Bizi takip edin
Bizi takip edin
Siyaset

Perinçek ekonomi programını açıkladı24.5.2018 17:17:34
Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Perinçek ekonomideki son gelişmeleri ve partisinin ekonomi programını anlattı.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasıyla Türkiye'nin ekonomisini değerlendirdi ve çözüm önerilerini anlattı. Borçlanma ekonomisinin iflas ettiğini belirten Perinçek, Türkiye için olağanüstü çözümlerin gündemde olduğunu belirtti.

Perinçek'in açıklamaları:

“Ekonomide deprem alâmetleri baş göstermiştir.

ABD güdümlü Borçlanma Ekonomisi iflas etmiştir. Türkiye, Birinci Dünya Savaşı koşullarına benzer sorunlarla karşı karşıyadır. Olağanüstü çözümler gündemdedir.

Deprem alâmetlerini saymanın hiçbir yararı yok. Arkaya dönüp iktidar sahiplerini suçlamak da, durumu kurtarmaz.

Bizim görevimiz, çözüme önderlik etmektir. Türkiyemiz bu süreçten Vatan Partisi’nin devrimci programıyla çıkacaktır.

Vatan Partisi’nin Ekonomi Programı Türkiye’nin gündemine girmiştir.

Vatan Partisi iktidarı da artık Türkiye’nin gündemindedir.

ATLANTİK’TE “İTİBAR” VE “GÜVEN” KAZANMAK ÇÖZÜM DEĞİL

Ekonomideki bunalımın ağırlaşmasıyla birlikte Atlantik yanlıları piyasaya çıktılar. Çözüm olarak, ABD katında itibar kazanmayı ve dünya tefecilerine güven vermeyi savunuyorlar. CHP ile İyi Parti sözcüleri ve Kemal Derviş ekonomisinin itibar kaybetmiş bütün temsilcileri koro halinde Atlantik şarkıları söylüyorlar.

“İtibar” dedikleri, ABD’ye teslim olmaktır.

- PKK’nın üzerine gitmekten vazgeçerseniz itibar kazanacaksınız!

- HDP’yi hükümete alırsanız, itibar kazanacaksınız!

- Kıbrıs’tan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni çekerseniz, itibar kazanacaksınız!

- Ege’de ve Doğu Akdeniz’de İsrail’e ve Yunanistan’a teslim olursanız, itibar kazanacaksınız!

- Ermeni soykırımını kabul ederseniz, itibar kazanacaksınız!

Amerikan projesine teslim olarak çözüm yok. Bu seçenek, borç batağında çırpınmaya devam etme seçeneğidir. Türkiye’nin borcu borçla çevirme dönemi bitmiştir.

Borçlanma Ekonomisi ölmüştür. Ölmüş eşeğin etinden sucuk yapılmaz!

ABD’ye teslim olmak, bir ekonomik çözüm değil, fakat kaosa yuvarlanmaktır.

KRİZDEN KORKMUYORUZ KRİZİ YAPISAL ÇÖZÜMLE AŞACAĞIZ

Bütün milletimize kriz karşısında kararlılık ve cesaret aşılamak durumundayız. Krizden korkmuyoruz.

Krizi yapısal çözümle aşacağız.

Krizi Atatürk’ün devrimci kararlılık ve cesaretini örnek alarak aşacağız.

Türkiye, bu krizden Halkçı, Planlı, Karma Ekonomiyi kurma kararıyla çıkacaktır.

YAPISAL ÇÖZÜM: PLANLI VE KARMA EKONOMİ

Türkiye, borç batağında çırpınmaktan vaz geçecek, devrimci kararlar alacak ve üretim ekonomisine geçecektir. 

Kalkınmayı ve bölgeler arasında dengeleri sağlayan, halkı zenginleştiren Planlı ve Karma Ekonomi, Türkiyemiz için biricik çözümdür. Türkiye, Atatürk zamanında, 1930’lu yıllarda karma ekonomi yoluyla dünyanın en hızlı gelişen ilk iki ekonomisinden biriydi.

Türkiye, 30 yıl öncesine kadar, dünyanın beslenme ve giyinmede kendine yeterli olan altı ülkesi içindeydi.

GEÇİŞ DÖNEMİ: MİLLİ DİRENME EKONOMİSİ

Ekonomide Yapısal Devrime geçiş için şu anda Türkiye bir Millî Direnme Ekonomisi örgütleme göreviyle karşı karşıyadır. Birinci Dünya Savaşımızın dersleri bu açıdan önemli bir tecrübedir. Türkiye, savaştan Millî Ekonomi atağıyla çıkmıştı.

Millî Direnme Ekonomisinin beş önemli görevi bulunmaktadır:

1. Gıda Güvenliği: Bütün halkın gıda güvenliğini sağlamak.

2. Güvenliğin Malî Güvenliği: Ordunun ve Polisin vatan savunması görevini başarıyla yürütmesi için malî kaynaklarını sağlamak.

3. Sağlık: Halkın sağlık hizmetlerini yerine getirmek.

4. Eğitim: Millî Eğitim hizmetini sürdürmek.

5. Yükleri Milletçe Paylaşmak: Karşılaştığımız derinleşen krizin yüklerini bütün millete paylaştırmak ve milletin birliğini pekiştirmek.

6. Millî Seferberlik Hükümeti: Millî Direnme Ekonomisinin başarıyla yürütmek, krizin yüklerini bütün sınıflara paylaştırmak, ABD-İsrail merkezli kargaşalıklara fırsat vermemek ve vatan bütünlüğü için, milletin bütününü kucaklayan Millî Seferberlik Hükümeti kurulmalıdır.

ACİL UYGULAMALAR

Krizi atlatmak için, hayata geçirilecek öncelikli uygulamalar şunlardır:

1. Devlet İşlemlerinde ve Millî Pazarda Türk Lirası

Paranın giriş çıkışını denetleyeceğiz. Türkiye’de Dolar ve Euro baskısına son vereceğiz. Dışalım ve dışsatım için gerekli olanlar dışındaki yabancı para mevduatlarının 10 bin Dolar üzerindeki tutarlarını rayiç bedel üzerinden Türk Lirasına çevireceğiz. Böylece bankalardaki toplam 210 Milyar dolar dövizi üretim amacıyla millî ekonomiye kazanacağız.

Millî Paramızı güçlü hale getirerek yurttaşlarımızın yatırımlarını Türk Lirası olarak değerlendirmelerini teşvik edeceğiz. Millî piyasada Türk Lirasının dolaşımını sağlayarak, yastık altındaki dövizin üretim amacıyla değerlendirilmesi için gerekli önlemleri alacağız.

2. Yabancı Ülkelerle Ticarette Millî Para

Başta Çin, Rusya, İran, Irak ve Suriye olmak üzere yabancı ülkelerle ticaret, anlaşma yoluyla millî paralarla yapılacaktır.

3. Borsa İstanbul Aracılığıyla İstikrarsızlığa İzin Verilmeyecek Emtia Borsaları Güçlendirilecek

Borsa İstanbul’a yurtdışından vurgun amaçlı döviz giriş çıkışlarını denetim altına alacağız. Böylece döviz fiyatlarında ani dalgalanmalar yaratan, ekonomide istikrarsızlığa neden olan belirsizliklere son vereceğiz.

Yatırım ve uzmanlık bankalarının canlandırılması yoluyla emtia borsalarını geliştireceğiz.

4. Dış Borçları Yapılandıracağız. Dış borçlarımızı ilgili kurumlarla anlaşmalar yaparak erteleyeceğiz.

5. Türk vatandaşlarının yabancı ülke bankalarındaki 130 Milyar Dolar tahmin edilen mevduatlarını Türkiye’ye getireceğiz. Bu amaçla özendirici önlemler almak yanında, paranın çıkışını denetim altına alan ve çıkan parayı geri getirecek disiplini uygulayacağız.

6. Kredi Kartı, Tüketici Kredisi, Konut Kredisi Borçları Yapılandırılacak. Tüketimin borç ile tetiklendiği geçtiğimiz dönemde bu tuzağa düşen vatandaşlarımızın kredi kartı, tüketici kredisi, konut kredisi gibi borçlarını yapılandıracağız ve tüketiciyi ferahlatacağız.

7.Çiftçinin kredi borçlarını üretimi teşvik amacıyla erteleyeceğiz.

8. İnşaat sektörüne kaynak tahsisine son vereceğiz. 2 milyonun üzerindeki konut stokunun evlenen ve konutu olmayan yurttaşlarımıza vadeli krediyle tahsisini sağlayacağız. 

9. Güçlü Merkez Bankası

Merkez Bankası’nı dünya para merkezlerinin denetiminden kurtaracağız ve güçlendireceğiz. Merkez Bankası ile ekonomiyi yöneten diğer kurumlar arasında eşgüdümü sağlayacağız. Üretim ekonomisi için para politikalarını etkin olarak uygulayacağız.

10. Banka sistemini üretime yönelik sektör bankalarıyla yeniden düzenleyeceğiz. Banka israfına son vereceğiz.

11. Bütçe disiplinini sağlayacak. Kamu harcamalarında israfa son vereceğiz.

12. Üreticiyi Gümrüklerle Koruyacağız. Sanayi ve tarım üreticimizi gümrüklerle koruyacağız. Bu amaçla Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşması’nın gözden geçirilmesini sağlayacağız. Ülkemizde üretilebilen malları dışarıdan almayacağız, yerli üretimi geliştireceğiz.

13. Traktörün Deposuna 2 Liradan Mazot

Beslenme ve giyim ihtiyacımızı yerli üretimle karşılamak için çiftçimizi ve tarım sanayimizi özendirecek ve destekleyeceğiz. Bu amaçla öncelikle İran’dan ucuz mazot alacak ve çiftçinin traktörünün deposuna mazotu litresi 2 liradan dolduracağız.

14. Atıl Üretim Kapasitesi Üretim Sürecine Sokulacak

Makinelerin pasını silecek, Türkiye’nin boş yatan makine donanımını üretim süreçlerine sokacağız. Küçük ve orta sanayideki üretim güçlerimizi de seferber ederek hem iş olanağı hem de katma değer yaratacağız. Kamuya ve özel sektöre ait boş yatan fabrika, tezgâh, dökümhane, makine, araç ve gereci üretime sokarak milyonlarca işsize iş sağlayacağız. Büyük sanayimizin ara malı ihtiyacını ülke içinden karşılayacağız. Böylece küçük ve orta sanayimiz dış ödemeler açığının kapatılmasına katkıda bulunacaktır.

15. Verimli Ekonomi İçin Hukuk Devleti

Ekonomiye belli grup çıkarları için yapılan müdahalelere son vereceğiz. Verimli ekonomik faaliyete ve girişimciye hukuk güvencesi sağlayacağız. Üretim ekonomisinin hukukî temelini inşa edeceğiz.

16. Özelleştirmeye Son Kritik Sektörler Kamulaştırılacak

En başta şeker fabrikalarımız olmak üzere KİT’lerin özelleştirilmesi durdurulacaktır. Şeker vatandır, vatan satılmaz! Enerji, ulaştırma, iletişim, haberleşme, bilişim ve gıda güvenliği gibi stratejik sektörlerde özelleştirilen KİT’leri kamulaştıracak ve verimli işleteceğiz.

17. Hortumlanan Kaynaklar Milletin Kaynağına Dönüştürülecek

Milletin hazinesinden yasa dışı yollardan gasp edilen kaynakları tekrar milletin hazinesine katacağız. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığından elde edilen mafya sermayesi başta olmak üzere, kara ve kirli para, yasa dışı yollardan ve rüşvetle yığılan servetler; “Nereden Buldun Yasası” ile yatırıma, iş yaratmaya ve halkın refahına hizmet eden kamu kaynaklarına dönüştürülecektir. Hortumlanan kaynaklardan yurt dışına kaçırılanların Türkiye’ye getirilmesi için her tür yasal yöntem uygulanacaktır.

18. Çin ile Paylaşarak Gelişme Amaçlı Acil Yatırım Atağı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 4 trilyon dolar rezervi bulunuyor. Çin ile “Bir Kuşak Bir Yol Projesi”nin güvenliğini sağlayarak ve teröre karşı mücadelede dayanışmamızı sağlam temele oturtarak, Paylaşarak Gelişme çizgisinde büyük bir yatırım atağı konusunda anlayış birliği sağladık ve bunun için derhal uygulamaya geçeceğiz. Böylece iç pazarımızın sanayi ürünü talebini karşılamak yanında, ithalatımızda tasarruf gerçekleştireceğiz.

19. Turizmde Atak

Çok sayıda turistin Türkiye’ye gelmesi için, Çin, Rusya ve İran ile çalışmalarımızı verimli sonuçlara ulaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl Çin yılıdır. Sadece deniz, güneş, kum turizmi değil, dört mevsimde kültür ve tarih turizmine de ağırlık veriyoruz. İlk hedefimiz turizm gelirini ikiye katlamaktır.

Bu amaçla turizmin ucuza pazarlanmasına son verilecektir. Turizm liselerinden ve fakültelerinden mezun olanlar mesleğe kazandırılacaktır. Doğal ve tarihi SİT alanlarının rant uğruna talan edilmesine, tarihi yerlerde yapılan restorasyon yanlışlarına son verilecektir.

VATAN PARTİSİ’NİN EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE GÜNDEMİNE GELDİ

Borsa İstanbul, Borsanın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını dün Türk Lirasına çevirmiştir.

Böylece Türkiye, Vatan Partisi’nin Millî Ekonomi Programına gelmiş bulunuyor.

2001 Yılında milletimize sunduğumuz Milli Hükümetin İlk İşleri Programı, artık gündemdedir.

Türkiye, 17 yıl gecikmiştir. Bu yüzden borç batağına saplanmıştır.

Yaşanan tecrübe, Vatan Partisi iktidarının zorunluluğunu kanıtlamaktadır. Yeniden 17 yıl kaybedilmeyecektir.(Aydınlık)İLGİLİ HABERLER