Bizi takip edin
Bizi takip edin

"İşçinin canı kimsenin umrunda değil!"

7.9.2020 08:43:10
<p>Epilepsi hastası olmasına rağmen &ccedil;alışmaya zorlanan Emirhan Keskin&rsquo;in koronavir&uuml;se yakalanıp yaşamını yitirmesi &uuml;zerine g&ouml;zler Mersin Serbest B&ouml;lge&rsquo;ye &ccedil;evrildi.</p> <p><strong>Birg&uuml;n'den Rıfat Kırcı</strong>'nın haberine g&ouml;re , Serbest B&ouml;lge&rsquo;de vaka sayısı hızla artıyor. Zara gibi d&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; markalara tekstil &uuml;retimi yapan fabrikaların bulunduğu b&ouml;lgede 10 binin &uuml;zerinde iş&ccedil;i &ccedil;alışıyor. İş&ccedil;iler ise &ccedil;alışma koşullarının ağırlığına ve &ouml;nlemlerin yetersizliğine tepkili. Bir iş&ccedil;i, &ldquo;Zaten g&uuml;nde 12 saat &ccedil;alışıyoruz. Koronavir&uuml;s olmasa bile halsiz d&uuml;ş&uuml;yoruz. Bu salgına yakalınca hastalığı ağır ge&ccedil;iriyoruz, arkadaşlarımız &ouml;l&uuml;yor&rdquo; diyor. Bir diğer iş&ccedil;i ise &ldquo;Kronik hastalığı olmasına rağmen &ccedil;alışmaya zorlanan arkadaşlarımız oluyor. Kimisi ise vir&uuml;se yakalandığından ş&uuml;phelense de &uuml;cret kesintisinden korktuğu i&ccedil;in durumunu gizleyerek işe geliyor&rdquo; şeklinde konuşuyor.</p> <p><strong>TABLDOTTA YEMEK ARTIKLARI</strong></p> <p>Serbest B&ouml;lge&rsquo;de tekstil &uuml;retimi yapan bir fabrikada &ccedil;alışan iş&ccedil;i, &ccedil;alışma ortamının hijyenik olmamasından yakınıyor. İş&ccedil;i &ldquo;Yemekhaneler bile temiz değil. Tabldotlarda yemek artıklarının kaldığını g&ouml;r&uuml;yoruz. Şartlar b&ouml;yleyken salgının yayılmaması m&uuml;mk&uuml;n m&uuml;?&rdquo; diye soruyor.</p> <p>Fabrikadaki &ouml;nlemlerin, hatta işe girişlerde yapılan ateş &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerinin bile g&ouml;stermelik olduğunu da belirten iş&ccedil;i, &ldquo;Makineler hep aynı dereceyi &ouml;l&ccedil;&uuml;yor. Ge&ccedil;enlerde bir arkadaşımız yakalandı koronavir&uuml;se. Girişte ateşi 35 &ouml;l&ccedil;&uuml;lm&uuml;şt&uuml;, hastanede 38 derece olduğu ortaya &ccedil;ıktı. &Uuml;stelik girişlerde kart basarken herkes aynı yerlere dokunuyor&rdquo; diye konuşuyor.</p> <p><strong>&lsquo;ARKADAŞLARIMIZ &Ouml;L&Uuml;YOR&rsquo;</strong></p> <p>Serbest B&ouml;lge&rsquo;de bir başka fabrikada &ccedil;alışan iş&ccedil;i ise &ccedil;alışma koşullarının &ccedil;ok ağır olduğunu vurgulayarak, &ldquo;G&uuml;nde 12 saat &ccedil;alışıyoruz. Mesaiye kaldığımız da oluyor. Halsiz d&uuml;ş&uuml;yoruz. Bize verilen yemekler zaten besleyici, doyurucu değil. Ayda bir kez et &ccedil;ıkarsa &ccedil;ıkıyor. Beslenme de yetersiz olunca o yorgunluğun &uuml;zerine v&uuml;cut direnci zaten d&uuml;ş&uuml;yor. Bu y&uuml;zden vir&uuml;se yakalanınca hastalığı ağır ge&ccedil;iriyoruz. Arkadaşlarımız yaşamını yitiriyor&rdquo; diyor.</p> <p>İş&ccedil;ilerin bor&ccedil; i&ccedil;inde olduğunu ve &uuml;cret kesintisinden korktukları i&ccedil;in kendilerini &ccedil;alışmak zorunda hissettiklerini vurgulayan bir diğer tekstil iş&ccedil;isi ise &ldquo;Bu y&uuml;zden vir&uuml;se yakalandığından ş&uuml;phelenen arkadaşlarımız bu durumlarını gizleyip işe gelebiliyor. Diğer yandan kronik hastalığı olan arkadaşlarımızın patron tarafından &ccedil;alışmaya zorlandığı da oluyor&rdquo; ifadelerini kullanıyor.</p> <p><strong>HASTANE 2 SAAT UZAKLIKTA</strong></p> <p>İş&ccedil;iler, Serbest B&ouml;lge&rsquo;ye en yakın hastanenin 2 saatlik mesafede olduğuna da dikkat &ccedil;ekiyor. Bu durumun ciddi sorunlara, hatta can kayıplarına neden olduğunu belirten bir iş&ccedil;i şunları anlatıyor: &ldquo;Bir arkadaşım asans&ouml;rden d&uuml;şm&uuml;şt&uuml;. Kan kaybediyordu. Ambulansın gelmesi &ccedil;ok uzun s&uuml;rd&uuml;. Ne yazık ki kaybettik. Birisi fenalaşsa, aniden hastalansa gidebileceği bir yer yok. İşyerine haftada bir doktor geliyor ama 1 saat bile durmadan gidiyor.&rdquo;</p> <p>Serbest B&ouml;lge&rsquo;de 10 bin iş&ccedil;inin &ccedil;alıştığını belirten iş&ccedil;i, &ldquo;Limanla birlikte 12 bin kişiyi buluyor &ccedil;alışan sayısı. En azından bir doktor, hemşire ve ambulans devamlı hazır olmalı. Zara gibi d&uuml;nyaca &uuml;nl&uuml; markalara &uuml;retim yapılıyor burada. Ama iş&ccedil;inin canı kimsenin umurunda değil. Tek d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;kleri &uuml;retim. Koronayı da &uuml;retimi yavaşlatabileceği diye &ouml;nemsiyorlar&rdquo; şeklinde konuşuyor.</p> <p><strong>2021&rsquo;İN İZİNLERİ KULLANDIRILIYOR</strong></p> <p>İş&ccedil;ilerin anlattığına g&ouml;re, Mersin Serbest B&ouml;lge&rsquo;deki &ccedil;oğu fabrikada salgın nedeniyle &ccedil;alışamayan iş&ccedil;ilere &uuml;cretli izin verilmiyor. İş&ccedil;iler yıllık izinlerini kullanmak zorunda bırakılıyor. Bir iş&ccedil;i, &ldquo;Bu yılın yıllık izinleri kullandırıldı. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki yılın yıllık izinlerini de kullandık. Artık aralıksız &ccedil;alışmak zorundayız&rdquo; şeklinde konuşuyor.</p> <p><strong>DEV TEKSTİL'DEN 10 ACİL TALEP</strong></p> <p>Devrimci Tekstil İş&ccedil;ileri Sendikası (Dev Tekstil) Mersin Serbest B&ouml;lge&rsquo;ye ilişkin acil taleplerini şu şekilde sıraladı:</p> <p>1- Fabrikalarda sosyal mesafeyi sağlayacak yeni fiziksel d&uuml;zenlemeler yapılmalı.<br />2- İşe giriş ve &ccedil;ıkış saatlerinde değişiklikler yapılarak birikmeler &ouml;nlenmeli.<br />3- Servis sayısı artırılmalı.<br />4- Kullanılan ve temas edilen her t&uuml;rl&uuml; makine, eşya, yemekhane, WC&rsquo;ler her kullanımdan sonra dezenfekte edilmeli.<br />5- Kendisi yahut da ailesinden biri risk grubunda olan iş&ccedil;iler, vakit ge&ccedil;irilmeden &Uuml;CRETLİ İZNE &ccedil;ıkarılmalı.<br />6- İş&ccedil;ilerin bağışıklık sistemini g&uuml;&ccedil;lendirecek yemekler &ccedil;ıkarılmalı, &ccedil;alışma saatleri kısaltılmalı, yoğun iş temposu azaltılmalı, iş&ccedil;ilere d&uuml;zenli ve kısa aralıklarla test yaptırılmalı.<br />7- Maske, eldiven vb. tıbbın gerekli g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; t&uuml;m koruyucu unsurlar iş&ccedil;ilere hi&ccedil;bir sınırlama getirilmeden d&uuml;zenli dağıtılmalı.<br />8- Sanayi b&ouml;lgelerinde salgınla m&uuml;cadele eden sağlık ekipleri tam donanımla ve sanayi b&ouml;lgesinin b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; de hesaba katarak yeterli sayıda ekiple hazır bekletilmeli! İş&ccedil;ilerin bu ekiplere ulaşımı kolaylaştırılmalı.<br />9- Covid 19 &ccedil;ıkan firmalar daha yakından takip edilmeli, denetlenmeli. Bu firmalarda ilk olarak bu iş&ccedil;ilerle temas riski bulunan iş&ccedil;iler hızlıca karantinaya g&ouml;nderilmeli, devamında riskin artmasını &ouml;nlemek amacıyla firma karantina tedbirleri kapsamında &uuml;retime iki hafta ara vermeli.<br />10- Salgın nedeniyle iş&ccedil;i &uuml;cretlerine ek zam yapılmalı.</p>