Bizi takip edin
Bizi takip edin

İstanbul Barosu’ndan Kanal İstanbul’a 13 itiraz

27.12.2019 18:09:37
<p>İstanbul Barosu, Kanal İstanbul projesinin &Ccedil;evresel Etki Değerlendirmesi (&Ccedil;ED) raporuna karşı hazırladığı 13 maddeden oluşan 3 sayfalık dilek&ccedil;e ile &Ccedil;evre ve Şehircilik İl M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;&rsquo;ne itiraz etti. Baro, dilek&ccedil;esinde Kanal İstanbul projesinin doğal &ccedil;evreyi değiştirerek olumsuz etkileyeceğini, &ccedil;evre ve t&uuml;m canlıların sağlığını bozacağını, dolayısıyla &lsquo;sağlıklı bir &ccedil;evrede yaşama hakkı&rsquo;nın ihlal edildiği belirterek, proje i&ccedil;in &Ccedil;ED olumsuz kararı verilmesini talep etti.</p> <p>İstanbul&rsquo;da Avcılar, K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece, Başakşehir ve Arnavutk&ouml;y i&ccedil;erisinde yaklaşık 45 km uzunlukta, 20.75 metre derinlikte ve 275 metre genişlikte bir kanal a&ccedil;ılması i&ccedil;in hazırlanan Kanal İstanbul Projesi&rsquo;ne 13 madde ile itiraz eden İstanbul Barosu&rsquo;nun itirazları şu şekilde:</p> <p><strong>&lsquo;SU KAYNAKLARI KESİNTİYE UĞRAYACAK&rsquo;</strong></p> <p>1- B&uuml;y&uuml;k Deprem bekleyen İstanbul&rsquo;un fay hatlarının kesişme noktasındadır. &Ccedil;ED Raporunda yer alan bilgilere g&ouml;re, proje g&uuml;zergahı 1., 2., ve 3. derece deprem b&ouml;lgelerinden ge&ccedil;mektedir. Kanal İstanbul y&ouml;rede insan n&uuml;fusunu ve yapılaşmayı artıracak, dolayısıyla da olası bir depremde daha fazla can ve mal kaybının yaşanmasına neden olabilecektir.</p> <p>2- Su sorunu yaşayan İstanbul&rsquo;un yaşam destek sistemleri olan su havzaları, Istranca&rsquo;lardan gelen ve su havzalarını besleyen su kaynakları kesintiye uğrayacaktır. Proje nedeniyle yok olacak Sazlıdere barajı İstanbul&rsquo;un su ihtiyacının y&uuml;zde 29&rsquo;unu karşılamaktadır.</p> <p>3- &Ccedil;ED raporunda, Kanal İstanbul Projesinin Su Kaynaklarına Olan Etkisi, DSİ&rsquo;nin verdiği rakamları ile &ouml;rt&uuml;şmemektedir. DSİ&rsquo;nin verdiği rapor &Ccedil;ED raporunda yer almamıştır.</p> <p>4- Trakya dahil tatlı suların beslediği tarım alanları yok edileceği i&ccedil;in b&ouml;lgede tarım ve hayvancılık yapılamaz hale gelecektir.</p> <p><strong>BAKAN, YETKİSİNİ KANUNA AYKIRI KULLANDI &lsquo;</strong></p> <p>5- &Ccedil;ED raporuna g&ouml;re, Kanal İstanbul Projesi kapsamında 440 adet mera, yaylak, kışlak vasıflı taşınmazından 418 adet (13.437.022,67 m2) taşınmazın mera niteliği kaldırılmıştır. Mera Kanunu Ek Madde 1 ve 30.04.2014 tarihli Resmi Gazete&rsquo; de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına g&ouml;re; olası afet riskini bertaraf etmek i&ccedil;in ruhsatsız, isk&acirc;nsız ve afet riski altındaki yapıların tasfiye edilerek yeni yerleşim alanı olarak kullanılması amacıyla kullanılabilir. Mera Kanunu&rsquo;nda 2016 yılında yapılan değişiklikle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanına, afete dayanıklı yerleşim alanı oluşturulması amacıyla, Avrupa yakasında bulunan bazı mera, kışlak ve ortakların mera vasfını tek başına değiştirebilme yetkisi verilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, bu yetkisini kanuna aykırı olarak, afete dayanaklı yerleşim alanı yapmak amacıyla değil, Kanal İstanbul projesi i&ccedil;in kullanmıştır.</p> <p><strong>&lsquo;BOZULAN EKOSİSTEM HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK&rsquo;</strong></p> <p>6- Gelir olarak g&ouml;sterilen, yoğun yapılaşma ile ilave n&uuml;fus artışı ulaşım ve kent yaşamını her alanda olumsuz etkileyecektir.</p> <p>7- Doğal ve arkeolojik sit alanları, tabiat parkları, milli parklar, sulak alanlar vb. koruma alanları yok olacaktır. Kanal İstanbul nedeniyle, toplam 12.896.203,57 m2&rsquo;lik devlet orman alanı, yok olacaktır Proje sahasındaki orman alanı, 3. Havalimanı i&ccedil;in izin verilen alan ile &ccedil;akışmaktadır. Proje sahasına 1,21 km mesafede bulunan Şamlar Tabiat Parkı, Arkeolojik ve Doğal Sit Alanları proje nedeniyle zarar g&ouml;rme riski taşımaktadır. Avcılar ve K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece İ&ccedil; ve Dış Kumsal doğal sit alanı koordinatları değiştirilerek, Kanal İstanbul Proje alanı sınırlarında kalan kısım sit stat&uuml;s&uuml;n&uuml; kaybetmiş, konut alanı olan bir alan ise doğal sit, nitelikli koruma alanı haline getirilmiştir.</p> <p>8- Kazı sonucu hafriyatın taşınmasıyla bozulan ekosistem halkın sağlığını tehdit edecek, taşıma ara&ccedil;ları trafiğe ek y&uuml;k getirecektir.</p> <p>9- Kanala entegre yapılar Karadeniz Konteyner Limanı &ndash; Marmara Konteyner Limanı &ndash; Lojistik Merkezi K&uuml;&ccedil;&uuml;k&ccedil;ekmece Yat Limanı Diğer entegre tesislerden adalar ve Sazlıdere Yat Limanı i&ccedil;in &ccedil;alışma yapılmadığından maddi ve &ccedil;evresel etkileri bilinmemektedir.</p> <p><strong>&lsquo;VATANDAŞA EK VERGİ Y&Uuml;K&Uuml;&rsquo;</strong></p> <p>10- Yap İşlet Devret modeliyle hayata ge&ccedil;irilmesi kararlaştırılmıştır. Aynı y&ouml;ntem ile yapılan diğer projelerde olduğu gibi Hazine garantisi verilmesi vatandaşa ek vergi y&uuml;k&uuml; getirecektir.</p> <p>11- Kanal İstanbul Projesi ile ADA haline gelecek bir kentte yaşamak zorunda kalacağız. Her a&ccedil;ı dan yaşamı zorlaştıran bir yerleşim haline gelecektir.</p> <p>12- Trakya ile irtibatı n k&ouml;pr&uuml;lerle sağlanması, ulaşım hakkının kısıtlanması yanında g&uuml;venlik sorunu yaratacaktır.</p> <p>13- &Ccedil;ED Raporu hazırlama aşamasında kurum ve kuruluşlardan g&ouml;r&uuml;ş istenmesine karşı, g&ouml;r&uuml;şler hi&ccedil; dikkate alınmamıştır. Rapor, projenin olumsuz &ccedil;evresel etkilerini bertaraf edecek değerlendirmeler i&ccedil;ermemektedir.&nbsp;</p>