.&rdquo;</p> <p><strong>&ldquo;RT&Uuml;K&rsquo;&Uuml;N İNTERNET ALANINDA NELER YAPABİLECEĞİNİN SINIRLARI DA EN AZ İNTERNET MECRASI KADAR U&Ccedil;SUZ BUCAKSIZ OLACAKTIR&rdquo;</strong></p> <p>İnternetteki &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanının sınırını iktidarın &ccedil;izeceğini belirten Taşcı şunları kaydetti:</p> <p>&ldquo;&Ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;n sınırsız olmadığı evrensel kararlarla benimsenmiştir. Ancak sorun &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kte değil, sorun &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanının iktidar tarafından belirlenmesinde<strong>. iktidarın istediği, sarayın uygun g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; kadar &lsquo;&ouml;zg&uuml;r&rsquo; yayın yapılabilecek olmasında.</strong></p> <p>Bu y&ouml;netmelik &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k alanını tıkayan bir denetim mecra alanı olarak tarihe ge&ccedil;ecektir.</p> <p>Youtube, Netflix, Periscope mevzuatın geniş yorumuyla her şekilde denetlenir, RT&Uuml;K radarına takılırlar. Belki de T&uuml;rkiye, d&uuml;nyanın pek &ccedil;ok &uuml;lkesinde yayıncılık yapan Netflix&rsquo;i yasaklayan ilk &nbsp;&uuml;lke olabilir.</p> <p>Zaten isteğe bağlı yayınların tercih edilmesinin altında yatan en &ouml;nemli neden, nitelikli yayınların T&uuml;rkiye&rsquo;de yayınlanmamasıydı.</p> <p><strong>Artık isteğe bağlı platformlardaki filmlerde, programlarda bol bol bip duyacağız, mozaikler olacak &ccedil;i&ccedil;ek, kuş kondurulacak.</strong></p> <p>Yabancı şarkı kliplerini, bu şarkıların s&ouml;zlerini T&uuml;rk&ccedil;eye &ccedil;evirerek denetleyen ve cezalandıran RT&Uuml;K&rsquo;&uuml;n internet alanında neler yapabileceğinin sınırları da en az internet mecrası kadar u&ccedil;suz bucaksız olacaktır. Neler yaşanacağını, ne yasaklar geleceğini, hepsini uygulamada g&ouml;receğiz.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p>