Bizi takip edin
Bizi takip edin
Yaşam

En kaygılı çocuklar Türkiye'de21.11.2017 05:04:25
UNICEF’in raporu,Türkiye’deki çocukların diğer ülkelerde yaşayan akranlarına oranla daha fazla kaygı duyduğunu ortaya koydu

Birgün'ün haberine göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) dünya genelindeki çocukların kaygı düzeylerine ilişkin bir rapor yayımladı. UNICEF’in raporunda, küresel ölçekte sağlanan ilerlemeye rağmen dünyadaki her 12 çocuktan birinin geleceğinden endişe ettiği kaydedildi. Dünya Çocuk Günü dolayısıyla hazırlanan raporda, 37 ülkede yaşayan 180 milyon çocuğun yoksulluk ve şiddet sonucunda yaşamını yitirme olasılığının, aynı ülkede 20 yıl önce yaşayan çocuklara göre daha yüksek olduğu belirtildi.

Dünya genelindeki çocukların yüzde 65’inin terör ve yetersiz eğitim koşullarından kaygı duyduğu bilgisine yer verilen raporda, Türkiye’deki çocukların terörden ve yetersiz eğitim koşullarından diğer ülkelerdeki çocuklara oranla daha fazla kaygılandığı açıklandı.
 
TERÖR KAYGISI
Raporda dünya çocuklarının bir kısmının yaşam standartlarının yüksek olmasına karşın büyük bölümünün bu kazanımların dışında kaldığı vurgulanarak Çocuk Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy’nin, “Kendileri gençken yararlanabildiklerinden daha büyük fırsatları çocuklarına tanımak, nerede olursa olsun her ebeveynin dileğidir. Bu yıl Dünya Çocuklar Günü’nde ne kadar çocuğun fırsatının azaldığını ve gelecek umutlarının eksildiğini görmemiz gerekiyor” sözlerine yer verildi. Çocukların kaygı duyduğu konuların başında şiddet, terör ve göçmenlere yönelik haksız davranışların geldiğinin altı çizilerek, “14 ülkenin tamamında terörizm ve yetersiz eğitim, kaygı duyulan konular olarak ortaya çıktı. Araştırma kapsamındaki çocukların yüzde 65’i bu iki konuda kaygı belirtti. Türkiye ve Mısır’daki çocuklar kendilerini kişisel olarak etkileyen bir sorun olarak terörizmden en fazla kaygı duyanlar” denildi.
 
Türkiye’deki çocuklara ilişkin UNICEF’in raporuna yansıyan bir diğer tespit ise çocukların mülteci ve göçmen akranlarının maruz kaldığı haksızlıktan duyduğu rahatsızlık oldu. Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 14 ülkede her 10 çocuktan 4’ünün mülteci ve göçmen çocuklara yönelik kötü muameleden büyük kaygı duyduğu belirtilerek, “Meksika, Brezilya ve Türkiye’de yaşayan çocuklar mülteci ve göçmen çocuklara haksızlık yapılmasından en fazla kaygı duyanlar” ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’deki çocukların yarısından fazlasının, ülkelerinde sığınmacı olan akranlarının kötü muameleye maruz kaldığı görüşünde olduğu kaydedildi.
 

Rapora konu edilen çocukların yüzde 45’inin, yetişkinlerin ve dünya liderlerinin çocuklar açısından iyi kararlar alacaklarına güvenmediğinin altı çizilerek şu tespitler sıralandı:

» Çocuklar, terörizm, yetersiz eğitim ve yoksulluğu dünya liderlerinin çözüm bulmasını istedikleri en önemli sorunlar olarak tanımlamıştır.

» Çocukların yarısı, dünyadaki çocukları etkileyecek kararlar alındığında ne hissettikleri sorulduğunda kendilerine önem verilmediği kanısına vardıklarını belirtmiştir.

 

» 19 yaşından küçük çocuklar arasında şiddet olaylarına dayalı ölümler yedi ülkede artış göstermiştir: Orta Afrika Cumhuriyeti, Irak, Libya, Güney Sudan, Suriye, Ukrayna ve Yemen.

» Finansal kriz, hızlı nüfus artışı ve silahlı çatışma gibi nedenlerden dolayı ilkokula kayıt Suriye ve Tanzanya dahil 21 ülkede azalmıştır.

» Ülkelerin tamamında çocuklara yönelik şiddet yüzde 67 ile en fazla kaygı duyulan sorun olarak belirtilmiştir.İLGİLİ HABERLER