Bizi takip edin
Bizi takip edin

İşte eğitimi bekleyen 10 sorun...

7.9.2019 09:34:41
<p>Orta&ouml;ğretim sistemindeki bir&ccedil;ok yeniliğin de hayata ge&ccedil;irileceği yeni d&ouml;neme hangi sorunlarla girildiğini Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş a&ccedil;ıkladı.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>H&uuml;rriyet'ten &Ouml;nder &Ouml;ndeş'in haberi ş&ouml;yle:</em></p> <p><strong>&lsquo;İKİLİ&nbsp;EĞİTİM&nbsp;ARTTI&rsquo; İDDİASI</strong></p> <p>&Ouml;ğrencilerden bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n sabah, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;n &ouml;ğleden sonra ders g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; ikili eğitimden, tam g&uuml;n s&uuml;ren tekli eğitime ge&ccedil;işle ilgili &ccedil;alışmalar yeni derslik yapımlarıyla devam ediyor. Sendikaların g&uuml;ncel verileri 30 ilde okulların y&uuml;zde 20&rsquo;sinde ikili eğitim yapıldığını g&ouml;steriyor. İddialara g&ouml;re, liselere giriş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavla &ouml;ğrenci alan 1531 lisede artan kontenjanlar nedeniyle ikili eğitim alan &ouml;ğrenci sayısı arttı. &Ouml;te yandan Milli Eğitim Bakanlığı&rsquo;nın (MEB) &lsquo;2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu&rsquo;na g&ouml;re, 2019&rsquo;da 756 bin 297 ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu ve 462 bin 284 orta&ouml;ğretim &ouml;ğrencisi taşıma uygulamasıyla eğitim alabildi. Elverişsiz şartlardaki &ouml;ğrencilerin okul terkinin azaltılması, &ouml;ğrenme kaybının &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ilmesi ve g&uuml;venlik i&ccedil;in taşımalı eğitimin sona erdirilmesi gerekiyor.</p> <h3 class="p-title">OKULLAR&nbsp;ARASI&nbsp;KALİTE FARKI</h3> <p>Ekim 2018&rsquo;de kamuoyuyla paylaşılan 2023 Eğitim Vizyonu&rsquo;nda, okullar arasındaki kalite farklarının azaltılarak, her &ouml;ğrenciye belli standartlarda &ouml;ğretimin sağlanması yer alıyor. MEB&rsquo;in bunun i&ccedil;in geliştirdiği modele g&ouml;re, okullara &ouml;zel finansal destekler verilecek. MEB, 2023&rsquo;e kadar bu hedefi ger&ccedil;ekleştireceğini belirtirken, Bakan Ziya Sel&ccedil;uk&rsquo;un da paylaştığı gibi okullar arasında &ouml;ğrenme farkları y&uuml;zde 40&rsquo;ı buluyor.</p> <h3 class="p-title">ZORUNLU BAĞIŞ TALEBİ</h3> <p>Devlet okullarına kayıt işlemlerinde zaman zaman yaşanabilen &lsquo;zorunlu bağış&rsquo; veya &lsquo;kayıt parası&rsquo; problemi bu yıl da s&uuml;r&uuml;yor. Bakan Sel&ccedil;uk, &ouml;nceki g&uuml;n yaptığı a&ccedil;ıklamada bunun takip edildiğini ve şikayet geldiğinde soruşturmanın hemen yapıldığını belirtti. &Ouml;te yandan İstanbul Valiliği, bu ayın başında yaptığı yazılı a&ccedil;ıklamada il &ccedil;apında 55 inceleme başlatıldığını, 3 idareciye &lsquo;idarecilik g&ouml;revinin alınması&rsquo; teklifi getirilirken, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verildiğini duyurmuştu.</p> <p>&nbsp;</p> <h3 class="p-title">M&Uuml;LAKAT&nbsp;ADİL DEĞİL</h3> <p>Eğitim sendikalarının son yıllarda &uuml;zerinde en &ccedil;ok durduğu konulardan biri de s&ouml;zleşmeli &ouml;ğretmenlerin m&uuml;lakatla atanması. Sendikalar m&uuml;lakatların şeffaf ve adil olmadığını belirterek, bunun kaldırılması i&ccedil;in &ccedil;alışmalar y&uuml;r&uuml;t&uuml;yor. Ayrıca g&uuml;ncel verilere g&ouml;re ataması yapılmayan 400 binin &uuml;zerinde &ouml;ğretmenle de ilgili adımlar bekleniyor.</p> <h3 class="p-title">&Ouml;ĞRENCİLER MUTSUZ</h3> <p>OECD&rsquo;nin PISA 2015 kapsamında yaptığı &ouml;ğrenci refahı araştırmasında T&uuml;rk &ouml;ğrenciler, 35 OECD &uuml;lkesindeki yaşıtları arasında en mutsuzlar olmuştu. 2023 Eğitim Vizyonu&rsquo;nda &ouml;ğrencilerin refahının arttırılması i&ccedil;in &ccedil;eşitli etkinlik ve destek paketlerinden bahsediliyor. OECD&rsquo;nin verileri yaşam tatmin d&uuml;zeyi d&uuml;ş&uuml;k olan &ouml;ğrencilerin, performanslarının da geride olduğunu g&ouml;steriyor.</p> <h3 class="p-title">&lsquo;HİJYEN PROBLEMİ&rsquo;ENDİŞE YARATIYOR</h3> <p>2016&rsquo;da 12 ilde 600 anneyle yapılan &lsquo;Okul Tuvaleti Temizliği Araştırması&rsquo;na g&ouml;re, annelerin y&uuml;zde 68&rsquo;i tuvaletlerde hijyeni, iyileştirilmesi gereken alanların başında g&ouml;r&uuml;yor. Sendikalarsa &ouml;ğretmen, veli ve &ouml;ğrencilerden bu konuda kendilerine bir&ccedil;ok şikayet ulaştığını ve bu sorunun &ccedil;ocukların sağlığının korunması i&ccedil;in &ouml;ncelikli &ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi gereken problemlerden biri olduğunu vurguluyor.</p> <h3 class="p-title">OKULLARDA&nbsp;ŞİDDET VE ZORBALIK</h3> <p>OECD&rsquo;nin 2017&rsquo;de yayınladığı &lsquo;Okullarda zorbalık ne kadar problem&rsquo; raporuna g&ouml;re, T&uuml;rkiye&rsquo;de 15 yaş d&uuml;zeyindeki &ouml;ğrencilerin y&uuml;zde 19&rsquo;u ayda en az birka&ccedil; kez akranları tarafından fiziksel ya da s&ouml;zel şiddete maruz kalıyor. Ayrıca &ouml;ğretmen-&ouml;ğrenci arasındaki ve dışarıdan eğitim kurumuna gelen şiddetin de acil ele alınması gereken sorunlardan olduğu belirtiliyor.</p> <p>&nbsp;</p> <h3 class="p-title">&Ouml;ĞRETMENLİK&nbsp;MESLEK KANUNU</h3> <p>2023 Eğitim Vizyonu &ccedil;er&ccedil;evesinde Bakan Sel&ccedil;uk tarafından &uuml;zerinde &ccedil;alışıldığı belirtilen &lsquo;&Ouml;ğretmenlik Meslek Kanunu&rsquo;, &ouml;ğretmenlik mesleğinin stat&uuml;s&uuml;ne netlik kazandırma konusunda sendikaların temel talepleri arasında yer alıyor. Sendikalar, &ouml;ğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması i&ccedil;in kanunun acilen &ccedil;ıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca şu an &uuml;zerinde &ccedil;alışılan kanun hazırlıklarında paydaşların g&ouml;r&uuml;şlerinin yeterince alınması gerektiğini de dile getiriyorlar.</p> <h3 class="p-title">DOĞUDA&nbsp;KADRO İSTİKRARI</h3> <p>&Ouml;nceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017&rsquo;de yaptığı bir a&ccedil;ıklamada doğuya atanan &ouml;ğretmenlerin y&uuml;zde 90&rsquo;ının bir yıl i&ccedil;inde tayin istediğini belirtmişti. Eğitim sendikaları doğuda &ouml;ğretmen kadrolarında istikrarın arttırılması gerektiğini vurguluyor.</p> <p>&Ouml;te yandan 5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete&rsquo;de<br />yayımlanan d&uuml;zenlemeyle s&ouml;zleşmeli &ouml;ğretmenin kadrolu olması i&ccedil;in gerekli s&uuml;re 4&rsquo;ten 3 yıla, yer değiştirme i&ccedil;inse 2&rsquo;den bir seneye indirildi.<br />Sendikalara g&ouml;re zorunlu uygulamalar yerine, o b&ouml;lgelere giden eğitimciler i&ccedil;in<br />yeni teşvik modelleri kurgulanmalı.</p> <h3 class="p-title">ALTYAPI&nbsp;EKSİKLERİ</h3> <p>Sendikalar, bu yıl da b&ouml;lgesel olarak değişmekle birlikte bir&ccedil;ok okulda k&uuml;t&uuml;phane, laboratuvar ve yeterli derslik gibi fiziki altyapılarla ilgili problemlerin s&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirtiyor. Sendikalara g&ouml;re 2019 MEB b&uuml;t&ccedil;esinden bina ve altyapı inşası i&ccedil;in ayrılan 5 milyar 558 milyon TL yeterli değil.&nbsp;&nbsp;</p>