Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kent Kurulu: Boğaziçi Başkanlığı İstanbul'a kayyım demek olur

31.10.2019 14:50:14
<p>&Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı&rsquo;nın, Boğazi&ccedil;i Yasası&rsquo;nda k&ouml;kl&uuml; değişiklikler i&ccedil;eren bir yasa teklifi hazırlaması tartışmalara neden oldu. Teklife g&ouml;re Cumhurbaşkanlığı&rsquo;na bağlı olarak&nbsp;Boğazi&ccedil;i Başkanlığı oluşturulacak. &Uuml;yeleri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak olan kurul, İstanbul Boğazı&rsquo;nın her iki yakasındaki t&uuml;m imar işlerinden sorumlu olacak ve İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi&rsquo;nin yetkileri alınacak. Ayrıca Boğazi&ccedil;i Başkanlığı&rsquo;na, Boğazi&ccedil;i alanına ilişkin imar planları hazırlamak, parselasyon planı, arazi ve arsa d&uuml;zenlemesi, cins değişikliği yapmak dahil kapsamlı yetkiler verilecek. Rantın &ccedil;ok y&uuml;ksek olduğu Boğaz &ccedil;evresinde yoğun bir yapılaşmanın da &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılacak.</p> <p>İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanlığı&rsquo;nın yetkilerinin, doğrudan Erdoğan&rsquo;a bağlı kurum ve kurullara devredilmesi girişimine, CHP&rsquo;den tepki geldi. CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu tarafından yapılan a&ccedil;ıklamada, s&ouml;z konusu yasa teklifiyle se&ccedil;ilmişlerin elindeki yetkilerin atanmışlara devredilmek istendiği belirtildi. Teklife karşı t&uuml;m hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.</p> <p><strong>&lsquo;İBB MECLİSİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİLMİŞ OLACAK&rsquo;</strong></p> <p>CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu yaptığı yazılı a&ccedil;ıklamada, bakanlığın hazırladığı yasa taslağına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:</p> <p>&ldquo;Yeni yasa taslağına g&ouml;re, İstanbul Boğazi&ccedil;i&rsquo;nde İBB&rsquo;nin t&uuml;m imar ve planlama yetkileri elinden alınıyor; bu yetkiler Saray&rsquo;a bağlanıyor. Bu yasa taslağı kabul edilecek olursa; h&acirc;lihazırda yerel y&ouml;netimlerin katılımcısı olduğu Boğazi&ccedil;i İmar Y&uuml;ksek Koordinasyon Kurulu, Boğazi&ccedil;i İmar İdare Heyeti ile İBB Boğazi&ccedil;i İmar M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n g&ouml;rev ve yetkileri yeni kurulacak Boğazi&ccedil;i Başkanlığı ve Boğazi&ccedil;i K&uuml;lt&uuml;r ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve D&uuml;zenleme Kurulları&rsquo;na bırakılacak. Boğazi&ccedil;i Başkanı ve yardımcıları ile Anadolu ve Avrupa yakalarında kurulacak Boğazi&ccedil;i K&uuml;lt&uuml;r ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve D&uuml;zenleme Kurulları&rsquo;nın başkan ve &uuml;yeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. İBB&rsquo;ye bağlı Boğazi&ccedil;i İmar M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;n&uuml;n yetkileri de &Ccedil;evre ve Şehircilik Bakanlığı&rsquo;na devredilecek. Boğazi&ccedil;i&rsquo;nde kıyı, sahil şeridi ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;n&uuml;m b&ouml;lgelerine ait plan, plan değişiklikleri ve revizyonları doğrudan Bakanlık&ccedil;a yapılarak onaylanmak &uuml;zere Cumhurbaşkanlığına sunulacak.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kurul, s&ouml;z konusu teklifin yasalaşması halinde İBB y&ouml;netiminin ve İBB Meclisi&rsquo;nin işlevsizleştirileceğini vurgulayarak, &ldquo;Bu değişiklik ile Boğazi&ccedil;i hakkında İBB y&ouml;netiminin ve İBB Meclisi&rsquo;nin de hi&ccedil;bir işlevi kalmayacak. Sahil şeridi ve &ouml;ng&ouml;r&uuml;n&uuml;m b&ouml;lgesi olarak tanımlanan ve yapılaşmanın &ouml;nlenmesi i&ccedil;in yasa ile korunan alanların geleceği Saray&rsquo;ın iki dudağı arasına bırakılacak. Bu taslakla fiilen İstanbul&rsquo;a kayyım atanmak isteniyor&rdquo; dedi.</p> <p>Yasa teklifiyle yapılması planlanan değişiklikler ise ş&ouml;yle sıralandı:</p> <p>&ndash; Boğazi&ccedil;i alanı olarak tanımlanan b&ouml;lgeye, Boğazi&ccedil;i su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor</p> <p>&ndash; Boğazi&ccedil;i &ouml;n g&ouml;r&uuml;n&uuml;mde bek&ccedil;i kul&uuml;besi, b&uuml;fe, &ccedil;ay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile a&ccedil;ık sosyal, k&uuml;lt&uuml;rel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor</p> <p>&ndash; Boğazi&ccedil;i alanı i&ccedil;indeki devlet ormanı stat&uuml;s&uuml;ndeki yerler i&ccedil;in de yetki Cumhurbaşkanı&rsquo;na veriliyor; Bunların tahsis ve kullanım hakkı da i&ccedil;inde belediyelerin de yer aldığı Boğazi&ccedil;i İmar İdare Heyeti&rsquo;nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı&rsquo;nın yetkisine bırakılıyor</p> <p>&ndash; İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğazi&ccedil;i Başkanlığı&rsquo;na bırakılıyor.</p> <p>-Kısacası İstanbul&rsquo;un merkezi olan Boğazi&ccedil;i&rsquo;nde yerel y&ouml;netimlerin iradesi sıfırlanıyor; tek yetkili olarak Saray &ouml;ne &ccedil;ıkarılıyor. Bu taslak yasalaşacak olursa ileriki d&ouml;nemlerde İstanbul&rsquo;un ve belki de &uuml;lkenin t&uuml;m kıyılarında ve diğer b&ouml;lgelerinde yerel y&ouml;netimleri devre dışı bırakacak d&uuml;zenlemelerin &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılabilir.</p>