Bizi takip edin
Bizi takip edin

Gençler işsiz ve umutsuz...

19.5.2020 09:44:25
<div class="haberMetni"> <p>Gen&ccedil; İşsizler Platformu'nun &Ouml;ğrenci Sendikası ile ortak olarak hazırladığı &lsquo;Gen&ccedil;liğin Bayramında Gen&ccedil;liğin Durumu&rsquo; başlıklı rapor da işsizlik, bor&ccedil; ve umutsuzluk sarmalı ile başa &ccedil;ıkmaya &ccedil;alışan gen&ccedil;lerin, koronavir&uuml;sle birlikte bu sorunlarının daha da derinleştiğini ortaya koydu. Salgın s&uuml;recinde &uuml;niversite kaydını dondurmayı d&uuml;ş&uuml;nen de var, ailesinin maddi y&uuml;k&uuml;n&uuml; hafifletmek i&ccedil;in &ouml;ğrenim kredisine başvurup 17 bin liralık krediyi &ouml;deyemeyen de...</p> <h3>HAYAT PAHALILIĞI ZORLUYOR&nbsp;</h3> <p>1 milyon 156 bin gencin okurken &ccedil;alışmak zorunda kaldığına dikkat &ccedil;ekilen raporda, bunun birinci sebebinin, ailelerin artan hayat pahalılığının etkisiyle &ouml;ğrenim &uuml;cretlerini, ulaşım, yeme-i&ccedil;me ve konaklama gibi ek masrafları karşılayamaması olduğu belirtiliyor. Raporda g&ouml;r&uuml;şlerine yer verilen 21 yaşındaki Hukuk B&ouml;l&uuml;m&uuml; &ouml;ğrencisi &ouml;ğrencisi Ahmet Furkan Altındiş, "Giderlerimizi karşılayabilmek ve okulumuza devam edebilmek i&ccedil;in &ccedil;alışmak zorunda kalıyoruz. Yaptığımız işler kafe-restoran tarzı işletmelerde garsonluk veya b&ouml;l&uuml;m&uuml;m&uuml;zle alakası olmayan g&uuml;n&uuml;birlik sigortasız işler. İhtiya&ccedil;larımızdan kaynaklı se&ccedil;me şansımızın olmadığı bir işte &ccedil;alışırken gerekli motivasyonu sağlayamıyoruz" dedi.</p> <h3>500 BİN YENİ MEZUN DA İŞSİZ KALABİLİR</h3> <p>"Hayallerimizle ger&ccedil;eklerimiz arasındaki mesafe gittik&ccedil;e a&ccedil;ılıyor. En g&uuml;zel yıllarımız, geleceğimiz i&ccedil;in duyduğumuz derin endişe i&ccedil;erisinde ge&ccedil;iyor" denilen raporda, dikkat &ccedil;eken bazı veriler şu şekilde:</p> <p>- Bir yıldan fazla s&uuml;redir iş arayan 15-24 yaş arası gen&ccedil; sayısı, son 2 yılda 74 binden 183 bine y&uuml;kseldi.</p> <p>- Gen&ccedil;ler sigortasız ve asgari &uuml;cretin dahi altında bir &uuml;crete &ccedil;alışmak ya da işsiz kalmak arasında kaldı.</p> <p>- 2020 itibarıyla 15-24 yaş arasında gen&ccedil; istihdam sayısı 3 milyon 447 bin iken, bu sayının 2014 yılının dahi altında kaldığı g&ouml;r&uuml;ld&uuml;.</p> <p>- T&Uuml;İK'in 2020 Şubat d&ouml;nemi işsizlik verilerine g&ouml;re, gen&ccedil; n&uuml;fusta işsizlik oranı bir &ouml;nceki yılın aynı d&ouml;nemine g&ouml;re 1.7 puan azalarak, y&uuml;zde 24.4 olarak tespit edilmişti.</p> <p>- S&ouml;z konusu rapora g&ouml;re, koronavir&uuml;s salgını &ouml;ncesinde &uuml;niversiteli gen&ccedil; işsiz sayısının azalması, iş bulma &uuml;midini yitirerek iş aramaktan vazge&ccedil;en gen&ccedil;lerin rekor sayıda artmasıyla doğrudan ilişkili: 1 milyon 168 bin gen&ccedil; işg&uuml;c&uuml; dışında kaldı.</p> <p>- 15-24 yaş arası gen&ccedil;lerin y&uuml;zde 27&rsquo;sine tekab&uuml;l eden 3 milyon 112 bin gen&ccedil; ise ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.</p> <p>- Gen&ccedil;ler arasında kredi başvuruları yaygınlaştı. Ailelerinin maddi durumlarından &ouml;t&uuml;r&uuml; zorunlu bir şekilde krediye başvuran gen&ccedil;ler iş hayatlarına da bor&ccedil;la başladı.</p> <p>- 2020 yaz ayında eğitim hayatını tamamlayacak ve &ccedil;alışmak isteyecek yeni mezun sayısının 500 binin &uuml;zerinde olması bekleniyor. Raporda bu gen&ccedil;lerin iş bulabilmelerinin "neredeyse imkansız" olduğu belirtildi. Gerek&ccedil;e olarak ise &ouml;nceki yılların istihdam artışları g&ouml;sterildi. Buna bir de salgın nedeniyle ekonominin k&uuml;&ccedil;&uuml;lmesi eklenecek.</p> </div> <div class="fi-parallel-inlines_2">&nbsp;</div> <div class="fi-parallel-inlines_1">&nbsp;</div>