Bizi takip edin
Bizi takip edin
Siyaset

Başbakan'a AKM'nin yıkımıyla ilgili 6 soru5.11.2017 14:00:02
CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKM'nin yıkılması ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.

Tanrıkulu'nun verdiği önerge ve yönelttiği sorular şöyle:

AKP Genel Başkanı AKM'nin yıkılmasına yönelik açıklaması akabinde mimar, yazar ve sanatçılardan ortak açıklama gelmiş, açıklamada, "AKM'yi yıkmak da yıkıma terk etmek de suçtur!" denildiği haberleri basına yansımıştır.

 Bu bağlamda;

 1.Ulusal ve uluslararası koruma ilkeleri gereği koruma altında bulunan Cumhuriyet Dönemi kültür ve mimarlık varlıklarımızın en önemli yapılarından ve simgesel değeri olan Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılıp yerine daha büyüğünün ve yenisinin yapılacağı, neden toplumdan gizli bir şekilde hazırlanıp onaylanmıştır?

 2.Cumhuriyet Döneminin en önemli kültür varlıklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi'nin, '1. grup anıtsal yapı' olarak tescilli bir yapısı, Türkiye’nin opera binası olarak tasarlanarak öz kaynaklarımızla gerçekleştirilmiş ilk ve tek yapısı ve kentsel, tarihi sit alanı olan Taksim Meydanının bütünleyici ve tanımlayıcı yapısal bir öğesi olmasına rağmen, ısrarla yıkılmak istenmesinin gerekçesi nedir?

 3.Taşıdığı kültürel, tarihi, yapısal ve mimari değerleri ile de başta Anayasa ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası olmak üzere koruma hukuku ve Türkiye’nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle varlığı güvence altına alınan AKM'yi 8 yılı aşkın bir süredir yıkıma terk ederek, polis karakolu olarak kullanmak gibi eylemler ile anayasal sorumluluklarını yerine getirmekten imtina etmek suretiyle suç işleyenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak mıdır?

 4.Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kamusal sorumlulukları doğrultusunda AKM’nin aslına uygun restorasyon işlerini tamamlamak ve binanın bir an önce yeniden hizmete açılmasını sağlamakla yükümlü oldukları halde, yıllardır kamu idareleri nezdinde yapılan uyarıları ve suç duyurularını işleme koymayarak hukuk ve yargı kararlarını yok saymış, AKM'yi bilerek ve isteyerek yıkıma terk etmişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde anılan dönemlerde konu ile ilgili ihmali ve sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal işlemler yapılacak mıdır?

 5.Tarihe, kültüre, sanata, topluma ve hukuka karşı taammüden suç işleyenler hakkında ne tür yasal işlemler yapılmıştır ya da yapılacaktır?

 6.Onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak, Atatürk Kültür Merkezi'nin özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmasının sağlanması hususunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanı olarak tarafınızdan girişimde bulunulacak mıdır?İLGİLİ HABERLER