Bizi takip edin
Bizi takip edin

Öğrencilerin yüzde 25’i teknolojik yetersizlik nedeniyle derslere erişemedi

14.8.2020 11:07:14
<p>Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel&ccedil;uk, 2020-2021 eğitim-&ouml;ğretim yılına uzaktan eğitim verilerek başlanacağını a&ccedil;ıkladı. Bakan, y&uuml;z y&uuml;ze eğitime ge&ccedil;işin ise aşamalı&nbsp;olarak&nbsp;yapılmasını planladıklarını anlattı.</p> <p>Cumhuriyet Gazetesi'nden Figen Atalay'ın haberine g&ouml;re; y&uuml;z y&uuml;ze eğitim başladığında da &ouml;ğrenciler &ldquo;seyreltilmiş ve aşamalı eğitim&rsquo;&rsquo; uygulamasıyla okulda daha az zaman ge&ccedil;irecek.</p> <p>B&uuml;t&uuml;n bunlar salgın a&ccedil;ısından doğru olsa da bir yandan da &ldquo;kayıp bir eğitim yılı&rsquo;&rsquo;nın habercisi. Uzaktan eğitimle ge&ccedil;en aylar boyunca &ouml;ğrencilerin yaklaşık y&uuml;zde 25&rsquo;i evlerdeki teknolojik yetersizlik nedeniyle derslere erişemedi.</p> <p style="font-weight: 400;">B&ouml;yle olunca da varolan fırsat eşitsizliği daha da b&uuml;y&uuml;d&uuml;, bu &ouml;ğretim yılında &ldquo;eşitsizlik u&ccedil;urumu&rsquo;&rsquo; daha da a&ccedil;ılacak. Uzaktan eğitime rahat&ccedil;a erişenlerin b&uuml;y&uuml;k b&ouml;l&uuml;m&uuml; de derslere katılmak istemedi, dikkatini toplayamadı, eğitimden koptu.</p> <p style="font-weight: 400;">Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, okullardaki ve sınıflardaki &ouml;ğrenci sayısının &ccedil;okluğuna dikkat &ccedil;ekerek, aşamalı eğitim i&ccedil;in &ouml;ncelikle bazı sınıf d&uuml;zeylerinde y&uuml;z y&uuml;ze eğitime başlanmasını &ouml;nerdi.</p> <p style="font-weight: 400;">Yıldırım, &ldquo;&Ouml;zellikle okul &ouml;ncesi-okula başlangı&ccedil; ile &uuml;st eğitim kurumlarına ge&ccedil;iş yıllarında olan 8 ve 12. sınıflar &ouml;nce başlatılıp, diğer ara sınıfların okula başlangı&ccedil; tarihleri konusunda yeni bir d&uuml;zenleme i&ccedil;erisine girilmesi daha akla yatkın bir y&ouml;ntem gibi g&ouml;r&uuml;lmektedir&rsquo;&rsquo; dedi. Yıldırım, &ldquo;seyreltilmiş eğitim&rsquo;&rsquo; &uuml;zerine şunları s&ouml;yledi:</p> <p style="font-weight: 400;"><strong><strong><span>3 SAAT OKUL, 3 SAAT EV</span></strong></strong></p> <p style="font-weight: 400;">&ldquo;Seyreltilmiş eğitim, hem dersler hem sınıfların &ouml;ğrenci sayıları, hem de sınıfların farklı g&uuml;nlerde okula gelmesi &uuml;zerine yapılmak istenen eğitim s&uuml;recidir. &Ouml;ncelikle ders sayıları ve s&uuml;releri azaltılır ve bazı dersler y&uuml;z y&uuml;ze yapılırken bazı dersler uzaktan eğitim ile verilebilir.</p> <p style="font-weight: 400;">Bu durumda aynı sınıf g&uuml;nl&uuml;k altı saat okulda kalmak yerine, &uuml;&ccedil; saat okulda, &uuml;&ccedil; saat evde uzaktan eğitim ile devam edebilir. Ders azalması, yetersiz derslik durumu nedeniyle okulda sosyal mesafe kuralının kısmen uyuşabilesinin yollarından biri olabilecektir.</p> <p style="font-weight: 400;">Ayrıca sınıf d&uuml;zeylerinin, farklı g&uuml;n ya da saatlerde azaltılmış dersler olarak okulda bulunması da tercih edilebilir. Hafta sonu da ders i&ccedil;in kullanılabilir. Bu d&ouml;nem de uzaktan eğitimin belli s&uuml;reler ya da belli dersler i&ccedil;in uygulanacağı ortama gidildiğini g&ouml;rmekteyiz.</p> <p style="font-weight: 400;">Bu da ge&ccedil;en d&ouml;nem uzaktan eğitim konusunda karşılaşılan eksikliklerin ne kadarının telafi edildiği sorusunu akla getirmektedir.&rsquo;&rsquo;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong><strong><span>EĞİTİM SEN GENEL BAŞKANI FERAY AYTEKİN AYDOĞAN: &lsquo;DEZAVANTAJLI &Ouml;ĞRENCİLER MUTLAKA DESTEKLENMELİ&rsquo;</span></strong></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan&rsquo;ın yeni d&ouml;nemdeki uygulamalara ilişkin değerlendirmesi de ş&ouml;yle: &ldquo;Okul &ouml;ncesi, ilkokul ve ortaokul &ouml;ğrencileri uzaktan eğitime erişim noktasında ebeveynlerinin desteğine ihtiya&ccedil; duymakta ancak emek&ccedil;iler her koşulda &ccedil;alışmaya zorlanmaktadır.</p> <p style="font-weight: 400;">Uzaktan eğitim sırasında ebeveyn desteği alamayan &ouml;ğrenciler teknolojik ara&ccedil;ları kullanamamaktadır. Ayrıca k&uuml;&ccedil;&uuml;k yaş grupları eğitim s&uuml;reci sırasında y&uuml;z y&uuml;ze iletişim kurmaya daha fazla ihtiiya&ccedil; duymaktadır. Uzaktan eğitime erişimde belirleyici olan &ouml;ğrencilerin ailelerinin sınıfsal durumudur.</p> <p style="font-weight: 400;">Yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin &ccedil;ocuklarını gerekli cihazlara ve eşit olanaklara sahip olamamasından kaynaklı uzaktan eğitimden nitelikli bir şekilde yararlanamamaktadır. Uzaktan eğitime erişemeyen, uzaktan eğitimden nitelikli olarak faydalanamayan &ouml;ğrenciler i&ccedil;in alınacak &ouml;nlemler de yapılan a&ccedil;ıklama da yer almamıştır.</p> <p style="font-weight: 400;">Uzaktan eğitime erişim i&ccedil;in gerekli t&uuml;m cihazlar devlet tarafından &uuml;cretsiz karşılanmalı, derslerin i&ccedil;erikleri, s&uuml;releri, alanın ger&ccedil;ek bilgisine sahip &ouml;ğretmenlerle, eğitimcilerle birlikte hazırlanmalıdır, dezavantajlı t&uuml;m &ouml;ğrenciler desteklenmelidir.&rsquo;&rsquo;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong><strong><span>BU SORULAR YANIT BEKLİYOR</span></strong></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım&rsquo;ın &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki s&uuml;re&ccedil;le ilgili yanıtlanmasını istediği sorular ş&ouml;yle:</p> <p style="font-weight: 400;">- Teknolojik yetersizliği bulunan y&uuml;zde 25&rsquo;lik &ouml;ğrenci kitlesi ne yapacak? Devlet bu &ouml;ğrencilere gereken altyapı ve teknoloji desteğini sağlayacak mı?</p> <p style="font-weight: 400;">- Derslere katılımın d&uuml;ş&uuml;kl&uuml;ğ&uuml; sorunu nasıl &ccedil;&ouml;z&uuml;lecek?</p> <p style="font-weight: 400;">- Eba-zoom vs gibi erişim sağlayıcılarda ge&ccedil;en d&ouml;nem yaşanan aksaklıklar &ccedil;&ouml;z&uuml;lebilecek mi?</p> <p style="font-weight: 400;">- Teknoloji kullanımında eksik eğitimi olan &ouml;ğretmenlere bu konuda yeterli eğitim programları hazırlandı mı?</p> <p style="font-weight: 400;">- Okullara gerekli hijyen şartları, dezenfektan, maske, siperlik, ateş &ouml;l&ccedil;&uuml;m cihazı sağlanabilecek mi?</p> <p style="font-weight: 400;">- Bulaş olan bir &ccedil;alışan -&ouml;ğrenci olduğunda ne yapılacak?</p> <p style="font-weight: 400;">- Tedbir i&ccedil;in yeterli sayıda eğitimci eğitime alındı mı?</p> <p style="font-weight: 400;">- &Uuml;lkede, şehirde ya da okulda ka&ccedil; kişi covid-19 olursa okullar tatil edilecek?</p>