Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kaz Dağları'nda ağaçları kesen firma da kaç ağacın kesildiğini bilmiyor

8.8.2019 15:51:19
<p>TMMOB Maden M&uuml;hendisleri Odası (MMO) Y&ouml;netim Kurulu da, &Ccedil;anakkale&rsquo;deki altın madeni &ccedil;alışması ile ilgili &ouml;n raporunu yayımlandı.&nbsp;2007 yılında başlayan&nbsp;<strong>"Kaz Dağlarında Altın Madenciliği"</strong>&nbsp;faaliyetleriyle ilgili MMO, 2007 yılında yaptığı&nbsp;incelemeler ve bu incelemeler sonucunda &uuml;rettiği&nbsp;g&ouml;r&uuml;şlere ek olarak yeni bir &ccedil;alışma grubu kurdu.&nbsp;&Ccedil;alışma grubu 31 Temmuz-2 Ağustos 2019 tarihlerinde b&ouml;lgede yaptığı incelemeler ve raporlar&nbsp;&uuml;zerinden y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml; &ccedil;alışmaların sonucunda&nbsp;<strong>"&Ouml;n İnceleme Raporu"</strong>nu hazırlayarak paylaştı.</p> <p><strong>KAZ DAĞLARINDAKİ EKOSİSTEMİ ETKİLEYECEK</strong></p> <p>&Ouml;n raporda işletmenin yeri olarak,&nbsp;<strong>&ldquo;İşletme &Ccedil;anakkale ile &Ccedil;an il&ccedil;esi arasında Kirazlı K&ouml;y&uuml; Balaban Tepesi mevkiinde olup &lsquo;Kaz Dağları Milli Parkı&rsquo; sınırlarına 40 km. mesafededir.&nbsp;Tartışma işletmenin her ne kadar milli park sınırları dışında olsa da Kaz dağları ekosistemi i&ccedil;erisinde yer aldığı ve ekosistemi etkileyeceği d&uuml;ş&uuml;ncesinden kaynaklanmaktadır&rdquo;</strong>&nbsp;ifadeleri yer alırken, &ldquo;Altın madeninin siyan&uuml;r ile ayrıştırılma işleminde, y&ouml;ntemi olarak yığın li&ccedil;i y&ouml;ntemi yerine, &ccedil;evreye daha duyarlı olması nedeniyle neden tank li&ccedil;i y&ouml;nteminin se&ccedil;ilmediği &ccedil;alışma grubu tarafından sorgulanmıştır&rdquo; dendi.</p> <p><strong>KESİLEN AĞA&Ccedil; SAYISINI FİRMA DA BİLMİYOR</strong></p> <p>Kesilen ağa&ccedil; sayısının ka&ccedil; olduğu tartışmalara neden olmuştu. Raporda bu sayının firma yetkililerine sorulduğu, ancak firmanın kesilen ağa&ccedil; sayının ka&ccedil; olduğunu bilmediği belirtildi ve &ldquo;kesim işlerinin tamamının Orman B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından yapıldığı&rdquo; şeklinde a&ccedil;ıklandı. AKP&rsquo;li bir&ccedil;ok y&ouml;netici, 13 bin 400 ağacın kesildiği, firmanın buna karşılık 14 bin ağa&ccedil; diktiği ifade edilmişti. Firma yetkililerinin kesilen ağa&ccedil; sayısını bilmezken, 14 bin ağa&ccedil; diktiği y&ouml;n&uuml;ndeki AKP&rsquo;lilerin iddiaları dikkat &ccedil;ekti.</p> <p><strong>Rapordaki o b&ouml;l&uuml;m ş&ouml;yle:</strong></p> <div id="rekx"> <p>&ldquo;&Ccedil;alışma Grubu tarafından kamuoyunda altın madeni işletmesi i&ccedil;in &Ccedil;ED Raporunda 45.000 ağa&ccedil; kesileceği belirtilmesine rağmen, Bakanlık tarafından yaklaşık 13.400 ağa&ccedil; kesildiğinin a&ccedil;ıklanması, buna karşılık kamu oyunda 195.000 ağa&ccedil; kesildiği iddiaları firma yetkililerine sorulmuştur. Firma yetkilileri kesilen ağa&ccedil; sayısı konusundaki farklılığın amenajman hesaplamalarındaki kriterler ile ağa&ccedil; tanımlamasındaki farklılıklardan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Firma yetkilileri kesilen ağa&ccedil; sayısını kendileri tarafından da bilinmediğini kesim işlerinin tamamının Orman B&ouml;lge M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; tarafından yapıldığı, ancak kesim alanı sınırlarının &Ccedil;ED Raporu sınırları ile aynı olduğu ifade edilmiştir.&rdquo;</p> <p><strong>FİRMANIN KAZANCI 472 MİLYON DOLAR</strong></p> <p><strong>Raporda maden faaliyetlerini y&uuml;r&uuml;ten firmanın kazancına ilişkin de şu ifadeler yer aldı:</strong></p> <p>&ldquo;&Ccedil;alışma Grubu tarafından fizibilite raporunun incelenmesi sonucunda işletmenin ilk yatırım maliyetinin 492.382.000 USD, işletme maliyetinin 814.682.000 USD olmak &uuml;zere toplam yatırım maliyetinin 1.307.064.000 USD olacağı tespit edilmiştir. Buna karşın elde edilecek gelirin 1.854.826.000 USD olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir. Bu verilere g&ouml;re 52.980.000 USD devlet hakkı, 22.287.000 USD kurumlar vergisi &ouml;denecek olup bu faaliyetten dolayı firmanın vergilendirilmiş net kazancının 472.495.000 USD olacağı &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.&rdquo;</p> <p><strong>&ldquo;MADENLERİMİZİN HAM OLARAK İHRA&Ccedil; EDİLMESİ&hellip;&rdquo;</strong></p> <p>Raporun &ldquo;Genel Değerlendirme&rdquo; b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde ise, madde madde itirazlar sıralandı. &ldquo;Madenler yenilenemeyen ve işletildiklerinde t&uuml;kenen kıt kaynaklardır. Bu nedenlerle, madencilik ile ilgili politikaların gelecek nesillerin haklarının da kollanarak tayin edilmesi gerekmektedir&rdquo; denilen b&ouml;l&uuml;mdeki şu ifadeler dikkat &ccedil;ekti:</p> <p>&ldquo;IMF ve D&uuml;nya Bankası re&ccedil;eteleriyle &uuml;lkemizde kamu madencilik kuruluşlarının &ouml;zelleştirilmesi veya kapatılması madencilik sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n daralmasına ve yok olmasına neden olmaktadır. Yatırım yapılmayarak &uuml;retimden &ccedil;ekilmek zorunda bırakılan kamu madencilik kuruluşlarımız son aşamada yabancı şirketlerin eline ge&ccedil;mekte ve kaynaklarımızın kullanımı da bu g&uuml;&ccedil;ler tarafından değerlendirilmektedir. &Uuml;lkemizin sanayileşememesi ve mamul madde &uuml;retiminin yeterince yapılamaması madenlerimizin hammadde olarak ihracı sonucunu doğurmaktadır. Madenlerimizin ham olarak ihra&ccedil; edilmesi; yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırmak yerine tam tersine ekonomi dışına itilmesi anlamına gelmektedir.</p> <p>Altın, diğer madenlerimiz gibi yeraltı zenginliklerimizden birisidir. Resmi raporlara g&ouml;re, &uuml;lkemizde yaklaşık 650 ton işletilebilir altın rezervi bulunmaktadır. Bu rakam aramalara bağlı olarak artabilir.&nbsp;Yabancı şirketlerin &uuml;lkemize ilgileri bu rezervin &ccedil;ok daha fazla olabileceğini g&ouml;stermektedir.&rdquo;</p> </div>