Bizi takip edin
Bizi takip edin

Devletin yeni gelir kapısı: İcra

27.10.2019 10:39:49
<p>Ekonomideki bozulmaya bağlı olarak borcundan dolayı icralık olan vatandaşların&nbsp;sayısı&nbsp;da hızla&nbsp;artıyor. 2002 yılında 8 milyon olan&nbsp;icra dosyası sayısı, son d&ouml;nemde ekonomik krizin etkisiyle y&uuml;zde 160&nbsp;artarak 21 milyona kadar &ccedil;ıktı. Bir yandan icra m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinde yargının ağır iş y&uuml;k&uuml;nden s&ouml;z edilirken, diğer yandan y&uuml;ksek har&ccedil; bedelleri de vatandaşın cebini yakıyor. Yargı har&ccedil;ları nedeniyle vatandaşlar mahkemelerde neredeyse &ldquo;adım başı&rdquo; para &ouml;d&uuml;yor. Bir&ccedil;ok insanın y&uuml;ksek yargılama giderleri nedeniyle dava a&ccedil;maktan vazge&ccedil;tiği belirtiliyor.</p> <p><strong>HER ADIMDA HAR&Ccedil;</strong></p> <p>İcra mahkemelerinde alacaklılar icra takibi başlatırken, daha sonra bor&ccedil;lu tarafından &ouml;denmek &uuml;zere devlete bir kısım har&ccedil;lar &ouml;demekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;. T&uuml;m bunlara avukatların aldıkları vekalet &uuml;cretinden &ouml;dedikleri Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi de eklenince bir icra dosyasından devletin kasasına giren tutar kabarıyor. &Ouml;rneğin, 100 bin TL'lik bir icra takibinden har&ccedil; ve vergi yoluyla devletin kasasına giren tutar en az 10 bin TL'yi buluyor.</p> <p><strong>İLK ANDA 562 TL MASRAF</strong></p> <p>2019 yılı yargı har&ccedil;ları tarifesinden yola &ccedil;ıkarak g&uuml;ncel bir davadan &ouml;rnek vermek gerekirse icra takip tutarı 100 bin TL olan bir davada alacaklı &lsquo;başvuru harcı' adı altında 44.40 TL, &lsquo;vekalet harcı' adı altında 6.40 TL, &lsquo;dosya masrafı' 1.75 TL, &lsquo;tebligat gideri' 16.20 TL, &lsquo;baro vekalet pulu' 10.10 TL&nbsp; &ouml;deme yapıyor. Takip tutarı &uuml;zerinden hesaplanan peşin har&ccedil; ise takibe konu alacak tutarının binde 5'i kadar alınıyor. Bu da 100 bin TL'lik bir alacak takibinde 500 TL olarak hesaplanıyor. 100 bin TL tutarında bir icra takip dosyasında ilk başta alacaklının cebinden har&ccedil;, pul, masraf adı altında 562.10 TL &ccedil;ıkıyor. Dosyada kısmen ya da tamamen tahsilat yapılması halinde başlangı&ccedil;ta alınan bu har&ccedil;lara ek olarak, icra dosyasının bulunduğu aşamaya g&ouml;re farklılık g&ouml;sterecek şekilde farklı har&ccedil;lar da tahsil ediliyor.</p> <p><strong>100 bin TL'den 10 bin TL gelir</strong></p> <div class="contentInnerAdv">&nbsp;</div> <p>İcra emrinin tebliği &uuml;zerine hacizden &ouml;nce &ouml;denen paradan y&uuml;zde 4.55, hacizden sonra &ouml;denen paradan y&uuml;zde 9.10, malların satılıp paraya &ccedil;evrilmesiyle tahsil olunan paradan y&uuml;zde 11.38 oranında tahsil harcı alınıyor. Hacizden &ouml;nce &ouml;demelerde100 bin TL'lik davada (y&uuml;zde 4.55) 4 bin 550 TL tahsil harcı, 2 bin TL cezaevi harcı (y&uuml;zde 2) kalemiyle birlikte devletin kasasına giriyor. Toplam 7 bin 112 TL har&ccedil; &ouml;denirken, avukat vekalet &uuml;creti ile alınan katma değer ve gelir vergisiyle gelir 10 bin TL'yi buluyor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>S&ouml;zc&uuml;</strong></p>