Bizi takip edin
Bizi takip edin

‘Torba öneride’ işçileri mağdur edecek düzenlemeler...

16.7.2020 09:01:22
<p>AKP h&uuml;k&uuml;metinin normalleşmenin hızlandırılması gerek&ccedil;esiyle T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi&rsquo;ne sunduğu &ldquo;torba &ouml;neri&rdquo; iş&ccedil;ileri mağdur edecek yeni d&uuml;zenlemeler getiriyor.</p> <p>Torba &ouml;neride yer alan d&uuml;zenlemelere g&ouml;re işverenlerin gelecek yılın temmuz ayına kadar iş&ccedil;ileri &uuml;cretsiz izne &ccedil;ıkarmalarının &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılıyor. Ayrıca işten &ccedil;ıkarma yasağı uzatılıyormuş gibi g&ouml;sterilse de patronun s&ouml;zleşmeyi feshetme alanı genişletiliyor. Kısa &ccedil;alışmada s&uuml;re uzatılarak iş&ccedil;ilerin daha d&uuml;ş&uuml;k &uuml;cret almalarının &ouml;n&uuml; a&ccedil;ılırken işverenlere kısa &ccedil;alışmadan ve &uuml;cretsiz izinden vazge&ccedil;meleri halinde bedeli işsizlik fonundan karşılanmak &uuml;zere destek veriliyor. &ldquo;Torba &ouml;neride&rdquo; yer alan d&uuml;zenlemeler ş&ouml;yle:</p> <p>- Cumhurbaşkanı, kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinin s&uuml;resini sekt&ouml;rel olarak ayrı ayrı veya bir b&uuml;t&uuml;n olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatabilecek. Maddeyle, Cumhurbaşkanına kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğini sadece bazı sekt&ouml;rler i&ccedil;in uzatma yetkisi veriliyor.</p> <p>- Kısa &ccedil;alışmadan vazge&ccedil;erek normal &ccedil;alışma d&uuml;zenine ge&ccedil;en işverenlere 3 ay s&uuml;reyle prim desteği verilecek. Cumhurbaşkanı bu s&uuml;reyi 6 aya kadar uzatabilecek. Sigortalı ve işveren hissesi pirimlerinin tamamı, işverenlerin SGK&rsquo;ye &ouml;deyecekleri primlerden mahsup edilecek. Destek 31 Aralık&rsquo;ta sona erecek.</p> <p>- Aynı haktan yeniden normal &ccedil;alışma d&uuml;zenine d&ouml;nmeleri koşuluyla iş&ccedil;ileri &uuml;cretsiz izne &ccedil;ıkaran işverenler de yararlanabilecek. Belediyeler, il &ouml;zel idareleri bu haktan yararlanamayacak.</p> <h3><strong>Bir yıl uzatma yetkisi</strong></h3> <p>- İşverene sağlanacak destek iş&ccedil;ilerin işsiz kaldıklarında yararlanmaları i&ccedil;in oluşturulan işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. H&uuml;k&uuml;met ayrıca bir &ouml;deme yapmayacak.</p> <p>- Cumhurbaşkanı, işten &ccedil;ıkarma yasağı ile işverene iş&ccedil;iyi &uuml;cretsiz izne &ccedil;ıkarma yetkisi s&uuml;resini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu da &uuml;cretsiz izne &ccedil;ıkarılan iş&ccedil;ilerin gelecek yılın ortasına kadar aylık 1168 lira ge&ccedil;inmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.</p> <p>- Ayrıca işten &ccedil;ıkarılabileceklerin kapsamı da genişletiliyor. Salgının etkileri devam etmesine karşın &ldquo;belirli s&uuml;reli iş veya hizmet s&ouml;zleşmelerinde s&uuml;renin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetin sona ermesi hallerinde&rdquo; de iş&ccedil;iler işten &ccedil;ıkarılabilecek.</p> <h3><strong>SOMA&rsquo;DA İŞ&Ccedil;İLER 6 YIL SONUNDA HATIRLANDI</strong></h3> <p>H&uuml;k&uuml;met, Soma&rsquo;da 301 iş&ccedil;inin yaşamını yitirdiği facianın &uuml;zerinden 6 yıl ge&ccedil;tikten sonra &ldquo;tazminatsız&rdquo; işten &ccedil;ıkarılan iş&ccedil;ileri de torba &ouml;neride yer alan bir kararla hatırladı. Soma&rsquo;da, 2014&rsquo;te 301 iş&ccedil;inin yaşamını yitirdiği facianın ardından Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarındaki yaklaşık 3 bin iş&ccedil;i işten &ccedil;ıkarılmış, ancak kıdem tazminatları verilmemişti.</p> <p>Oysa maden ocaklarında asıl işveren T&uuml;rkiye K&ouml;m&uuml;r İşletmeleri (TKİ) yani devletti. Madenler r&ouml;dovans s&ouml;zleşmesi ile &ouml;zel şirketlere devredilmişti. Aradan 6 yıl ge&ccedil;tikten sonra bu iş&ccedil;ilerin kıdem tazminatlarının devlet tarafından karşılanması &ouml;ng&ouml;r&uuml;ld&uuml;. Bunun i&ccedil;in iş&ccedil;iler, 2 ay i&ccedil;erisinde TKİ&rsquo;ye başvuracak.</p> <p>Tazminatlar da 6 ay i&ccedil;inde &ouml;denecek. İş&ccedil;ilerin 6 yıllık kayıplarının ne olacağı sorusu ise yanıtsız. &Ouml;deme nedeni ile TKİ&rsquo;nin r&ouml;dovans s&ouml;zleşmesinin tarafı olan şirket ya da şirketlere r&uuml;cu hakkı saklı olacak.</p>