Bizi takip edin
Bizi takip edin

6 yılda çocuk istismarı yüzde bin 21 arttı!

29.9.2019 19:39:57
<p>Adil Tıp Kurumu'nca ger&ccedil;ekleştirilen adli muayeneleri rapor haline getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılında cinsel saldırı olaylarından bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re y&uuml;zde 37 artış yaşandığını a&ccedil;ıkladı. Son 6 yılda mağdur olan kişi sayısı 7 bini aştı. Mağdurların bin 779'u 18 yaşından k&uuml;&ccedil;&uuml;kt&uuml;. &Ccedil;ocuğa y&ouml;nelik cinsel saldırı vakalarındaki artış ise y&uuml;zde bin 21'e ulaştı.</p> <p><strong>2018'DE SALDIRI PATLADI</strong></p> <p>İlgezdi'nin hazırladığı rapora g&ouml;re Adli Tıp Kurumu tarafından 2013-2108 yılları arasında cinsel şiddete maruz kalan 7 bin 347 kişiye adli muayene yapıldı. Veriler g&uuml;nde 3, haftada 26 kişinin cinsel şiddete maruz kaldığını g&ouml;steriyor. Buna g&ouml;re en fazla cinsel şiddet vakasının 2018 yılında yaşanırken, en az cinsel şiddet vakası ise 2015 yılında meydana geldi. 2015 yılında yapılan adli muayene sayısı 772 olarak kayıtlara ge&ccedil;ti. 2013 yılında bin 535 olarak kayıtlara ge&ccedil;en cinsel şiddet vakası sayısı 2018 yılında y&uuml;zde 6 aratarak, bin 624'e ulaştı. &Ouml;te taraftan 2018 yılında meydana gelen cinsel şiddet olaylarında ise bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re y&uuml;zde 37 artış yaşandı. 2017 yılında Adli Tıp Kurumuna intikal eden vaka sayısı bin 186'ydı.</p> <p><strong>MAĞDURLARIN Y&Uuml;ZDE 24'&Uuml; &Ccedil;OCUK</strong></p> <div class="contentInnerAdv"> <div class="sozcu_content_area_load1-container dfp-container banner-size-w-1 banner-size-h-1"> <div id="sozcu_content_area_load1" data-google-query-id="CKGD1Le89uQCFUo44Aodf5ACZQ"> <div id="google_ads_iframe_/66738120/sozcu_body_intext_300x250_0__container__">Rapor, &ccedil;ocuğa y&ouml;nelik cinsel istismarın ulaştığı korkun&ccedil; boyutu da g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne seriyor. Ge&ccedil;tiğimiz 6 senede cinsel saldırı ş&uuml;phesiyle adli muayeneden ge&ccedil;irilen 7 bin 347 kişinin bin 779'u yani y&uuml;zde 24'&uuml; &ccedil;ocuk yaştaydı. Adli Tıp Kurumu verilerine g&ouml;re geride bıraktığımız 6 yılda haftada 6 &ccedil;ocuk cinsel şiddet kurbanı oldu.</div> </div> </div> </div> <p><strong>Y&Uuml;ZDE BİN 21 ARTIŞ</strong></p> <p>&Ccedil;ocuğa y&ouml;nelik cinsel şiddet her ge&ccedil;en yıl artıyor. Adli Tıp Kurumu kayıtlarına g&ouml;re 2013 yılında cinsel şiddet kurbanı olan &ccedil;ocuk sayısı 52 iken, 2018 yılına gelindiğinde bu sayı y&uuml;zde bin 21 artışla 583 oldu. 2018 yılında cinsel şiddet mağduru olan kişilerin y&uuml;zde 36'sı, yani 583'&uuml; &ccedil;ocuktu. Başla bir ifadeyle ge&ccedil;tiğimiz yıl haftada 11 &ccedil;ocuk cinsel şiddet kurbanı oldu. Bir &ouml;nceki yıla g&ouml;re cinsel şiddet kurbanı olan &ccedil;ocuk sayısındaki artış ise y&uuml;zde 40 olarak kayıtlara ge&ccedil;ti.</p> <p><strong>&ldquo;&Ccedil;OCUK KORKTUĞU, ADALET KOLLADIĞI İ&Ccedil;İN SUSUYOR&rdquo;</strong></p> <p>2013-2018 yılları arasında ger&ccedil;ekleştirilen cinsel dokunulmazlığın ihlaline ilişkin adli muayeneleri değerlendiren İlgezdi, artan cinsel saldırı vakalarına karşın adalet mekanizmasının cezasızlık prensibinde direndiğinde dikkat &ccedil;ekti. İlgezdi şunları ifade etti:</p> <div class="contentInnerAdv">&nbsp;</div> <p>&ldquo;Cinsel saldırı, kişi &ouml;zg&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne ve beden b&uuml;t&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne yapılmış, cinayetten sonra en ağır saldırıdır. Bu su&ccedil;; cinsel tacizden, istismara, ensestten tecav&uuml;ze kadar, bir kimsenin v&uuml;cut dokunulmazlığının ihlaliyle son bulan geniş bir yelpazeyi kapsar.</p> <p>Veriler T&uuml;rkiye'de giderek artan cinsel şiddetin &ouml;nlem alınmadığı takdirde bizleri nasıl bir felaketin beklediğinin en a&ccedil;ık g&ouml;stergesi.</p> <p>Zira bu veriler mağdurların şik&acirc;yeti &uuml;zerine a&ccedil;ılmış adli dosyaları g&ouml;steriyor. Oysa şik&acirc;yet etmekten korkan, &ccedil;ocuk olduğu i&ccedil;in susan, &ccedil;evre ne der diyerek &ccedil;ekinen ve adli kolluk tarafından ciddiye alınmayan y&uuml;zlerce hatta binlerce kadın ve &ccedil;ocuk olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki &ccedil;ocuklar korktukları i&ccedil;in adalet ise kolladığı i&ccedil;in susuyor.&rdquo;</p>