Bizi takip edin
Bizi takip edin

Maaşlar üzerindeki haciz sürecek mi?

24.3.2020 19:07:53
<div class="haberMetni"> <p><span style="text-decoration: underline;">Koronavir&uuml;s salgını yaşamı etkilemeye devam ediyor. Koronavir&uuml;s&uuml;ne karşı alınan tedbirler kapsamında, yurt genelindeki icra ve iflas takipleri Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu.</span></p> <p>Bu kapsamda maaşına haciz konulanlar durumlarının ne olacağını merak ediyordu. Arabulucu Avukat Cevat Kazma'nın <strong>Cumhuriyet</strong>'e yaptığı a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re, bu s&uuml;re&ccedil;ten daha &ouml;nce maaşlara konulan hacizler kaldırılmaz, işlemeye devam eder. Ancak mevcut durumda İcra İflas Daireleri işlem yapmayacağı i&ccedil;in, şu anda maaşlara yeni bir haciz işlemi uygulanamaz.&nbsp;</p> <p>Ayrıca, haciz konmuş olsa bile haciz işlemlerine devam edilemez. &Ouml;rneğin, gayrimenkulleri satışa &ccedil;ıkaramaz, ara&ccedil;lara yakalama kararı &ccedil;ıkarılamaz ve yapılmış olan icra takiplerine de yasal itiraz ve dava s&uuml;relerinin t&uuml;m&uuml; durduruldu.</p> <p>2019 yılının son g&uuml;nlerinde yaklaşık 5 milyon yurttaşa e-haciz uygulandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme har&ccedil; borcu, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu, sigara cezası, k&ouml;pr&uuml; ka&ccedil;ak ge&ccedil;iş dahil hemen hemen t&uuml;m bor&ccedil; ve cezalar i&ccedil;in e-haciz yapıldı.</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>&Ouml;zellikle ge&ccedil;im sıkıntısı yaşayan ve maaşlarının tamamına bloke konan yurttaşlar b&uuml;y&uuml;k sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bilindiği &uuml;zere e-haciz ugulamasında maaşın veya bankada bulunan paranın tamanına bloke konuyor. Bloke y&uuml;z&uuml;nden yurttaşlar hi&ccedil;bir &ouml;demelerini yapamazken bu b&uuml;y&uuml;k sorun &ccedil;eşitli platformlarda dillendirildi.</strong></span></p> <p>CHP Niğde Milletvekili &Ouml;mer Fethi G&uuml;rer, e-haciz uygulaması ile borcu olan milyonlarca kişinin banka hesaplarına el konulması ile oluşan mağduriyetlere dikkat &ccedil;ekmişti.</p> <p>G&uuml;rer, &ldquo;Esnaf, &ccedil;ift&ccedil;i, kredi borcu olan &ouml;ğrenci bor&ccedil; kıskacıyla icralıktır. Emekli, engelli, iş&ccedil;i, memur ge&ccedil;im sıkıntısı i&ccedil;indedir. Dar gelirlerin yanında işsizler de perişandır. Bu konularla ilgili d&uuml;zenlemeler yapılmalıdır&rdquo; dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili &Ouml;mer Fethi G&uuml;rer, iktidarın ekonomi k&ouml;t&uuml;ye gittik&ccedil;e kimden ne koparırım anlayışıyla alacakların tahsilinde sınır tanımamasına tepki g&ouml;stererek, &ldquo;Zam &uuml;st&uuml;ne zam yetmez gibi kredi, vergi ve prim borcu dolayısıyla milyonlarva kişinin banka hesaplarının bloke edildiği ifade edilmektedir, e-haciz uygulamasıyla tebliğler vatandaşa ulaşmadan varlıklarına el konulduğu belirtilmektedir. Niğde'den esnaf arıyor: "Borcumdan dolayı varlığımı bloke etmişler, varlığım borcumdan fazla, ama elimi kolumu bağladılar, diyor&rdquo; demişti.</p> <p>Koronavir&uuml;s g&uuml;nlerinde milyonyarca yurttaş gelir kaybına uğrarken şimdi de maaşlarına ve banka hesaplarına konulan bloke sorunuyla karşı karşıya... Yurttaşlar bir&ccedil;ok platformdan seslerini duyurmak i&ccedil;in &ccedil;aba harcıyor, Cimer'e başvurularda bulunuyor.&nbsp;</p> <p><strong>&Uuml;CRETSİZ İZİN İ&Ccedil;İN &Ccedil;ALIŞANIN İMZASI ŞART</strong></p> <p>&Ouml;te yandan Koronavir&uuml;s (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen bazı işletmeler, Cumhurbaşkanlığı&rsquo;nın tedbir paketine rağmen &ccedil;alışanlarını işten &ccedil;ıkarmaya ya da &uuml;cretsiz izne ayırmaya başladı. Bu s&uuml;re&ccedil;te işveren ve &ccedil;alışanlar arasında hukuki ihtilaf doğabileceğine dikkat &ccedil;eken Arabulucu Avukat Cevat Kazma, iş yerinde &uuml;cretsiz izin uygulanabilmesi i&ccedil;in &ccedil;alışanın rızasının ve yazılı onayının gerekli olduğuna dikkat &ccedil;ekti. Cevat Kazma, bunu kabul etmek istemeyen &ccedil;alışanların iş s&ouml;zleşmesini tek taraflı fesih edebileceğini ve t&uuml;m haklarını alabileceğini a&ccedil;ıkladı.</p> <p>Piyasadaki dolaşımın azalması, mevcut m&uuml;şteri potansiyelinin azalması gibi durumlardan etkilenen bazı şirketler &ccedil;alışanlarını işten &ccedil;ıkarırken, bazıları ise işten &ccedil;ıkarmamak i&ccedil;in bir s&uuml;reliğine &uuml;cretsiz izne ayırma se&ccedil;eneğine gitmeye başladı.</p> <p>Bu s&uuml;re&ccedil;te işveren ve &ccedil;alışanlar arasında hukuki ihtilaf doğabileceğine dikkat &ccedil;eken Cevat Kazma, &uuml;cretsiz izin, fesih ve diğer iş hukuku konularıyla ilgili a&ccedil;ıklamalarda bulundu.</p> <p>İşyerinde &uuml;cretsiz izin uygulanabilmesi i&ccedil;in iş&ccedil;inin rızasının ve yazılı onayının gerekli olduğunu ifade eden Cevat Kazma, onay olmadan &uuml;cretsiz izin verilmesi durumunda &ccedil;alışanın iş s&ouml;zleşmesini tek taraflı fesih edip, t&uuml;m tazminatını alabileceğini s&ouml;yledi.</p> <p>&ldquo;&Uuml;cretsiz iznin belirli bir s&uuml;resi olmalıdır.&rdquo; diyen Cevat Kazma, izin s&uuml;resinin ucu a&ccedil;ık olamayacağına da dikkat &ccedil;ekti. &Ccedil;alışanların y&uuml;ksek riskli yerlere gitme konusunda imtina hakkı bulunduğunu a&ccedil;ıklayan Cevat Kazma, &ldquo;&Ccedil;alışan, Koronavir&uuml;s salgını tehlikesiyle işverene bilgi vererek işi reddedebilir. B&ouml;yle bir durumda işten &ccedil;ıkarılsa bile, tazminatlarını talep etme hakkına sahiptir.&rdquo; s&ouml;zlerini kullandı.</p> <h3>ŞİRKETLER KISA &Ccedil;ALIŞMA &Ouml;DENEĞİNDEN YARARLANABİLİR</h3> <p>Şirketlerin bu t&uuml;r s&uuml;re&ccedil;lerde yararlanabileceği en &ouml;nemli kanuni hakkının 4447 Sayılı İşşizlik Sigortası Kanunu&rsquo;ndaki &ldquo;kısa &ccedil;alışma &ouml;deneği&rdquo; olduğunu vurgulayan Cevat Kazma, &ldquo;İş yerinde kısa &ccedil;alışma uygulanabilmesi i&ccedil;in, işverenin genel ekonomik veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki &ccedil;alışma s&uuml;resinin &ouml;nemli &ouml;l&ccedil;&uuml;de azaldığı, durduğu y&ouml;n&uuml;nde İŞKUR&rsquo;a veya varsa toplu iş s&ouml;zleşmesi tarafı iş&ccedil;i sendikasına başvuruda bulunulması gerekiyor. M&uuml;fettişlerce yapılan uygunluk tespiti sonucu iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.&rdquo; diye konuştu.</p> <h3>KORONAVİR&Uuml;S SALGINI M&Uuml;CBİR SEBEPTİR</h3> <p>Koronavir&uuml;s salgınının işletmeler arasındaki anlaşmalar kapsamında m&uuml;cbir sebep olarak değerlendirilebileceğini belirten Cevat Kazma, &ldquo;D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;n&uuml;n bu durumu &ldquo;Pandemi&rdquo; olarak ilan etmesi salgın halinin uluslararası ve m&uuml;cbir sebep kapsamında değerlendirilmesine g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir dayanak oluşturuyor.&rdquo; ifadelerini kullandı.</p> <p>Bu konuyla ilgili Yargıtay Hukuk Genel Kurulu&rsquo;nun 2017/11-90 E. 2018/1259 K. Sayılı ve 27.06.2018 tarihli kararını &ouml;rnek g&ouml;steren Cevat Kazma, kararda salgın hastalıkların m&uuml;cbir sebep hallerinden biri olarak kabul edildiğini s&ouml;zlerine ekledi</p> </div>