Bizi takip edin
Bizi takip edin

SGK Covid-19'u 'iş kazası' statüsünden çıkardı

11.5.2020 17:46:33
<p class="detay fi-incontent-mark"><strong class="searchword">SGK</strong>&nbsp;Başkanlığı&rsquo;nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı genelgesinde, &ldquo;Covid-19 vir&uuml;s&uuml;n&uuml;n bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, s&ouml;z konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına m&uuml;racaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir&rdquo; denildi.</p> <p class="detay fi-incontent-mark">Genelgenin anlamı Covid-19 hastası olan bir sigortalı &ccedil;alışan, doğrudan manevi ve maddi tazminat davası a&ccedil;amayacak. &Ouml;nce tespit davasının sonucunu bekleyecek. İş m&uuml;fettişleri bu davanın da en az 3 yıl s&uuml;receğini s&ouml;yl&uuml;yor.&nbsp;</p> <p class="detay fi-incontent-mark">Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bir iş&ccedil;inin ailesi bu genelge nedeniyle doğrudan gelir bağlanma hakkından da mahrum kalacak. Oysa Covid-19 iş kazası stat&uuml;s&uuml;nde olsaydı sigortalının emeklilik hakkı varsa hem emeklilik hem de iş kazası &ouml;demesi alacaktı.&nbsp;</p> <p class="fi-incontent-mark">Konuyla ilgili Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu Covid-19 m&uuml;cadelesinde vir&uuml;se yakalanan sağlık &ccedil;alışanlarının iş kazası veya meslek hastalığı kapsamına alınmasını talep etti.</p> <p>Sosyal G&uuml;venlik Kurumu'nun genelgesine tepki g&ouml;steren Irgatoğlu, "Yurt dışında H1N1 vir&uuml;s&uuml;ne yakalanarak &uuml;lkesine d&ouml;n&uuml;nce vefat eden sigortalı i&ccedil;in iş kazası sayılması kararının Yargıtay tarafından onaylandığı bir emsal var iken, sağlık kurumlarında &ccedil;alışanlarının y&uuml;r&uuml;tt&uuml;kleri iş sebebi ile dışarıdaki bir vatandaştan katbekat fazla ihtimalle vir&uuml;sle karşılaşmaları ve hastalığa maruz kalmaları sadece salgının bir par&ccedil;ası olarak g&ouml;r&uuml;lmemelidir" dedi.</p> <p>Irgatoğlu, kararın g&ouml;zden ge&ccedil;irilmesi gerektiğini s&ouml;yledi.</p>