Bizi takip edin
Bizi takip edin
Güncel

Siyonizm ve İsrail'e dair dört büyük yalan...23.12.2017 15:18:38
Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Türkiye Ortadoğu Vakfı Başkanı Doç.Dr. Fikret Başkaya, ABD'nin Kudüs kararı, siyonizm ve İsrail ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Ahmet Külsoy'un Fikret Başkaya ile yaptığı ve Özgür Üniversite'nin internet sitesinde yayınlanan söyleşi şöyle:

Filistinde aslında ne oldu, nasıl oldu, neden oldu sorusuyla başlayabilir miyiz?

Aslında Filistin halkı, Filistin toprağı, Siyonist bir kolonizasyona maruz kaldı. Yazık ki, insanlar orada olup-bitenleri pek merak etmiyorlar… Hakkında pek bir şey bilmiyorlar.  Geride kalan dönemde  bilmemeleri için yoğun bir çaba harcandı ve harcanmaya da devam ediyor. İnsanlar politik bir ideoloji olan Siyonizmin ne olduğundan habersiz. Zira, Siyonizm bir tabuya dönüştürülmüş durumda… Bilindiği gibi tabu, ‘yasaklanarak korunan’ anlamındadır… Dokunan eli yakar… Her kim ki, Siyonizmi ve/veya Filistin halkının yaşadığı trajediyi tartışmaya yeltense, hemen antisemit (Yahudi düşmanı) olmakla suçlanır… Aforoz edilir… O kadar ki, Batı Üniversite kampüslerinde bile Siyonizmi, Filistin’i konu alan bir konferansı engellemek için her yola baş vurulur… Etkinliği düzenleyenler ölümle tehdit edilir, bildirileri yırtılır, afişleri anında indirilir… Bir terör havası yaratılır…

Siyonizme dair bir dizi tevatür veya yalan üretilmiş durumdadır… İşte ‘halkı olmayan toprak/ toprağı olmayan halk, safsatası… Adı Filistin olan bir toprak (ülke) var ama boş… üzerinde  yaşayan insan yok. [Latin hukukunda terra nullius denilen durum]… Bir de Yahudi halkı var ki, onun da toprağı yok ve bu ikisinin kavuşması gerekir… İkinci yalan, Siyonist İsrail’in dünyanın dördüncü büyük askeri (militer) gücü olması gerekir… zira, barbar, uygarlık yoksunu bir Arap saldırısına maruzdur… Üçüncü yalan Filistin’in Orta-Dogu’nun yegane ‘demokratik devleti’ olduğu… Aslında Siyonist devlet demokratik değil ama rahatlıkla bir Apartheid rejimi olduğunu söyleyebiliriz… Ve nihayet dördüncü yalan da Siyonizmin Holokost mağdurlarının vasiyeti olduğu… Bu, Siyonizme dair en yaygın ve en sinsi mitlerden (yalanlardan) biridir.  Unutulan bir şey var: Siyonist ideologlar kendilerini Nazi kıyımına maruz kalan 6 milyon insanın savunucusu olarak sunuyorlar… Oysa bu saçma bir iddia ve büyük bir yalandır… Zira Siyonist Hareket, daha Nazizmin ilk peydahlandığı günden beri Nazilerlerle çok sıkı iş birliği içindeydiler… Yazık ki, insanlar Siyonistlerin Holokostta Nazilerle nasıl işbirliği yaptıklarını bilmiyor… Unutulmaması gereken bir şey var: Her Yahudi Siyonist değildir ve her Siyonist de Yahudi değildir… En bağnaz Siyonistler de Hristiyan siyonistlerdir… Yahudilikle Siyonizm arasında bir özdeşlik yoktur… Dünyada hatırı sayılır bir anti-siyonist Yahudi kitlesi olduğunun da bilinmesi gerekir… Velhasıl, Siyonist olmakla dini mensubiyet arasında bir ilişki yok… Netice itibariyle Siyonizm bir politik ideoloji olduğuna göre… Mesela şimdilerde ABD başta olma üzere, Batı’nın gözdesi Suudi prensi Muhammed Bin Salman da pekâlâ Siyonist cenahta sayılabilir…

Filistin’in Siyonist bir kolonizasyona tabi olduğunu mu söylüyorsunuz?

Elbette ama fazlası var, eksiği yok! Bilinen anlamda kolonizasyon, bir ülkeyi ucuz emeğini sömürmek, doğal kaynaklarını yağmalamak için işgal etmektir. Filistin söz konusu olduğunda, bir de oradaki halkı toprağından söküp atma durumu var… Ne demek isteğimi merak ediyorsan, bu gün dünyada yaklaşık 10 milyon Filistinli yaşıyor ve  bunun Filistin toprağında (Batı Şeria, Gazze ve Kudüste) yaşayanı ama Siyonist rejim tarafından rehin tutulanı 3, 7 milyon… Geri kalanı yurtsuz, sürgün, mülteci… Aslında Filistin halkının başına gelen, bazı bakımlardan Ermeni halkının trajedisine benziyor… Filistin’in kolonizasyonunun (sömürgeleştirilmesinin) bir özelliği daha vardı: Sömürge halkları bağımsızlıklarını kazanırken, self determinasyana kavuşurken, Filistin’de tam tersi oldu… Velhasıl anakronik bir durum söz konusuydu…

Siyonist İsrail neden başka yerde değil de Filistin toprağında kuruldu?

Bu önemli bir soru. Öyle ya, niye mesela Madagaskar’da, Arjantin’de, Kenya’da, vb. değil de Filistinde kuruldu? Filistin’de kuruldu, zira Filistin Orta-Doğu’nun göbeğinde bir ülke ve Orta-Doğu da dünyanın merkezi… Bu sadece modern zamanlar da öyle değil. Orası hep önemliydi… Müstesna bir jeo-stratejik, jeo-politik, jeo-ekonomik ve ticari önemi olan bir bölge… Kara ve su ticaret yollarının kavşağı, kıtaların kavuşma noktası… Tarih boyunca emperyal emelleri olan tüm devletlerin gözünü oraya dikmesi boşuna değil… Tabii şimdilerde bir enerji (petrol-doğal gaz) deposu olduğu için de vazgeçilmez… Zira, kapitalizmin damarlarında dolaşan kan petrol ve petrolün çoğu orada…

Siyonist İsrail devleti Orta-Doğu’daki emperyelizmdir diyorsunuz… Suni bir devlet olduğunu söylüyorsunuz… Bununla aslında neyi kastediyorsunuz?

Daha 1840’lı yıllarda İngilizler Orta-Doğu’da bir Avrupa devleti kurmaktan söz ediyorlardı. O amaç 1948’de Siyonist devletin kurulmasıyla gerçekleşti. Aslında Siyonist İsrail devleti, Orta-doğuya taşmış Batı Avrupa, ABD, veya aynı anlama gelmek üzere kollektif emperyalizm demektir. Dolayısıyla bir ‘bölge devleti’ değil. Tabir caizse, söz konusu olan bir tür ‘organ transplantasyonu’ ve bir ‘doku uyuşmazlığı’ durumu var… Siyonist devlet neden orada peydahlandı? Bölge halklarının kendi ayakları üstünde durmasını, sahip olduğu kaynakları kendi refahı ve kalkınması için kullanmasını engellemek için… Israil demek, çatışma, savaş, şiddet ve terör demektir… Tam bir çıban başıdır… Bölgede herkes bir birleriyle çatışma/boğazlaşma halinde olmalı ki, kaynakları rahatlıkla talan edilebilsin, yağmalanabilsin… Bölgedeki emperyalizm olan Siyonist devlet, emperyalist egemenliğin en büyük güvencesi…  İkiyüzülük gerçek durumun anlaşılmasını engelliyor…

Geride kalan 69 yılda Türkiye Siyonist devlet karşısında nasıl bir yaklaşım içindeydi? 

Türkiye, Siyonist devleti ilk tanıyan Müslüman ülkeydi. Bir NATO üyesi ve emperyalizmin uydusu olarak, Filistine dair düzgün bir siyaset izlemesi zaten mümkün değildi… Arap ulusları emperyalistlerle her karşı karşıya geldiğinde hep emperyalizmin safında yer aldı… Bir NATO üyesi başka türlü yapabilir miydi? Mesala Süveyş Kalanı krizinde İngilizler ve Fransızlar Mısıra [Araplara] savaş açtıklarında sömügeci/emperyalist İngilizlerin ve Fransızların safını tuttu… Uzağa gitmeye gerek yok. Libya’da, Suriye’de, Irakta, Afganistan’a yaklaşım herkesin malumu değil mi? Suriye’yi çökertme operasyonunun baş aktörü olursan, Siyonist rejimin elini güçlendirirsin… Tabii gerçek durum böyleydi ama retorik farklıydı. Bütün bu zaman zarfında  ‘suret-i haktan’ görünme ikiyüzlülüğü istisna değil, kuraldı… Sanki Filistin halkının yayındaymış, onun davasını destekliyormuş izlenimi yaratmaya özen gösterdiler ama yapılan koskoca bir ikiyüzlülüktü

ABD başkanı Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ne anlama geliyor? Böyle bir şeye neden gerek duyuldu?

Aslında bu beklenen bir şeydi. Amerikan Senatosu 1995 de Jérusalem Embassy Act’i kabul etmişti, o karar Büyük Elçiliğin Tel Aviv’den Kudüse taşınmasını öngörüyordu… Ama, kararın bir maddesi başkana uygulamayı 6 ay süreyle erteleme yetkisi veriyordu… Ve hep ertelediler. Trump seçim kampanyasında söz vermişti… Aslında bu karar Müslüman-Arap dünyasına karşı alınmış düşmanca bir karar. Belki bir bakıma da iyi oldu denebilir zira, yılların ikiyüzlülüğü böylece teşhir oldu. “Barış Süreci” denilenin aslında bir oyalamadan ibaret olduğu anlaşıldı… ABD’nin tavrının ne olduğu da görüldü… Başta ABD, Batı Avrupa, Japonya dahil ‘kollektif emperyalizm’ sorunun çözümünü hiç bir zaman istemedi ama sanki öyle bir niyet varmış, bu meselede “tarafsızmış gibi bir izlenim yaratmaya da özen gösterdiler… Çıkarları o bölgede kaosun, terörün, çatışmaların, karmaşanın, düşmanlıkların sürmesini gerektiriyor… Lakin hiç bir şeyi ilelebet sürdürmek mümkün değildir…

 

Söyleşinin tamamı için tıklayınız

 İLGİLİ HABERLER