Bizi takip edin
Bizi takip edin

Kamu çalışanları 'esnek çalışma' ya geçiyor

23.3.2020 09:25:07
<p>&Ccedil;alışma Bakanı Zehra Z&uuml;mr&uuml;t Sel&ccedil;uk, ''Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; &ccedil;alıştırılma bi&ccedil;imine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında &ccedil;alışanlara, uzaktan &ccedil;alışma, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışma gibi esnek &ccedil;alışma y&ouml;ntemleri uygulanabilir'' ifadelerini kullandı.</p> <div id="FIOnDemandWrapper_fiInstance_110827_0_2869575693875245" class="FIOnDemandWrapper">&nbsp;</div> <p><strong>Yeni yayımlanan genelgede şu ifadeler yer aldı:</strong></p> <p>- Covid-19 salgınının &uuml;lkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla m&uuml;cadeleyi ve etkilerinin azaltılmasına y&ouml;nelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;</p> <p>- &Ccedil;alıştırılma bi&ccedil;imine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında &ccedil;alışanlara, uzaktan &ccedil;alışma, d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışma gibi esnek &ccedil;alışma y&ouml;ntemleri uygulanabilir.</p> <p>- Buna dair usul ve saslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları i&ccedil;in &uuml;st y&ouml;netici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları i&ccedil;in bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri i&ccedil;in ilgisine g&ouml;re vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları i&ccedil;in &uuml;st y&ouml;netici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.</p> <p>- Bu kapsamda d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışanlar fiilen g&ouml;reve gelmedikleri s&uuml;re zarfında idari izinli sayılır.</p> <p>- Bu Genelge kapsamında esnek &ccedil;alışma y&ouml;ntemlerinden faydalanan &ccedil;alışanlar ile idari izinli sayılanlar bu s&uuml;rede istihdamlarına esas g&ouml;revlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.</p> <p>- Uzaktan veya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışanlar ile g&ouml;rev yerinde &ccedil;alışanlar hizmetin y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesi sorumluluğu a&ccedil;ısından eşittir.</p> <p>- Uzaktan veya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer &ouml;zl&uuml;k hakları saklıdır.</p> <p>- İdari izinliler, uzaktan veya d&ouml;n&uuml;ş&uuml;ml&uuml; &ccedil;alışanlar amirlerinin izni dışında g&ouml;rev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiya&ccedil; duyulanlar &ccedil;ağrıldıkları anda g&ouml;revine d&ouml;nmek zorundadır.</p> <p>- Daha &ouml;nce, Covid,19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler, yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen &ccedil;alışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esas dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir.</p>