Bizi takip edin
Bizi takip edin

AKP’nin Meclis’e sunduğu torbadan ‘güvencesizlik’ çıktı

18.10.2020 12:37:57
<p>AKP, Meclis&rsquo;e sunduğu &ldquo;torba &ouml;neri&rdquo; ile işsizliği d&uuml;ş&uuml;rmek i&ccedil;in esnek &ccedil;alışmanın kapsamını genişletirken, istisnai olması gereken &ldquo;belirli s&uuml;reli s&ouml;zleşmeler&rdquo; ile &ldquo;kısmi &ccedil;alışmaya&rdquo; kapıyı sonuna kadar a&ccedil;tı. Bu s&ouml;zleşmeler nedeniyle iş&ccedil;inin kıdem tazminatı alabilmesi zorlaşacak. İş&ccedil;iye g&uuml;vencesizlik &ouml;ng&ouml;ren pakette işverene ise destek yağdırıldı. &Ouml;neri ile yurtdışındaki para, altın, d&ouml;viz gibi kaynağı T&uuml;rkiye&rsquo;ye getirenler ile yurti&ccedil;indeki işletme kayıtlarında yer almayan para, altın, d&ouml;vizi kayda ge&ccedil;irenler hakkında ise hi&ccedil;bir vergi incelemesi yapılmayacak.&nbsp;</p> <p>AKP&rsquo;nin Meclis&rsquo;e sunduğu tam adı &ldquo;İşsizlik Sigartası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi&rdquo; olan &ldquo;torba teklifte&rdquo; yer alan d&uuml;zenlemeler ş&ouml;yle:</p> <p>. Cumhurbaşkanı&rsquo;na &uuml;cretsiz izin uygulaması ile işten &ccedil;ıkarma yasağı s&uuml;resini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti. Teklif ile Cumhurbaşkanı kısa &ccedil;alışma &ouml;deneğinde de s&uuml;reyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu durumda marttan bu yana kısa &ccedil;alışma ve &uuml;cretsiz izin nedeniyle d&uuml;ş&uuml;k &uuml;cret almakta olan iş&ccedil;iler gelecek yılın ortasına kadar aynı şekilde eksik ve d&uuml;ş&uuml;k &uuml;cret almaya devam edecek.&nbsp;</p> <p>. Kısa &ccedil;alışmadan vazge&ccedil;en işverenlere sağlanan normalleşme desteğinde de s&uuml;re 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.&nbsp;</p> <h3><strong>KISMİ ZAMANLIYA TEŞVİK</strong></h3> <p>. Kısmi zamanlı &ccedil;alışmayı kabul edenlere gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilecek. Ancak bu istisnadan yararlanılabilmesi i&ccedil;in kısmı zamanlı &ccedil;alışanın &ccedil;alışmadığı g&uuml;n sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir &ccedil;alışanın istihdam edilmesi ve 6 ay &ccedil;alıştırılması gerekecek. Cumhurbaşkanı destek s&uuml;resini 4 yıla kadar uzatabilecek.&nbsp;</p> <p>. 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve &uuml;zeri yaşta olan iş&ccedil;ilerle hi&ccedil;bir koşul olmadan &ldquo;belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesi&rdquo; imzalanabilecek. Oysa yasada &ldquo;belirli s&uuml;reli s&ouml;zleşmeler&rdquo; i&ccedil;in bazı koşullar gerekiyordu. 25 yaşını doldurmayan iş&ccedil;ilerle yapılacak belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmesinin s&uuml;resi iş&ccedil;inin 25 yaşını doldurduğu tarihi ge&ccedil;emeyecek. Belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmelerinin toplam s&uuml;resi 2 yılı aşamayacak. Mevzuatta &ldquo;belirli s&uuml;reli iş s&ouml;zleşmeleri&rdquo; istisna olarak uygulanıyordu. Asıl olan &ldquo;belirsiz s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerdi.&rdquo; &ldquo;Belirli s&uuml;reli s&ouml;zleşmelerde&rdquo; belirlenen s&uuml;renin sonunda s&ouml;zleşme kendiliğinden sona erdiği i&ccedil;in iş&ccedil;inin kıdem tazminatı alabilmesi zora giriyor.&nbsp;</p> <p>. 25 yaş altındaki gen&ccedil;lerin kısmi s&uuml;reli &ccedil;alışmaları teşvik edilecek. Ay i&ccedil;inde 10 g&uuml;nden az &ccedil;alışanlar i&ccedil;in y&uuml;zde 2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile y&uuml;zde 7.5&rsquo;i işveren y&uuml;zde 5&rsquo;i sigortalıya ait olmak &uuml;zere y&uuml;zde 12.5 oranında genel sağlık sigortası primi işveren tarafından &ouml;denecek.&nbsp;</p> <p>. İşten atılan iş&ccedil;iler 90 g&uuml;n i&ccedil;inde yeni iş bulur ve bir yıl s&uuml;reyle kesintisiz &ccedil;alışırlarsa işsizlik &ouml;deneğinden yararlandıkları s&uuml;relerin sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı İşsizlik Fonu&rsquo;ndan karşılanacak.&nbsp;</p> <p>. Kadınları, gen&ccedil;leri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam eden işverenlere prim desteğinde s&uuml;renin 2024 başına kadar uzatılabilmesi i&ccedil;in Cumhurbaşkanı&rsquo;na yetki verilecek.</p> <p>. İlave istihdam sağlayan işverenlere verilecek prim desteği, gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasında da s&uuml;re 2024 başına kadar uzatılabilecek.</p> <p>. Ahilik Sandığı&rsquo;nda uygulama 2024&rsquo;te başlayacak. B&ouml;ylece esnaftan sandık i&ccedil;in yapılacak kesintiler de ertelenmiş oldu.&nbsp;</p> <h3><strong>34.34 TL DESTEK!</strong></h3> <p>. İşveren, 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işten ayrılanlar ile hizmetleri SGK&rsquo;ya bildirilmeksizin (sigortasız) &ccedil;alıştırılanları işe alırsa g&uuml;nl&uuml;k 44.15 lira destek verilecek. Eğer işveren iş&ccedil;iyi işe alıp &uuml;cretsiz izne &ccedil;ıkarırsa iş&ccedil;iye g&uuml;nl&uuml;k 39.24 lira nakdi &uuml;cret desteği sağlanacak. İşveren tarafından işe alınmayanlara ise hane başına g&uuml;nl&uuml;k 34.34 lira destek verilecek.&nbsp; &nbsp;D&uuml;zenleme ile iş&ccedil;iyi SGK&rsquo;ya bildirmeksizin yani sigortasız &ccedil;alıştıranlara bir anlamda &ldquo;af&rdquo;, bir de &uuml;st&uuml;ne destek verilmiş olacak.&nbsp;</p> <p>. İşverene Ocak 2019 ile Nisan 2020 d&ouml;neminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir sigortalı i&ccedil;in destek verilecek.&nbsp;</p> <p>. Evde imal ettikleri malları internet &uuml;zerinden satanlar gelir vergisi kapsamında esnaf muaflığından yararlanabilecek. Ancak bunun i&ccedil;in bankada hesap a&ccedil;ılacak ve t&uuml;m hasılat bu hesap aracılığıyla tahsil edilecek. Bankalar bu hesaplara aktarılan tutarlar &uuml;zerinden vergi &ouml;deyecek.&nbsp;</p> <p>. Mal ihracatından elde edilen kazan&ccedil;ların y&uuml;zde 50&rsquo;si beyannamede bildirilen gelirlerden indirilebilecek. Ancak bunun i&ccedil;in hasılat ve istihdam şartı aranacak.</p> <p>. Tam m&uuml;kellef sermaye şirketleri kendi hisselerini iktisap ederek vergisiz bir şekilde k&acirc;r dağıtımı yapamayacak.</p> <p>. Jokeylere &uuml;cret olarak yapılan &ouml;demeler &uuml;zerinden y&uuml;zde 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasında s&uuml;re 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılacak.</p> <h3><strong>KAYITTA OLMAYAN PARAYA AF</strong></h3> <p>. Yurt dışında bulunan para, altın, d&ouml;viz, menkul kıymeti T&uuml;rkiye&rsquo;ye getirenler bu varlıkları serbeste tasarruf edebilecek. Yurtdışındaki kredilerin kapatılmasında kullanabilecek. Bu durumda borcun &ouml;denmesinde kullanılan varlıklar i&ccedil;in T&uuml;rkiye&rsquo;ye getirme şartı da aranmayacak. T&uuml;rkiye&rsquo;ye getirilen varlıklar d&ouml;nem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilecek. Ayrıca T&uuml;rkiye&rsquo;de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, d&ouml;viz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası ara&ccedil;ları ile taşınmazların yasal defterlere kaydedilebilmesine olanak sağlanacak. T&uuml;m bu varlıklar i&ccedil;in hi&ccedil;bir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. S&uuml;re 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ancak Cumhurbaşkanı bu s&uuml;reyi 1 yıla kadar uzatabilecek.&nbsp;&nbsp;</p> <h3><strong>HİZMETİNE İHTİYA&Ccedil; YOKSA G&Ouml;NDER!</strong></h3> <p>. Cumhurbaşkanlığı raport&ouml;rl&uuml;ğ&uuml; ve Cumhurbaşkanlığı raport&ouml;r yardımcılığı oluşturulacak. Roport&ouml;rl&uuml;kte hizmetine ihtiya&ccedil; kalmayanlar ise diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanacak. Hakimler ve savcılar, yasama uzmanları raport&ouml;r kadrolarında &ldquo;s&uuml;reli personel&rdquo; olarak g&ouml;revlendirilebilecek.&nbsp;</p> <p>. Baz istasyonları i&ccedil;in aranan şartlar esnetilecek. Bundan b&ouml;yle artık bazı belgeler istenilmeyecek.&nbsp;</p> <p>. Adlarına kamu arazisi tahsis edilen K&uuml;lt&uuml;r ve Turizm Bakanlığı&rsquo;ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin kira &ouml;demeleri ertelenecek.</p> <h3><strong>&lsquo;DOĞRUDAN&rsquo; CEZA VE SORUŞTURMA YOK</strong></h3> <p>. T&uuml;rkiye İş Kurumu Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; y&ouml;netim kurulu başkan ve &uuml;yeleri ile kurum personeli kamusal g&ouml;rev ve hizmetleri yerine getirirken işledikleri su&ccedil;lar nedeniyle doğrudan ceza soruşturması ve kovuşturmasına tabi tutulamayacak.&nbsp;&nbsp;</p> <h3><strong>H&Uuml;K&Uuml;ML&Uuml;LERİN İZNİ UZATILDI</strong></h3> <p>. Salgın nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanan h&uuml;k&uuml;ml&uuml;ler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılmıştı. Bu s&uuml;re 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.</p> <h3><strong>&lsquo;YIPRANMA&rsquo; GELDİ</strong></h3> <p>. Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin yıpranma hakkında iptal kararı vermişti. &Ouml;neri ile gazetecilere yıpranma hakkı yeniden d&uuml;zenlenecek.&nbsp;</p> <h3><strong>VERGİDE 5 PUAN YETKİSİ&nbsp;</strong></h3> <p>. Cumhurbaşkanı&rsquo;na y&uuml;zde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme ve yeniden kanuni seviyeye getirme yetkisi verilecek.&nbsp;</p> <p>. Konaklama vergisinin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;k tarihi 1 Ocak 2022 tarihine ertelenecek.</p> <p>. Derneklerin genel kurullarının erteleme s&uuml;releri de uzatılacak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cumhuriyet</strong></p>