Bizi takip edin
Bizi takip edin
Güncel

Trafik kazalarına GSS düzenlemesi11.1.2017 09:37:25
Trafik kazası nedeniyle alınan sağlık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamına alındı.

Hazine, “Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te önemli bir düzenleme yaptı.

Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre ilgili yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrası şöyle değişti: “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.”

Önceki yönetmelikte genel sağlık sigortası ibaresi yoktu.İLGİLİ HABERLER