Bizi takip edin
Bizi takip edin
Siyaset

YSK'nın diploma kararıyla ilgili önemli gelişme1.6.2018 13:08:14
Erdoğan'ın geçerli bir üniversite diploması olmadığı için Cumhurbaşkanlığı adaylığının düşürülmesi talebiyle YSK'ya başvuran HKP, talebin reddedilmesi üzerine YSK üyeleri hakkına suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Tayyip Erdoğan'ın geçerli bir 4 yıllık üniversite diploması olmaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na aday olamayacağını belirterek YSK'ya adaylığının düşürülmesi talebinde bulunmuştu. YSK'nın talebi reddetmesi üzerine HKP bu sefer kararı veren YSK üyeleri hakkında “görevi kötüye kullanmak” ve “kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” iddialarıyla Yargıtay Birinci Başkanlık Kuruluna suç duyurusunda bulundu.

HKP'nin suç duyurusu dilekçesinde Erdoğan'ın sunduğu diplomaların sahte olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Araştırmacı Yazar Ergun Poyraz; R. Tayyip Erdoğan’a ait olan diploma aslını yayınlamıştır. Ekte örneğini sunduğumuz ve R. T. Erdoğan tarafından İstanbul 15. Noterliği’ne 13 Nisan 1994 tarih ve 0424 yevmiye numaralı işlemle onaylattırılan diploma ise yukarıda belirtilen ve EK-2 olarak dilekçe ekinde sunulan diplomadan farklılıklar arzetmektedir.

Çıplak gözle görülen en önemli farklar şunlardır: Birincisinde Rektör ve Dekan imzaları olmadığı halde Noter onaylı ikincisinde bu imzalar bulunmaktadır. Yine birincisinde mühür olmadığı halde ikincisi mühürlüdür. Dahası her iki diplomanın mizanpajı ve yazı karakteri de birbirinden çok farklıdır. Dolayısıyla her ikisi de sahtedir."

"ERDOĞAN RESMİ EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU İŞLİYOR"

Dilekçede Erdoğan'ın da sahte diplomaları gerçek gibi gösterdiği belirtilerek "Cumhurbaşkanı seçilme yeterliğine sahip olmadığını bile bile, sahteliği yukarıda ayrıntılıca anlatılan “diploma” örneklerini YSK’ya veren şüpheli R. Tayyip Erdoğan’ın fiili TCK’nun 204. maddesinde öngörülen “Resmi Evrakta Sahtecilik”suçunun unsurlarını oluşturmaktadır.

Yine anılan belgenin geçerliliğini re’sen inceleme yetkisini kullanmak bir yana, uyarı ve şikâyetlere rağmen hiçbir inceleme yapmadan, gerekli bilgi ve belgeleri toplamadan ve hatta almış olduğu onaylı belge sunulması kararını hiçbir makul gerekçe olmadığı halde değiştirip e-devlet kapısına çeviren YSK üyelerinin fiilleri de TCK’nun 257. maddesinde öngörülen “Görevi Kötüye Kullanmak”ve 279/1. Maddesinde düzenlenen “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”suçlarının kapsamını oluşturmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili HKP'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilindiği üzere Kurtuluş Partili Hukukçular, YSK’ye başvurmuş, Cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Erdoğan’ın diplomasının Anayasa ve Yasada arandığı üzere 4 yıllık bir fakülte diplomasının aslının onaylı suretinin sunulmadığı nedeniyle adaylığının iptalini talep etmişlerdi.  YSK de bu başvuruya jet hızıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin ret yanıtı vermişti.

Yine YSK, Anayasa ve Yasaya aykırı şekilde, sadece Tayyip Erdoğan’ın adaylığını tehlikeye düşürmemek için kendi kararını yok sayarak yeni bir karar almış; 4 yıllık fakülte bitirdiğine dair onaylı diploma sureti yerine e-devlet kapısından alınacak belgenin sunulmasını yeterli görmüştür.

Bu belgeden de anlaşılacağı üzere Tayyip Erdoğan 1982 yılında kurulan Marmara Üniversitesi’nden nasıl oluyorsa 1981 yılında mezunmuş gibi gösterilmiş, iki farklı belge sunmuştur. Tayyip Erdoğan 4 yıllık fakülte mezunu olmadığına dair şüpheleri ortadan kaldırıcı hiçbir bilgi ve belge sunamamıştır.

YSK da bu şüpheleri ortadan kaldıracak bir araştırma ve açıklama yapamamıştır.

Bu nedenle iddiamız YSK Üyelerinin görevini kötüye kullandıkları ve suçu bildirmemek suçlarını işledikleridir."

İLGİLİ HABERLER