Bizi takip edin
Bizi takip edin

Dev araştırma... Dünya kapitalizme güvenmiyor

20.1.2020 19:07:35
<p>Kapitalizmin nasıl algılandığı ile ilgili yapılan bir araştırma, insanların b&uuml;y&uuml;k &ccedil;oğunluğunun &lsquo;yarardan &ccedil;ok zarar getirdiğine inandığını&rsquo; ortaya &ccedil;ıkardı.&nbsp;Edelman Trust Barometer&nbsp;adlı kuruluşun ABD, Fransa, &Ccedil;in ve Rusya dahil 28 &uuml;lkede 34 bin kişiyle yaptığı araştırmaya katılanların y&uuml;zde 56&rsquo;sı &lsquo;bug&uuml;n varolan kapitalizm formunun d&uuml;nyaya faydadan &ccedil;ok zarar getirdiğini&rsquo; s&ouml;yledi.</p> <p>D&uuml;nyada &lsquo;eşitsizlik&rsquo; duygusunun arttığını&nbsp;g&ouml;steren daha &ouml;nceki anketlere işaret eden araştırmacılar, buradan hareketle insanların Batı&rsquo;daki kapitalist demokrasiler hakkında daha temel ş&uuml;phelere sahip olmaya başlayıp başlamadığını sorguladı. Araştırmaya liderlik eden&nbsp;David Bersoff,&nbsp;&ldquo;Bu soruya cevap evetti. İnsanlar bug&uuml;n sahip olduğumuz ve i&ccedil;inde yaşadığımız d&uuml;nyanın iyi bir gelecek i&ccedil;in optimize edilip edilmediğini sorguluyor&rdquo;&nbsp;dedi.</p> <p><strong>KAPİTALİZME EN &Ccedil;OK KİMLER G&Uuml;VENMİYOR?</strong></p> <p>Kapitalizme g&uuml;vensizlik&nbsp;bakımından&nbsp;Tayland&nbsp;ve&nbsp;Hindistan&nbsp;sırasıyla y&uuml;zde 75 ve 74&rsquo;l&uuml;k oranla başı &ccedil;ekti.&nbsp;Fransa, y&uuml;zde 69&rsquo;la bu iki &uuml;lkeyi takip etti. Asya, Avrupa, K&ouml;rfez, Afrika ve Latin Amerika &uuml;lkelerinde de &ccedil;oğunluk bu y&ouml;nde d&uuml;ş&uuml;n&uuml;rken; sadece&nbsp;Avustralya,&nbsp;Kanada,&nbsp;ABD,&nbsp;G&uuml;ney Kore,&nbsp;Hong Kong&nbsp;ve&nbsp;Japonya&rsquo;da &ccedil;oğunluk &lsquo;kapitalizmin zarar verdiği&rsquo; fikrinde uzlaşamadı.</p> <p>Ankete katılanlar kararlarını teknolojik gelişmelerin hızı, iş g&uuml;vencesizliği, medyaya karşı ş&uuml;phe ve h&uuml;k&uuml;metlerin zorluklara m&uuml;dahale konusundaki yetersizliği gibi gerek&ccedil;elerle a&ccedil;ıkladı.</p> <p>Araştırma, siyaset bilimci&nbsp;Francis Fukuyama&rsquo;nın&nbsp;&lsquo;Tarihin Sonu&rsquo;&nbsp;diye anılan tezindeki&nbsp;teoriyi test etmek amacıyla 2000 yılında başlatılmıştı. Fukuyama, ilk kez 1989&rsquo;da yayımladığı makalede, Soğuk Savaş&rsquo;ın sonunda SSCB&rsquo;nin dağılmasıyla Batı&rsquo;nın liberal ekonomik ve siyasal d&uuml;zeninin yani kapitalizmin zafer kazandığını, bunun da tarihin sonu anlamına geldiğini iddia ediyordu.</p> <p>Bu teoriye g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar pek &ccedil;ok kez meydan okundu. Antitez olarak&nbsp;&Ccedil;in&rsquo;in giderek artan etkisi, otokratik liderlerin g&uuml;&ccedil; kazanıyor olması, ticari korumacılık ve 2007 finansal krizi gibi gelişmeler &ouml;rnek g&ouml;sterildi.</p>