En düşük kayıt dışılık oranı ise yüzde 16 ile patronlar. Eğitim düzeyi yükseldikçe kayıt dışılık azalıyor Çalışanların düşük eğitim düzeyi ve buna bağlı olarak vasıfsızlık, kayıt dışı istihdamı doğrudan etkiliyor. Yükseköğrenim görenlerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 6 iken, okuma yazma bilmeyenlerde bu oran yüzde 88’e çıkıyor.