Bizi takip edin
Bizi takip edin

Operatörler, hangi otele gittiğimizi devlete bildirecek

5.11.2019 11:36:40
<p><a href="http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1700150/operatorler-hangi-otele-gittigimizi-devlete-bildirecek.html" target="_blank" rel="noopener">Cumhuriyet'ten Mustafa &Ccedil;akır</a>'ın haberine g&ouml;re 2020&rsquo;de K&uuml;lt&uuml;r Bakanlığı tarafından oluşturulacak d&uuml;zenlemeyle, cep telefonu operat&ouml;rleri m&uuml;şterisinin hangi şehre ve otele gittiğini devlete bildirecek. Bu durum, &ouml;zel hayatın gizliliğini ihlal tartışmalarını da beraberinde getirdi.</p> <p>&Ouml;te yandan, programda dikkat &ccedil;eken diğer bazı noktalar ş&ouml;yle:</p> <ul> <li>İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin d&uuml;zenlemeler g&ouml;zden ge&ccedil;irilecek.</li> <li>&Ouml;ncelikli sekt&ouml;rlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel d&uuml;zenlemelerle teşvik edilecek.</li> <li>Dayanıklı t&uuml;ketim malları ile eğitim, tatil gibi harcamalar i&ccedil;in bankalarda &ouml;zel birikim hesapları oluşturulacak. Bu harcamalarda &uuml;r&uuml;nler i&ccedil;in vergisel teşvik uygulanacak.</li> </ul> <h2>'Vergilendirmeye y&ouml;nelik mekanizmalar &ccedil;oğaltılacak'</h2> <ul> <li>&Ouml;deme g&uuml;c&uuml;ne g&ouml;re artan oranda vergilendirmeye y&ouml;nelik mekanizmalar &ccedil;oğaltılacak.</li> <li>Kamuya ait linyit sahaları santral kurulması i&ccedil;in ihaleye &ccedil;ıkarılacak.</li> <li>M&uuml;teahhitler ekonomik ve teknik yeterliliklerine g&ouml;re sınıflandırılacak. &Uuml;stlenebilecekleri iş b&uuml;y&uuml;kl&uuml;klerinde yeterlik uygulamasına ge&ccedil;ilecek.</li> <li>Yeni İnsan Hakları Eylem Planı hazırlanacak.</li> <li>STK&rsquo;ların i&ccedil; ve dış denetimi yeniden d&uuml;zenlenecek.</li> </ul>