Bizi takip edin
Bizi takip edin

DİSK'ten, Türk-İş'in imzaladığı protokole tepki

16.8.2019 19:19:20
<p class="rhd-article-spot fi-incontent-mark">H&uuml;k&uuml;met ile T&uuml;rk-İş, ge&ccedil;en g&uuml;nlerde kamu iş&ccedil;isinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 D&ouml;nemi Kamu Kesimi Toplu İş S&ouml;zleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla &uuml;creti 3 bin 500 liranın altında olan iş&ccedil;iye 150 lira iyileştirme, t&uuml;m iş&ccedil;ilere ise bu yıl ilk 6 ayı i&ccedil;in y&uuml;zde 8, ikinci 6 ayı i&ccedil;in y&uuml;zde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı i&ccedil;in y&uuml;zde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılması kararlaştırıldı.</p> <p class="fi-incontent-mark">DİSK adına a&ccedil;ıklamada bulunan &Ccedil;erkezoğlu, "Bu protokol ile belirlenen &uuml;cret zamları, iş&ccedil;ilerin refahını artırmak bir yana emek&ccedil;ilerin enflasyonunun altında kalmaktadır" diye konuştu. Protokol ile kamuda grevsiz toplu pazarlık d&ouml;neminin başladığını, grev hakkının fiilen gasp edildiğini belirten &Ccedil;erkezoğlu, "İşkolu sendikalarının toplu pazarlık yetkilerinin, grev hakkı tanımaksızın konfederasyonlara devri, bir başka ifadeyle grevsiz toplu pazarlık dayatması kabul edilemez" dedi.</p> <p class="fi-incontent-mark"><strong>&Ccedil;erkezoğlu'nun basın a&ccedil;ıklaması ş&ouml;yle:</strong></p> <p>200 bine yakın kamu iş&ccedil;isini kapsayan Kamu Toplu İş S&ouml;zleşmeleri &Ccedil;er&ccedil;eve Anlaşma Protokol&uuml;, emeği ile ge&ccedil;inen herkesin &ccedil;alışma ve yaşam koşullarını etkileyecektir. Ekonomik krizin t&uuml;m y&uuml;k&uuml;n&uuml;n iş&ccedil;ilere y&uuml;klenmeye &ccedil;alıştığı bir d&ouml;nemde, b&ouml;ylesine geniş kapsamlı bir protokolde belirlenen rakamlar &uuml;cretler genel seviyesini de etkilemektedir.</p> <p class="fi-incontent-mark">İmzalanan protokol iş&ccedil;i sınıfının tamamı a&ccedil;ısından olumsuz sonu&ccedil;lar taşıma potansiyeline sahiptir.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu protokol ile belirlenen &uuml;cret zamları, iş&ccedil;ilerin refahını artırmak bir yana emek&ccedil;ilerin enflasyonunun altında kalmaktadır. İktidarın ve sermayenin &uuml;cretleri baskı altına alarak krizden &ccedil;ıkma y&ouml;n&uuml;ndeki dayatmaları herhangi bir diren&ccedil; g&ouml;stermeden kabul edilmiş, iş&ccedil;i sınıfının tamamını olumsuz etkileme potansiyeli taşıyan bir protokol imzalanmıştır.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu protokol ile kamuda grevsiz toplu pazarlık d&ouml;nemi başlamış, grev hakkı fiilen gasp edilmiştir. Konfederasyon d&uuml;zeyinde imzalanan bu protokol&uuml;n işkolu sendikaları a&ccedil;ısından da bağlayıcı olması nedeniyle, sendikalar sadece protokolde h&uuml;k&uuml;m altına alınmayan konularda m&uuml;zakere y&uuml;r&uuml;tebilecek, sendikaların toplu pazarlık yetkileri ve grev hakları boşa d&uuml;şm&uuml;ş olacaktır.</p> <p class="fi-incontent-mark">Bu protokol&uuml;n kamuda kadroya alındığı iddia edilen eski taşeron iş&ccedil;ileri dışında bırakıyor oluşu kamu iş&ccedil;ileri arasındaki ayrımcılığı tescillemiş, taşeron iş&ccedil;ileri ikinci sınıf iş&ccedil;i stat&uuml;s&uuml;ne itmiştir.</p> <p class="fi-incontent-mark">İş&ccedil;ileri yoksulluğa mahk&ucirc;m eden, grev hakkını fiilen ortadan kaldıran, kamu iş&ccedil;ileri arasında ayrımcılığı derinleştiren herhangi bir protokol&uuml;n, iktidar dayatması ile imzalanması kabul edilemez. İş&ccedil;i sınıfının ekonomik demokratik m&uuml;cadele &ouml;rg&uuml;tleri olan sendikalara d&uuml;şen dayatmalara boyun eğmek değil yoksulluğa, işsizliğe, emeklilik hakkının gasp edilmesine karşı emeğin haklarını savunacak ve geliştirecek m&uuml;cadeleleri &ouml;rg&uuml;tlemektir.</p> <p class="fi-incontent-mark">İşkolu sendikalarının toplu pazarlık yetkilerinin, grev hakkı tanımaksızın konfederasyonlara devri, bir başka ifadeyle grevsiz toplu pazarlık dayatması kabul edilemez.</p> <p class="fi-incontent-mark">DİSK, &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil;te iktidarın ve sermayenin dayatmaları karşısında emeğin haklarını koruyacak bir m&uuml;cadele s&uuml;recini &ouml;rg&uuml;tlemeye kararlıdır.</p>