Bizi takip edin
Bizi takip edin
Güncel

Boğaz'daki kaçak yapılar da af kapsamına sokuldu!12.5.2018 08:33:58
Çeşitli afları içeren torba tasarı, Meclis’ten genişletilerek geçti. Öğrenci affına araştırma görevlileri, imar affına belediye arazisindeki kaçak yapılar da dahil edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen torba tasarı, dün önergelerle kapsamı genişletilerek yasalaştırıldı. Üniversite öğrencileri için getirilen af kapsamına, AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin ortak önergesiyle araştırma görevlileri de eklendi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında YÖK Yasası’nın “araştırma görevlileri” başlıklı 33. maddesinin (a) fıkrasına göre araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri değiştirilen ve yeniden atamaları yapılmayanlardan devlet üniversitelerin öğretim elemanı kadrolarında bulunmayan, ancak doktora veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlar ile aynı kapsamda lisanüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin atamaları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde ilgili üniversite tarafından ataması yeniden yapılacak. Aynı program kapsamında eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri, ihtiyaç halinde başka üniversitelerde de görevlendirilebilecek.

Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları nedeniyle araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesinlenler düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

KAÇAK YAPILARA AF

Torba yasada hazine arazilerindeki kaçak yapılara “yapı kayıt belgesi” verilerek af getirilmesine ilişkin düzenlemeye belediye arazileri de eklendi.

Buna göre, yapı kayıt belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerinde inşa edilmiş olması durumunda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal temsilcilerinin talebi üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılabilecek. Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar ise bu hükümden yararlanamayacak.

Verilen önergeyle, Boğaziçi sahil şeridinin ardından Çanakkale Yarımadası Tarihi Milli Parkı da imar affı kapsamı dışında tutuldu. Yapı sahipleriyle yapı denetim kuruluşları arasında imzalanacak yapı denetim hizmet sözleşmelerinin ilgili idarenin yanı sıra mühendislik ve mimarlık meslek odalarına verilmesi hükmü ise tasarı metninden çıkarıldı.

BOĞAZ'DAKİ KAÇAK YAPILAR DA EKLENDİ

AKP kamuoyunda “imar affı” olarak bilinen kanun tasarısına gece yarısı bir önerge ile madde ekledi. Boğaz’daki bazı yapılar af kapsamına alındı.

AKP'li Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Mehmet Muş, Ayhan Gider, Adnan Boynukara ile Doğan Kubat'ın önergesinde şöyle denildi:

“Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkındaki kanunda belirlenmiş tarihi alanda uygulanmaz.”

Böylelikle Boğaziçi'nde kroki dışında kalan alanlarda, kaçak yapılara ve imar affına olanak tanındı. Ancak kroki dağıtılmadı ve hangi bölgelerin kapsama alındığı netlik kazanmadı. MHP önergeye karşı çıktı. Mersin Milletvekili Baki Şimşek şöyle konuştu:

“Bu önergenin gecenin bu saatinde Meclis'in de gerekli bilgi ve belgelere sahip olmadan bu şekilde geçmesine karşıyız. İstanbul Boğazı yıllardır tahrip ediliyor. Neyin ne olduğu belli olmadan bir krokiyle getirilip bu işin oldu bittiyle buradan geçirilmesi kabul edilemez. Boğaziçi tamamen kapsam dışı tutulmalı.” MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, imar affıyla ilgili kısma büyük ölçüde destek verdiklerini belirterek, “Ancak boğazlarla ilgili husus çok daha iyi çalışılmalıydı. İmar planı üzerinde çalışma yapılmalıydı. Buna ilişkin çekincemizi, olumsuz bakışımızı ortaya koyduk'' dedi. CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu imar affının seçim rüşveti olduğunu savunarak şöyle dedi: “Boğaziçi ve tarihi yarımada da İstanbul'da, burası koruma alanı, sit alanı. AKP tarafından seçim sürecinde yasalaştırılmak üzere Meclis'e getirilen, tepkileri azaltmak amacıyla da imar barışı olarak tanıtılmak istenmektedir. Denetimsiz yapılar, toplumun sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atan kaçak yapılar yasal hale getiriliyor. Bu yasa seçim öncesi verilen bir rüşvettir.”

YENİ AFLAR GELİYOR

Meclis’ten dün geçen af tasarısıyla yetinmeyen AKP, ikinci bir af düzenlemesi hazırladı. Düzenlemenin gelecek hafta TBMM’den geçirilmesi hedefleniyor.

 

İLGİLİ HABERLER