Bizi takip edin
Bizi takip edin
Yerel Yönetimler

Kent Kurulu: Boğaziçi Başkanlığı İstanbul'a kayyım demek olur31.10.2019 14:50:14
Kaftancıoğlu "Boğaziçi’nde İBB’yi yetkisiz kılmak, fiili kayyımdır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Boğaziçi Yasası’nda köklü değişiklikler içeren bir yasa teklifi hazırlaması tartışmalara neden oldu. Teklife göre Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak Boğaziçi Başkanlığı oluşturulacak. Üyeleri de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanacak olan kurul, İstanbul Boğazı’nın her iki yakasındaki tüm imar işlerinden sorumlu olacak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkileri alınacak. Ayrıca Boğaziçi Başkanlığı’na, Boğaziçi alanına ilişkin imar planları hazırlamak, parselasyon planı, arazi ve arsa düzenlemesi, cins değişikliği yapmak dahil kapsamlı yetkiler verilecek. Rantın çok yüksek olduğu Boğaz çevresinde yoğun bir yapılaşmanın da önü açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın yetkilerinin, doğrudan Erdoğan’a bağlı kurum ve kurullara devredilmesi girişimine, CHP’den tepki geldi. CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu yasa teklifiyle seçilmişlerin elindeki yetkilerin atanmışlara devredilmek istendiği belirtildi. Teklife karşı tüm hukuki yollara başvurulacağı ifade edildi.

‘İBB MECLİSİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİLMİŞ OLACAK’

CHP İstanbul Kent Hakları İzleme Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın hazırladığı yasa taslağına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni yasa taslağına göre, İstanbul Boğaziçi’nde İBB’nin tüm imar ve planlama yetkileri elinden alınıyor; bu yetkiler Saray’a bağlanıyor. Bu yasa taslağı kabul edilecek olursa; hâlihazırda yerel yönetimlerin katılımcısı olduğu Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ile İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeni kurulacak Boğaziçi Başkanlığı ve Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları’na bırakılacak. Boğaziçi Başkanı ve yardımcıları ile Anadolu ve Avrupa yakalarında kurulacak Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları’nın başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün yetkileri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Boğaziçi’nde kıyı, sahil şeridi ve öngörünüm bölgelerine ait plan, plan değişiklikleri ve revizyonları doğrudan Bakanlıkça yapılarak onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak.”

 

Kurul, söz konusu teklifin yasalaşması halinde İBB yönetiminin ve İBB Meclisi’nin işlevsizleştirileceğini vurgulayarak, “Bu değişiklik ile Boğaziçi hakkında İBB yönetiminin ve İBB Meclisi’nin de hiçbir işlevi kalmayacak. Sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi olarak tanımlanan ve yapılaşmanın önlenmesi için yasa ile korunan alanların geleceği Saray’ın iki dudağı arasına bırakılacak. Bu taslakla fiilen İstanbul’a kayyım atanmak isteniyor” dedi.

Yasa teklifiyle yapılması planlanan değişiklikler ise şöyle sıralandı:

– Boğaziçi alanı olarak tanımlanan bölgeye, Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor

– Boğaziçi ön görünümde bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor

– Boğaziçi alanı içindeki devlet ormanı statüsündeki yerler için de yetki Cumhurbaşkanı’na veriliyor; Bunların tahsis ve kullanım hakkı da içinde belediyelerin de yer aldığı Boğaziçi İmar İdare Heyeti’nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkisine bırakılıyor

– İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

-Kısacası İstanbul’un merkezi olan Boğaziçi’nde yerel yönetimlerin iradesi sıfırlanıyor; tek yetkili olarak Saray öne çıkarılıyor. Bu taslak yasalaşacak olursa ileriki dönemlerde İstanbul’un ve belki de ülkenin tüm kıyılarında ve diğer bölgelerinde yerel yönetimleri devre dışı bırakacak düzenlemelerin önü açılabilir.İLGİLİ HABERLER