Bizi takip edin
Bizi takip edin
Güncel

Öğrenci yok akademisyen var12.10.2017 14:38:18
Sayıştay’ın hazırladığı rapora göre hiç öğrencisi olmayan bazı fakültelerde YÖK akademisyen görevlendirdi.

Sayıştay’ın hazırladığı 2016 Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda YÖK’e bağlı bazı üniversitelerde öğrencisi bulunmayan veya çok düşük sayıda öğrencisi olan bazı fakültelerde akademisyen istihdamı yapıldığı belirtilerek YÖK’ün denetleme görevini yerine getirmediği belirtildi.

Raporda, “Fiilen Atıl Durumda Olan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler Bulunması ve Buralarda Akademik ve İdari Personel İstihdam Edilmesi” başlığı altında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kurulu Kanunu’nun 5, 7 ve 12’nci maddelerine dikkat çekilerek üniversiteler bünyesinde fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruluşunun YÖK’ün sorumluluğunda olduğu, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirilmesi ve öğretim kapasitesinin akılcı bir şekilde kullanılması gerektiği vurguları yapıldı.

Rapor’da “Denetimler sonucunda, Bazı üniversitelerde yukarıda belirtilen hükümlerde yer alan ilke ve esaslara riayet edilmeden fakülte, yüksekokul ve enstitülerin açıldığı, halihazırda öğrencisi bulunmayan veya az sayıda öğrencisi bulunan bu eğitim birimlerinde öğretim üyesi ve idari personel istihdam edildiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay’ın raporunda dikkat çeken bir diğer konu da YÖK’ün fazla dava kaybetmesi ve bu davaları hep aynı avukatlara vererek bu kişilere bir nevi kazanç yolu sağladığının saptanması oldu.İLGİLİ HABERLER