Bizi takip edin
Bizi takip edin
Emek Dünyası

TTB'den TBMM önünde nöbet eylemi5.11.2018 19:39:29
TTB Merkez Konseyi üyeleri, sağlıkla ilgili değişikliklerin de olduğu yasa teklifinin geri çekilmesini istedi. Teklifin, "binlerce hekimi işsizliğe mahkum edeceği" belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İzmir Tabip Odası, sağlık alanıyla ilgili düzenlemelerinde bulunduğu yasanın teklifinin görüşmeleri nedeniyle nöbet eylemi gerçekleştirdi.

“Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi”nin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndaki görüşmeleri nedeniyle TTB Genel Merkezi önünde açıklama yapıldı ve teklifin geri çekilmesini istendi.

TBMM önünde nöbet eylemi yapan TTB Merkez Konseyi üyeleri, “Hangi kriterlerle yapıldığı belli olmayan KHK ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkum edecek olan yasa tasarısı tümüyle geri çekilsin” dedi.

İzmir Tabip Odası önünde de nöbet eylemi gerçekleştirildi. İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, eylemde yaptığı konuşmada sağlıkta şiddete karşı yapıldığı söylenen tasarının şiddete çözüm önermediğini belirtti.

Teklifle kamudaki görevlerinden ihraç edilen doktorların mesleklerini yapmalarının engellenmek istendiğini belirten Obuz, “Türk Tabipleri Birliği’nin ve tabip odalarının yetkilerini kısıtlamayı hedefleyen, aile hekimlerinin özlük haklarında sınırlamalar getiren, şehir hastanelerinde hizmet alımı sözleşmelerini 10 yıla çıkaran maddeler” de olduğunu söyledi.

TIP ÖĞRENCİLERİ DE NÖBETTE

Meclis Sağlık Komisyonu’nda görüşülen teklifin iptal edilmesini isteyen TTB Tıp Öğrencileri Kolu da Ankara’daki Kuğulu Park’a, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganları eşliğinde yürüdü. Teklifin 5’inci maddesinin iptal edilmesini talep eden öğrenciler Kuğulu Park’ta nöbet tutmaya başladı.

Teklifin 5’inci maddesinde, KHK ile ihraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan yeni mezun hekimlerin SGK ile sözleşmesi olan kurumlarda çalışamaması talep ediliyor. İLGİLİ HABERLER