Bizi takip edin
Bizi takip edin

TTB: Hidroksiklorokin bilgileri paylaşılsın

27.5.2020 12:32:49
<p>D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (DS&Ouml;), Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan &ldquo;hidroksiklorokin&rdquo; isimli ilacın denemelerinin &ldquo;g&uuml;venlik endişeleri&rdquo; nedeniyle ge&ccedil;ici olarak askıya aldı. Klorokin&rsquo;in sıtma ve bazı hastalıkların tedavisinde uzun yıllardır kullanıldığını hatırlatan T&uuml;rk Tabipleri Birliği (TTB) konuya ilişkin a&ccedil;ıklama yaptı.</p> <p><strong>T&Uuml;RKİYE&rsquo;DE NASIL KULLANILDI?</strong></p> <p>Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın 14 Nisan 2020 tarihli Covid-19 Rehberi&rsquo;nde olası ya da kesin Covid-19 hastalığı tanısı ile hastaneye yatırılan veya ayakta takip edilen t&uuml;m olguların tedavisinde hidroksiklorokin ilacının &ouml;nerildiğini hatırlatan tabipler tedavi dozuna ilişkin ise, &ldquo;İlk gün 2&times;400 mg yüklemeyi takiben diğer günler 2&times;200 mg idame dozu ile devam edilmesi ve toplam 5 gün (toplam 12 tablet) verilmesi &ouml;nerilmektedir. Bununla birlikte ayakta tedavi edilen veya komplike olmayan vakalarda ise yükleme yapılmadan 5 gün boyunca 2&times;200 mg (toplam 10 tablet) verilebileceği belirtilmektedir. Ayrıca hidroksiklorokin tedavisi altında progresyon izlenen hastalarda tedavi s&uuml;resinin 10 g&uuml;ne uzatılabileceği belirtilmiştir&rdquo; bilgisini verdi.</p> <p>İlacın tedavi başarı oranlarının ve yan etkilerinin sağlık &ccedil;alışanlarıyla ve kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten TTB, &ldquo;T&uuml;rk Tabipleri Birliği tarafından da g&uuml;ndeme getirildiği gibi Sağlık Bakanlığı&rsquo;nın veri/bilgi paylaşımı konusunda şeffaf olmaması, D&uuml;nya Sağlık &Ouml;rg&uuml;t&uuml;&rsquo;n&uuml;n hidroksiklorokin kullanımına ilişkin bir &ccedil;alışmanın askıya alınması kararı ile daha da &ouml;nem kazanmıştır&rdquo; dedi.</p> <p><strong>KALP RİTMİNDE BOZULMALARA NEDEN OLABİLİYOR</strong></p> <p>Hidroksiklorokin adlı ilacın kalp ritminde bozulmalara neden olabildiğini hatırlatan TTB&rsquo;nin a&ccedil;ıklaması şu ifadelerle devam etti:</p> <p><strong>RİTM BOZUKLUĞU OLANLAR İ&Ccedil;İN UYARILAR</strong></p> <p>Bu yan etki &ouml;zellikle ileri yaşta, kalp hastalığı olanlarda, bu t&uuml;r yan etkiye yol a&ccedil;abilecek diğer ila&ccedil;ları alanlarda, kanda elektrolit bozukluğu olanlarda daha sık g&ouml;r&uuml;lebilmektedir. Bu nedenle, &ouml;zellikle hastanede yatan hastalarda, kalp ritm bozukluğu riskini belirlemek i&ccedil;in ilacı vermeden &ouml;nce değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca bu ila&ccedil;ları evdeki karantina s&uuml;recinde kombine kullanacak hastaların da kalp ritmi y&ouml;n&uuml;nden uyarılması gerektiği, hatta evde kombine kullanıma izin verilmemesinin daha doğru olduğu hatırlatılmaktadır.</p> <p>&nbsp;<strong>TEDİRGİNLİĞE YOL A&Ccedil;IYOR</strong></p> <p>Hekimler, sağlık &ccedil;alışanları, hatta t&uuml;m d&uuml;nya Covid-19 tedavisinde standart bir yaklaşım olmasını beklemektedir. Bu nedenle de olgu sayısında ve &ccedil;alışmaların y&ouml;ntemlerinde sıkıntılar olmasına rağmen paylaşılan her bilgi, makale ilgi uyandırmaktadır. Hidroksiklorokinin yan etkilerine ilişkin giderek yaygınlaşan bilgiler, t&uuml;m Covid-19 olgularına hidroksiklorokin uygulanan &uuml;lkemizde gerek hekimler gerekse toplumdaki bireyler a&ccedil;ısından tedirginliğe yol a&ccedil;maktadır.</p> <p><strong>BİLGİLER PAYLAŞILSIN</strong></p> <p>Covid-19 pandemisini &ldquo;başarılı&rdquo; bir şekilde y&ouml;nettiklerini her fırsatta ifade eden ve Covid-19 hastalarına ilişkin hastalık verilerinin paylaşılmasına izin vermeyen Sağlık Bakanlığı yetkililerinden &uuml;lkemizdeki Covid-19 olgularının yaş dağılımına, tedavi başarı oranlarına ve g&ouml;r&uuml;len yan etkilere vb. ilişkin bilgileri ivedilikle paylaşmalarını bekliyoruz.</p>