Bizi takip edin
Bizi takip edin

Metal sektöründe grev kapıda

18.1.2020 15:55:53
<div class="view-content"> <div class="singlenews-row"> <div class="views-field views-field-nothing"> <div class="singlenews-body"> <p>SoL muhabiri,&nbsp; Birleşik Metal-İş Genel&nbsp;Başkanı Adnan Serdaroğlu ile toplu s&ouml;zleşme s&uuml;recini, iş&ccedil;ilerin greve hazır olup olmadıklarını konuştu.</p> <p><strong>S&ouml;zleşmede son durum nedir? Pazartesi g&uuml;n&uuml; MESS'in sendikaları bir kez daha &ccedil;ağırdığını biliyoruz. Ne &ouml;ng&ouml;r&uuml;yorsunuz? Metal iş&ccedil;ilerini tatmin edecek bir teklif gelecek mi?</strong></p> <p>Meseleyi &ccedil;&ouml;zecek bir teklif beklentimiz yok. Şu ana kadarki yaklaşımları &ouml;yle g&ouml;z&uuml;km&uuml;yor. Masaya 3 yıllık (s&ouml;zleşme) geldi, 3 yıl bizim kırmızı &ccedil;izgimiz. Daha sonra esnek &ccedil;alışma ve telafi &ccedil;alışmasını, g&uuml;vencesiz &ccedil;alışmayı i&ccedil;eren birtakım maddeler &ouml;nerdiler. Deneme s&uuml;resiyle ilgili, kazanılmış haklara y&ouml;nelik teklifleri, kıdem ve ihbar tazminatıyla ilgili teklifleri hen&uuml;z daha masada. Bir kere bunları &ccedil;ekmeden bu işin &ccedil;&ouml;z&uuml;lme şansı yok. Ayrıca &uuml;cretlerle ilgili 6&rsquo;dan 2 puan y&uuml;kseltti, 8&rsquo;e &ccedil;ıktı. Pazartesi g&uuml;n&uuml; de bir iki puan daha &ccedil;ıkabilir diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. O da bizim kabul edebileceğimiz rakamlar değil. Yani şu anda meselenin bitirilmesine y&ouml;nelik bir durum g&ouml;rm&uuml;yoruz biz.</p> <p>Biz Pazar g&uuml;n&uuml; Gebze&rsquo;de yapacağımız mitingde grev tarihini a&ccedil;ıklayacağız. Yani grev kararını ve &ccedil;ıkacağımız g&uuml;n&uuml;n a&ccedil;ıklamasını yapacağız. O g&uuml;ne kadar MESS&rsquo;ten g&ouml;r&uuml;şme teklifinin gelebileceğini tahmin ediyoruz. Belki ondan sonra MESS biraz daha işi ciddi g&ouml;r&uuml;r ve yaklaşımlarını da ona g&ouml;re yapar diye d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz.</p> <p>Şimdi tabii burada metal sekt&ouml;r&uuml; olarak t&uuml;m sekt&ouml;rlere y&ouml;nelik bir etkileşim var. Olumlu ya da olumsuz ortaya &ccedil;ıkan her sonu&ccedil; mutlaka diğer sekt&ouml;rleri etkileyecektir. Bizim şu anki sorumluluğumuz yalnızca sekt&ouml;rde kazanılmış hakları korumak, &uuml;cretleri y&uuml;kseltmek değil b&uuml;t&uuml;n T&uuml;rkiye iş&ccedil;i sınıfına y&ouml;nelik hazırlanmış olan hak kayıplarını i&ccedil;eren saldırılara karşı da burada bir gedik a&ccedil;mamız. Bizim aslında m&uuml;cadelelerimizden birisi bu.</p> <p>Sınıf kavgasının en derin yaşandığı sekt&ouml;r metal sekt&ouml;r&uuml;d&uuml;r.&nbsp;Ekonomiyi, ihracatı sırtlar.&nbsp;Patronları uluslararası ve genel anlamda &ccedil;ok b&uuml;y&uuml;k patronlardır. Buradaki kavga &ccedil;ok &ccedil;etin ge&ccedil;er ve diğer sekt&ouml;rleri de sonu&ccedil;ları itibarıyla etkiler.&nbsp;Bu nedenle biz bu doğrultuda sorumluluk i&ccedil;erisinde hareket etmeye &ccedil;alışıyoruz. MESS&rsquo;in de her t&uuml;rl&uuml; teklifini en ince ayrıntısına kadar b&uuml;t&uuml;n kurullarımızda tartışıyoruz. Gelecekle ilgili olası durumları hep g&ouml;z&ouml;n&uuml;nde tutuyoruz.</p> <p><strong>'ANAYASAYA AYKIRI GREV YASAĞINI TANIMAYACAĞIZ'</strong></p> <p><strong>Grev yasaklanırsa, yasağa rağmen greve &ccedil;ıkacağız diye a&ccedil;ıkladınız.</strong></p> <p>Biz bu konuyla ilgili ge&ccedil;mişte, 2015 yılında a&ccedil;tığımız davada Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) h&uuml;k&uuml;meti sendikamıza tazminat &ouml;demeye mahkum ettik, Anayasa dışı bulundu.</p> <p>Şimdi yapacakları bir erteleme adı altındaki yasaklama Anayasa&rsquo;ya aykırı olacak. Biz onun i&ccedil;in Anayasa&rsquo;ya aykırı bir yasağı tanımayacağımızı s&ouml;yl&uuml;yoruz. Yani her d&ouml;nem Anayasa Mahkemesi&rsquo;nin karar vermesine gerek yok ki. Anayasa Mahkemesi şu anda kararını vermiş, şu gerek&ccedil;eyle grevi erteleyemezsiniz, bu nedenle yaptığınız iş Anayasa&rsquo;ya aykırıdır demiş, bize 50 bin lira tazminat &ouml;demek zorunda bırakmış h&uuml;k&uuml;meti. Yaptığımız iş yasal olan bir yasağı tanımamak değil, yasal olmayan bir yasağı tanımamak. Onun i&ccedil;in h&uuml;k&uuml;metin b&ouml;yle bir tavrı bizim a&ccedil;ımızdan bir şeyi değiştirmez. Tabii s&ouml;yl&uuml;yoruz, buralardan medet umarak işi kaosa sokmak veyahut da sendikayı hizaya getirme gibi bir d&uuml;ş&uuml;nceniz varsa bu aşamaları ge&ccedil;tik, bu saatten sonra artık bizim &ouml;n&uuml;m&uuml;zde bir engel teşkil etmez diye gereken şeyleri s&ouml;yl&uuml;yoruz.</p> <p><strong>'GREV KOMİTESİ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR'</strong></p> <p><strong>İş&ccedil;iler greve hazır mı? Sendikanız hazır mı?</strong></p> <p>Biz her zaman greve hazırız. Şu anda zaten fabrikalarda grev komitesi eğitimleri devam ediyor. O arkadaşlarımız fabrikalarda grevi y&uuml;r&uuml;tecek insanlar. Ayrıca b&ouml;lgelerde de toplantılar yapıyoruz. Mesela bug&uuml;n İzmir&rsquo;de toplantımız vardı, ben şu anda İzmir&rsquo;deyim zaten. B&ouml;lge b&ouml;lge dolaşarak hem kamuoyunu hem iş&ccedil;ileri bilgilendiriyoruz ve kendilerini s&uuml;rece hazır hale getirmeye &ccedil;alışıyoruz.&nbsp; İş&ccedil;iler hem maddi hem manevi olarak şu anki m&uuml;cadeleye hazırlar. Ortaya &ccedil;ıkacak b&uuml;t&uuml;n saldırıları p&uuml;sk&uuml;rtmeye de hazırlar. Bizim şu anda bir eksikliğimiz s&ouml;zkonusu değil.</p> <p><strong>'İŞBİRLİĞİ İ&Ccedil;İNDE S&Uuml;RECİ G&Ouml;T&Uuml;RMEYE &Ccedil;ALIŞIYORUZ'</strong></p> <p><strong>Pazar g&uuml;n&uuml; yapacağınız miting hakkında ne s&ouml;ylemek istersiniz? Burada grev tarihini de a&ccedil;ıklayacağınızı s&ouml;ylediniz. Nasıl bir katılım bekliyorsunuz?</strong></p> <p>Burada ş&ouml;yle bir y&ouml;ntem izliyoruz. B&uuml;t&uuml;n metal sekt&ouml;r&uuml;n&uuml; de yanlış yapmama doğrultusunda bir dayanışma i&ccedil;erisinde tutmaya &ccedil;alışıyoruz. Yani bir işbirliği i&ccedil;erisinde s&uuml;reci g&ouml;t&uuml;rmeye &ccedil;alışıyoruz. Diğer sendikalarla biliyorsunuz İstanbul&rsquo;da ortak toplantılar yaptık, &ccedil;eşitli zamanlarda g&ouml;r&uuml;şmeler de yapıyoruz. Miting kararını da biz ortaklaşa aldık. Onlar Bursa&rsquo;da yapacaklar, biz Gebze&rsquo;de yapacağız. Onlar grev kararını a&ccedil;ıkladılar ama uygulama tarihlerini belirtmediler. Biz Gebze&rsquo;de son kez metal patronlarına g&uuml;c&uuml;m&uuml;z&uuml; kararlılığımızı binlerce iş&ccedil;iyle birlikte alana &ccedil;ıkarak g&ouml;stereceğiz. Bursa&rsquo;da da aynı tavır sergilecek. Biz orada hem grev kararımızı hem de uygulama tarihini a&ccedil;ıklayacağız. Bu da tabii kamuoyu a&ccedil;ısından bir beklentinin ortadan kaldırılmasını da ger&ccedil;ekleştirmiş olacak. Bu hukuk bizim a&ccedil;ımızdan &ouml;nemli. Hem metal iş&ccedil;ilerinin fotoğrafının g&ouml;r&uuml;lmesi anlamında hem de s&uuml;recin hangi noktalardan nereye evrileceği doğrultusunda bir netleşme a&ccedil;ısından &ouml;nemli bir miting olacak. Metal iş&ccedil;ileri son kez patronları uyaracak. Fabrikalarda s&uuml;rekli yapılan eylemlerde grev aşamasına gelindiğini de hissettirmeye &ccedil;alışacak.</p> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> <div class="view-footer">&nbsp;</div> <div class="view-footer">&nbsp;</div>